Saint Germain via Natalie Glasson, 27 mars 2020

Saint Germain via Natalie Glasson, 27 mars 2020

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Saint Germain

Effekten av Covid – 19 av Saint Germain

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar av kärlek och sanning omsluter din varelse nu när jag närmar mig för att få kontakt med dig i Skaparens sanning. Jag är Saint Germain som talar till dig, även om jag åtföljs av hela Skaparens Universum. Vi utvidgar alla vår kärlek och vårt stöd till varje varelse på jorden och i själva verket alla aspekter av jorden the Earth. Vänligen vet och kom ihåg hur mycket du är älskad och värderad av oss och Skaparen. Vi är helt enkelt uttryck för Skaparen, liksom ni.

Du Är Värd Mer Än Din Fantasi Kan Föreställa sig.

Ta dig tid att fundera över ditt värde, eftersom du är magnifik och obegränsad. Ju mer du kan fundera över ditt värde från en plats, centrerad i din medvetenhet, desto mer kommer du att lära dig att älska dig själv och mänskligheten villkorslöst. Detta kommer att väcka nya förståelser och insikter om vad det innebär att vara en människa som lever i den fysiska verkligheten. Ändra din uppfattning om hur du vill uppleva livet på Jorden från de mentala, emotionella, fysiska och andliga aspekterna av din varelse såväl som din själ i aktion. Du kommer att upptäcka genom denna enkla praxis hur du ska vara med andra människor på ett sanningsenligt och kärleksfullt sätt och hur du skapar i din verklighet från ett utrymme av gudomlighet. Denna praxis kommer att hjälpa dig att hålla dig jordad under denna tid av förändring på Jorden och påbörja uppvakningsprocessen för dig själv och mänskligheten som äger rum nu.

Ett Flerdimensionellt Skifte Äger Rum Inom Din Varelse och Moder Jord

Ett uppstigningsskifte äger rum för Jorden främst, även om den kommer att påverka hela Skaparens Universum. Ljusblixten år 2020 har förankrat en ljusförstärkning som är utformad för att aktivera allt som är ljus på Jorden och inom mänskligheten. Detta har frambringar ett utbrott av rädsla och negativitet vilket har begravts och låsts in i Jorden i väntan på en tid då mänskligheten är redo att transformera energin. Rädslan och negativiteten är både från nutid och tidigare livstider. Det finns olösta energier från Atlantis som har väntat på att transformeras och fullbordas. När rädsla och negativitet uppstår så fortsätter de att finnas och skapa sin ursprungliga avsikt. Vissa människor på Jorden använder energin för att skapa kontroll och ytterligare upplevelser av rädsla för att försöka undertrycka det andliga uppvaknande som sker för alla. Covid – 19 är en produkt av de negativa energierna och rädsloenergierna som frigörs och omvandlas. Viruset och dess påverkan på världen gör det möjligt för mänskligheten att erkänna närvaron av rädsla och negativitet i deras varelse, att erkänna lidandet och börja skapa positiva förändringar i deras varelser för att skapa något bortom rädsla och negativitet, något som kommer att stärka alla.

Covid-19 uppmuntrar alla att söka inom sig själva för att upptäcka sin koppling till varandra, sitt förhållande till Skaparen och kraften som är deras att utöva. Ett multidimensionellt skifte äger rum för Jorden och hennes mänsklighet; det sker inom varje person eftersom varje person är ansluten till och ett uttryck för Skaparen och Universum av Skaparen. Fördelarna med detta flerdimensionella skifte och vad som kommer att skapas av det har ännu inte förverkligats eller skymtats av mänskligheten. När fler människor söker efter svar och sanning mitt i kaos och rädsla kommer de att se värdet av det flerdimensionella skifte som pågår.

Uppstigningsskiftet som äger rum på Jorden nu är stort, många har väntat på detta skifte under livstider. Som med alla uppstigningsskiften väljer vissa själar att lämna sin fysiska kropp och återvända till de inre planen för att vara till tjänst. Detta är ett kontrakt som har gjorts av deras själ innan deras födelse och inte ett beslut som fattats av personligheten. Upplevelsen av förlust för dem som förblir på Jorden öppnar upp hjärtchakrat så att kärleken sväller och expanderar, ljusare och kraftfullare än någonsin tidigare. Mänsklighetens hjärtchakran vaknar nu när de ser förödelsen som pågår på Jorden. Sålunda, liksom för att spegla mänskligheten, expanderar Moder Jords hjärtchakra och avslöjar hennes kärleks djup, vilket är obegränsat. Evolutionen av kärlek från en källa, punkt och essens av renhet inom Skaparens Universum uppstår från varje varelse och Moder Jord. Mother Earth

Medan skiftet äger rum på grund av närvaron och påverkan av Covid-19 sker detta främst för Jorden. Varje person kommer att börja inse att Skaparens Universum bor inom dem, därför kommer de att binda sig på en djupare nivå till dimensionerna av det universum som bor inom dem. Detta kommer att ge mänskligheten en glimt av fullheten, fullständigheten och helheten som är tillgänglig för att förkroppsliga och uttrycka.

En Ny Kollektiv Ren Avsikt för Jorden och Uppstigningen

Covid-19 uppmuntrar en ny kollektiv avsikt att uppstå inifrån mänskligheten, skapad genom mänskligheten som erkänner enheten av sina själar, deras eviga anknytning till varandra och Skaparen. Denna kollektiva avsikt föds från renheten av varje själ och Skaparens renhet. Den är inte förorenad av personligheten eller egot, istället glöder den med Skaparens glans och oskuld. När mänskligheten aktiverar den rena avsikten i deras varelser och smälter samman den med deras personliga gudomliga plan, så föds nya avsikter för Jorden och utvecklingen av mänskligheten. Mänskligheten kommer att börja återskapa sig själva och världen runt dem från själens plats i rymden. Med en illusion av separation som upplöses så kommer mänskligheten att skapa sina liv från en plats av förening, anslutning och enhet med alla, så att alla varelser kan komma in i sin kraft. En ny människa, en ny verklighet och en ny jord bildas när mänskligheten uppmuntras av nuvarande situationer på Jorden att fördjupa sig i sanningens källa i deras varelse.

Du är en värderad del av denna andliga revolution i rena avsikter som manifesteras på Jorden nu.

Att läka Chocken Inom Mänsklighetens Kärna

Inom kärnan av varje person på Jorden och inom mänsklighetens medvetande finns det ett sår av separation med Skaparen. Den fysiska verkligheten främjar särskilt en känsla av att vara separerad och isolerad från djup intim förening med Skaparen. Detta sår vibrerar genom varje människas varelse och verklighet som ett eko som ofta går obemärkt.

Närvaron av Covid-19 och dess påverkan på världen har återaktiverat separationssåret och skapat en känsla av chock. Många människor upplever också en djupt sittande chock av lidandet, rädslan och kaoset som uppstår på Jorden nu. Denna närvaro av chock både från separering med Skaparen och Jordens nuvarande situation orsakar känslor av misstro, besvär, okänslighet, tomhet, depression, dömande, tröstlöshet, ångest och ilska. Mänskligheten uppmanas att lita på eller återupptäcka sitt förtroende för Skaparen, i världen, inom och omkring dem, liksom den verklighet de skapar. För att återupptäcka en djupt sittande närvaro av förtroende finns det ett behov av att röra sig genom den chock som påverkar din varelse nu, oavsett om du är medveten om den eller inte, för att ta det första steget till att återfå din befrielse.

Jag, Saint Germain, inbjuder dig att ta dig tid att fundera över om din varelse, kropp, dina känslor eller ditt sinne känner sig chockade eller överväldigade av den nuvarande situationen som utvecklas på Jorden. Låt dig själv känna eller uppmärksamma allt som kan likna chock. När du ansluter till energin, låt den fylla hela din varelse, så att du känner igen och erkänner dess närvaro helt. Genom ditt erkännande kommer chocken och besväret att börja skingras och upplösas. Du kanske vill andas in genom näsan och andas ut genom munnen för att underlätta att chocken släpps. Var inte rädd för att uppleva chocken och bestörtningen. På så sätt kommer du att befria dig själv, för att kunna agera och reagera med större tydlighet. Du kommer också att göra detta för Jorden och hennes mänsklighet. Chocken av separationen med Skaparen och den aktuella situationen på Jorden får många att känna sig ur balans, distraherade och ocentrerade. Med läkningen av chocken kommer tydlighet och medkänsla att förstoras liksom Skaparens ljus. Varje person kommer att kunna ansluta sig på en djupare nivå till den kärlek som är tillgänglig för dem, och därigenom vårda och nära sin varelse. Många är inte medvetna om chocken de upplever och som påverkar deras livsstil för närvarande. Det är dags att läka dig själv och alla.

Min eviga kärlek är din för evigt,

Saint Germain

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...