St Germain, 16 april

St. Germain

Kanal: Nancy Tate

16 april, 2015

 

Idag kommer jag till er med energin som finns i sanningen i livet på planeten jorden. Jag skall tala om för er mer om det som kommer att hända och vad som är i görningen. Först delar jag med mig någonting som håller på att ske då jag gör en historisk översikt, för det är redan historia, det som igår skedde i Amerikas Förenta Staters källare. Jag är St. Germain, och jag talar om Förenta Nationernas källare.

Jag kallades att närvara då man utbetalade guldet som i århundraden har förvarats i dessa källare jag talar om. Det var medlemmar från Förenta Nationerna som kallade mig och instruerade mig att följa med dem till förvaringslokalerna för att bevittna deras utbetalningar.

Då jag följde med dem var de på strålande humör, för de visste att detta skulle betyda att fred kan införas i alla nationer i denna värld. Det är dags för allt att landa i harmoni och i Kärlek för allt liv på jorden. Ett av sätten att få detta att ske är att distribuera guldet genom den process som nu är på gång för att fonderna skall delas ut. Som ni redan har hört backar guldet upp fonderna, och det distribueras till nationerna då fonderna anländer till de olika platserna.

Nu skall jag berätta om en annan del i detta meddelande, för det har att göra med hur ni alla kommer att tillmötesgå fonderna då de kommer till er på de sätt som har utfärdats. Det finns de som redan har intagit sina platser för att förvalta fonderna som skall hjälpa hela mänskligheten att återgå till den renhet som den är ämnad för. Det handlar om att fonderna skall användas för ändamålet att få till stånd en jämlik nyttjanderätt som återspeglar hela mänsklighetens jämlikhet.

Nu finns inte längre någon tanke på att den ena är bättre, eller mer värd än den andra, för vi är alla likvärdiga. Vi kommer alla att gå igenom funktionen att få använda fonderna för att skapa ett mer värdefullt levnadssätt på jorden, och sedan kommer vi alla att gå vidare för att visa exempel på hur vi inte behöver bli rikare än en annan person för att få ett bättre liv. Det finns inget bättre än att föregå med gott exempel för att dela med sig till andra och att kommunicera på ett sätt som inte kan misstolkas.

Jag är här med er alla på ett sätt som talar om för er vem ni är, för jag är inte förmer än vad ni är. Jag har valt rollen jag har, såsom ni alla har gjort, och så snart ni kommer att kunna se mig då jag vandrar bredvid er, kommer ni att inse att det nu är dags för er att vakna upp. Det är vad vi alla är så glada över; att få se Ljuset av glädje åter komma tillbaka till era ögon och lysa fram ur era hjärtan. Det är en så underbar tid för oss att få förbereda oss för vårt återseende. Vi kommer alla att fira på ett sätt som hittills knappt har kunnat begripas. Då man tar stegen för att fonderna skall få flöda alltigenom mänskligheten, kommer de att landa på personliga plan i världens alla hörn, i varje by, i varje stad, i varje hem. Medan jag talar, är några redan involverade i det som fonderna innebär för mänskligheten och för Moder Jord.

Jag skall nu lämna detta meddelande och iaktta då de av er som läser det tar initiativet och följer upp det som väcks upp inom er. Nu är en underbar tid här på planeten jorden. Då vi alla kommer samman och delar med oss på alla sätt som vi kan, blir det uppenbart att vi har kommit fram till vår sista viloplats innan vi dansar vidare mot vårt nästa uppdrag. Från ett ögonblick till ett annat uppenbaras förändringen för oss alla. Allt som finns är Kärlek och vi vandrar alla vidare från ögonblick till ögonblick.

Tack så mycket käre St. Germain!

Med Kärlek, Nancy Tate

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...