”St. Germain gällande NESARA/GCR: Det är Nära – Allting” av Sierra (NZ), 27 februari, 2018

”St. Germain gällande NESARA/GCR: Det är Nära – Allting”

av Sierra (NZ)

27 februari, 2018

St. Germain ger en bekräftande uppdatering om NESARA och GCR i denna kanalisering via James McConnell. One Who Serves talar om stora skiften som ska ske före den 20 mars, samt om säkerheten på inlösenscentralerna…

http://bt.ancientawakenings.org/m3us/180225_SundayCall.m4a

St. Germain (16’30’’): ”Många av er väntar på NESARAS och valutaomvärderingens tillkännagivande. Jag talar nu om för er att det är nära – allting. Innan detta fullständigt kan komma till stånd, innan ni helt och hållet kan förverkliga denna dröm, så måste de som har blockerat detta fram tills nu avlägsnas på ett eller annat sätt. När de väl inte längre är i kontroll så kan ni förverkliga er dröm – VÅR dröm – om en ny Gyllene Tidsålder här på planeten.”

One Who Serves (36’) besvarar en fråga: ”Kommer våra välsignelser komma innan Vårdagjämningen infaller, den 20 mars?” ”Vi kan tala om för er .. vid den tidpunkten kommer det att finnas ett flertal avslöjanden som har kommit ut och en hel del kommer vid den tidpunkten att befinna sig i rörelse. Det blir många skiften och förändringar som sannolikt kommer att ske, baserade på möjligheten och sannolikheten att det sker just nu i denna stund; det blir många förändringar som kommer att ha ägt rum fram tills den tidpunkten. Ja.”

One Who Serves (48’) talar om Obama och Trump: ”President Obama spelade ut den ena mot den andra. I flera fall föreföll han vara av mörkret men han var nästintill alltid av Ljuset … Nu finns den som inte låter sig köpas (Trump). De (Kabalen) kunde inte kontrollera denne. Trump blir vägledd av Alliansen och Galaktikerna. Han får ett slut på kabalen, genom att dra ifrån ridån, precis som i Trollkarlen av Oz. Trump gör avslöjandet. Han dränerar sumpmarkerna. Han tar ner det gamla paradigmet så att det nya paradigmet ska kunna komma in …”

One Who Serves (53’) besvarar en fråga om inlösenscentralerna: ”Kommer det att vara tryggt att växla vår valuta vid inlösningscentralerna?” ”Under det nya paradigmet, efter att kabalen har avlägsnats från situationen, så behöver ni inte oroa er. Detta är varför detta ännu inte har släppts ut. Ifall det släpptes ut nu, innan kabalen helt och hållet har stympats, då skulle det bli en anledning till oro.”

St. Germain och One Who Serves bekräftar Patricks dagliga Intel Alerts: Så snart som kabalen har avrundats, kommer RV att släppas.

Så är det!

Kärlek och Ljus!

Sierra (NZ)

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...