St. Germain via James McConnell, 14 oktober 2018

St. Germain

Via James McConnell, 14 oktober 2018

Jag är er St. Germain. Jag kommer att vara med er nu i dessa tider som närmar sig.

Ni har många gånger hört om de förändringar som håller på att utvecklas, de förändringar som sker bakom scenen. Många av er tar det vi säger på allvar, och det som många har sagt är korrekt och kommer att hända.

Det finns de av er som emellanåt blir något förtvivlade då ni undrar varför ni hör det här om och om igen när inget ändå händer, åtminstone inte så som ni förväntar er. Och vi säger varje gång att ni ska ha tålamod.

Förändringar sker, de finns överallt omkring er. Allt ni behöver göra är att öppna era ögon, både era fysiska och ert tredje öga. Ni kommer att se allt som håller på att förändras. Som alltid gäller det dem som har ögon att se med och öron att höra med. Ni har sett och ni har hört.

Men det finns tillfällen när ni inte litar på det ni ser och hör, eftersom det döljs bakom missuppfattningar och feltolkningar som läggs fram för er av de olika verksamheter som finns där ute, understödda av massmedia.

Den massmedia som ni alla vänder er till för att se vad som händer. Många av er har nu kommit fram till att det som kommer från massmedia är allt annat än sant. För det mesta är det ett falskt avslöjande av sanningen. Många av er känner till den verkliga sanningen, djupt inom er. Närhelst ni hör den från någon källa ger den eko inom er, och då vet ni att det är sant.  Ni behöver inte ens fråga någon av oss om det är sant, för ni bara vet. Den genljuder inom er.

Jag säger er nu, som St. Germain, att dessa förändringar som ni har väntat på, har vi medvetet skapat förväntningar kring, för om ni har dessa förväntningar inom er, kommer ni att skapa de visioner som följer med dem. Och när ni skapar visionerna, skapar ni sedan verkligheten. Ni för in dessa visioner i det kollektiva medvetandet. Så skapa mina kära bröder och systrar, skapa, skapa, skapa. Sluta inte, för detta är den nya tidsåldern, den Nya Gyllene Tidsåldern.

I denna Nya Gyllene Tidsålder, kommer er skapelseprocess att bli er verklighet så mycket snabbare. Ni har blivit vana vid den buffertzon ni har haft i 3D-illusionen. Den buffertzonen kommer att blekna bort med tiden och kommer att ersättas av omedelbar manifestation. Så gör det till en vana nu att skapa! Var medvetna om att när ni skapar med era visioner, era intentioner, skapar ni er framtid i vartenda ögonblick varje dag. Så skapa vad det än är ni önskar er, och inte det som ni inte vill ha. Det kommer att bära frukt. Universum kommer ge er det på ett eller annat sätt. Kom alltid ihåg detta!

Ni kan förvänta er att många av dessa förändringar kommer att börja avslöja sig själva. Många av de saker som har hänt bakom kulisserna håller på att komma fram nu, inte bara för de av er som har ögon att se med, utan för hela mänskligheten, eftersom sanningen inte kan döljas mycket längre.

Även om det finns de som försöker, som fortsätter med sina olika manipulationer för att hålla tillbaka sanningen. De kommer inte att kunna göra det så mycket längre. Det är inte längre möjligt för dem att ha kontroll, med undantag för den kontroll som de fortfarande har för mycket små operationer, många saker som de alltid har gjort och som alltid har fungerat för dem.

De fortsätter att tro att det här kommer att fortsätta att fungera, precis som det alltid har gjort. Men de börjar mer och mer inse att vad de alltid har gjort inte längre kommer att fungera. Vad ska de då göra?

Det enda de har att göra är att vända sig till ljuset. Men kommer de att göra det? Vi får se. Men fram tills nu har de fått många möjligheter, den ena efter den andra, att vända sig till ljuset. Många gånger har de vänt sig bort från ljuset och vänt sig till mörkret igen. När de omfamnar mörkret kan de inte hålla ljuset. De kan inte ha båda. De håller på att lära sig det mycket snabbt. Med den lärdomen kommer en total omvändelse. För sanningen ska göra er fria.

Jag är St. Germain. Jag lämnar er med den violetta flamman för att rensa bort allt som fortfarande håller er kvar i denna 3D-illusion. Släpp det! Gå vidare!

Må frid och kärlek vara med er alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...