St Germain, 16 november

St. Germain

16 november 2014

Via: Sharon Rose och Kamala Everett

När det inte finns något behov av att försvara er själva, är ni fullt tillgängliga till att älska och bli älskade. Detta är den mest djupgående längtan för varje själ, trots det är den här sortens kärlek praktiskt taget okänt i er tredimensionella värld. Nu är det dags att ge upp alla trosuppfattningar som har grundats i rädsla och att röra er genom era dagar och nätter med vetskapen om att alla de illusioner som har hållit er i överlevnad inte har någon verklig makt över er själ och att ni rör er in i en tid som inte längre kommer att kontrolleras av trosuppfattningen att ni behöver försvara er själva för att överleva.

För att detta skall bli verklighet över hela världen, måste kärlek levas och kännas av varje själ tills det sprids som otämjd eld. Den måste levas öppet så att den har kraft att stimulera varje hjärtas minnen av deras sanna spirituella arv. Vi i den andliga världen sänder den här typen av kärlek till era hjärtan, sinnen och kroppar varje ögonblick alla dagar och alla nätter och vi bjuder in er att förena er med oss genom att sända samma stödjande frekvenser runtom i er värld under dessa avgörande tider. Vi uppmuntrar er att tänka, agera, känna och leva med ovillkorlig kärlek tills den blir som en otämjd eld. Er kärlek är bränslet som denna enorma eld behöver för att spridas runtom er värld från hjärta till hjärta.

Detta är sättet som kommer att få krig att upphöra och det sätt som ni kan vara en integrerad del av att initiera den Gyllene Tidsåldern på Jorden. Det är också det sätt som ni kommer att kunna återvända till paradiset på Jorden. När var och en av er tar fullt ansvar för att tänka, känna och projicera enbart Gudomlig, ovillkorlig kärlek utan några gömda agendor eller dömande över andra eller över de oaptitliga villkor för andra som sker runtom i världen, då kommer ni att vara fria att linjera er med medvetenheten om er Gudsnärvaro och de gamla paradigmerna kommer helt enkelt upphöra att existera. Vi föreslår inte att ni skall bära ögonbindlar, utan hellre att ni ser att bakom alla handlingar, aktioner och hemskheter som sker just nu runtom er jord finns det en storslagen Gudomlig Kristallinsk Blåkopia som bara väntar på att implementeras och denna implementering beror på er linjering med er redan uppstigna Närvaro. Det är från detta högre plan av er medvetenhet som ni kommer at bli fria att leva på er Jord som en uppvaknad Mästare.

Som en Mästare som lever i Enhet eller i Kristusmedvetande, finns det inget behov av att försvara er själva, era tankar, era känslor eller ens era förslag till en bättre värld. Dessa kommer alla uttryckas kärleksfullt, men utan att ni fäster er vid hur de energimässigt godkänns eller ogillas av andra. Detta gör er totalt fria från behovet av att antingen reagera eller ens besvara de eventuella negativa reaktioner eller avvisanden angående era föreslagna planer. När man inte fäster sig på resultatet, finns det ingen stress. Många av era stora uppfinnare eller stora lärare har varit tvungna att gå igenom avvisandet eld, men sanna mästare går igenom dessa eldar oskadda av andras åsikter, som kanske inte delar deras visioner för en bättre värld.

Vi uppmuntrar er alla att minnas ert val att lämna er gamla världs medvetande så att ni kan vandra omkring i dessa avgörande tider som modeller för den Gyllene Tidsålderns medborgare, som väljer att öppna dörrar så att så många som möjligt kan skifta sin uppmärksamhet mentalt, emotionellt och fysiskt till den frihet som kommer av att leva i Enhet eller i Kristusmedvetande.

Copyright: 2014 Diamond Light Foundation

Svensk översättning; Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...