St. Germain via Linda Dillon, 18 augusti, 2018

St. Germain

via Linda Dillon

18 augusti, 2018

 

“Ni är så högt älskade och behövda Just Nu”

 

En meditation: Överlämna er för att ta emot.

Så, låt oss börja, låt oss börja med att slappna av. Jag vet att det är lördag morgon och vi alla har en ’att-göra-lista’ med saker och ting som vi behöver få gjorda … och har vi inte varenda dag en ’att-göra-lista’? Men låt oss tillsammans bara ta den här tiden för oss själva, för att vara på denna plats av helig enhet och samvaro, tillsammans i gemenskap med varandra och med det gudomliga, med de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna och hela Rådet av Kärlek.

Så låt oss börja med att gå i en helig cirkel till den 13. Oktaven. Förankra dig i hjärtat … djupare … och känn en underbara tri-flamma, er rosa Diamant-Flamma, inom ditt vackra själs-jag som omges av Moderns Blå Diamant-Flamma och Faderns Gyllene Diamant-Flamma. Och till och med när du gör detta, känn då hur det tänder upp energin inombords, som får dig att känna dig alltmer levande, mer förenad, mer älskad.

Nu, för samman fingrarna … klick … klick … klick … och känn att denna förening bokstavligen vilar i hjärtat hos Modern/Fadern/den Enda. Låt dig själv slappna av och känna dig hemma och låt denna tid tillsammans med Dem uppfylla och förnya dig.

Låt oss ta ett djupt andetag av den djupaste, mörkaste purpurfärg som du kan föreställa dig … färgen hos de rika, saftiga, mörka vindruvorna på rankan vid skördetiden. Andas in och känn doften av denna mustighet, de mörka druvornas fyllnad, av den mörka purpurfärgen … och andas in den. Känn dig som om du klädde dig själv i en underbar purpurfärgad klädnad, påskens färg, färgen hos den liturgin, den klara violetta färgen. Och skogsviolerna, de vill också komma in, liksom sommarens isglassar. Smaka och dofta på alla nyanser av det blå-violetta, av den djupa purpurlila färgen och tillåt dig själv sjunka ner i den.

Rätt framför dig, inom din inre syn och i ditt hjärta, känn och se eller förnim eller uppfatta, hur du än gör det, se den perfekta Violetta Flamman … likt en flamma i formen av en tårdroppe, bara att den är upp-och-nervänd som en ’Dairy Queen’ -flamma … och den är av det vackraste, rikaste, läckraste violetta och den är inte purpurfärgad och inte blå, den är en blandning. Och St.Germain har gång på gång talat om för oss … och han säger det igen till dig igen, just nu … och han aktiverar den Violetta Flamman på nytt – den ligger i dina handflator. Ta en minut och känn det …

Den Violetta Flamman kommer ut ur var och en av dina fingertoppar … alla tio … och ta nu en minut och förnim det. Och den Violetta Flamman sitter i ditt hjärta. Känn att den liksom överhettas och till och med smälter samman den här gången, med din underbara Rosa Diamant. Var så god, sätt igång …

Den Violetta Flamman installeras i ditt tredje öga, mitt i pannan, så att du i sanning ska kunna se … i varje bemärkelse av det ordet … vad som ligger framför dig, samt framöver, och bakom, ovanför och nedanom. Låt den Violetta Flamman öppna ditt Tredje Öga …. bra.

Den Violetta Flamman sitter i din hjässa. Detta är ditt centrum för den Violetta Flamman, ditt centrum för förbindelsen med JAG ÄR-Närvaron. Men idag ger St.Germain oss en krona och ut ur var och en av kronans spetsar finns den Violetta Flamman. Så vi har ungefär ett dussin som omringar våra huvuden … det är vackert! Låt dem lysa klart!

Den Violetta Flamman är det som är JAG ÄR, men den är också ett kraftfullt verktyg för healing. Och när det kommer till kritan så är all healing, om det så handlar om en bruten fot eller ett brustet hjärta, så handlar allting om hjärtat. Så ta dina händer, med den Violetta Flamman klart aktiverad och placera dem över hjärtat och känn värmen som går direkt in i hjärtat, in i ditt hjärtcentrum. Vi alla behöver vid en eller annan tidpunkt hjärt-healing och det kan vara något som du har fått uppleva i ditt liv, eller så kan det vara vad du har observerat på Terra Gaia eller i utrensandet av kaoset.

Men känn att den Violetta Flamman inte bara går in i hjärtat utan rätt igenom det chakrat, rätt igenom din tri-flamma, utan in i hjärtat och ut genom din varelse. Skruva upp den en aning … den behöver inte riktas, den rensar ut bråtet och förankrar ditt JAG ÄR och Det som är JAG ÄR djupare. Så öppna upp och ta emot, tillåt. En av våra största handlingar i egenskap av kärleks-hållare är att överlämna oss. Därför: överlämna dig och ta emot.

Och vi ber att detta ska fortgå tills healingen är fullständig. Så om det så handlar om en timme eller en vecka, bara tillåt och säg: ”Tack så mycket!”

 

Kanalisering: “Ni är så högt älskade och behövda Just Nu”

Hälsningar, JAG ÄR St.Germain, Den Violetta Flammans Väktare, Väktaren för det som utgör JAG ÄR. Det är en hedervärdig titel och en som jag har fått i gåva och som har förlänats mig, för att även jag vet vad det innebär att vara en människa. Och jag vet, mina älskade, i er snabba uppstigning som för fullt är på gång och i vilken ni engagerar er, att inom detta förankrande av ert JAG ÄR och det som utgör JAG ÄR, så finns det ingen separation … det är bara frågan om en gradering. Detta behöver befinna sig i full blomstring, i fullständig acceptans, i varje cell och fiber i er varelse … även i er fysiska kropp, som i era alla övriga kroppar, ert utvidgade eviga, oändliga själv, som alltid har burit det som utgör JAG ÄR.

Så på många sätt och vis, när jag kommer med min Violetta Flamma till er, vad jag gör är att jag helt enkelt återuppväcker och hjälper er att minnas essensen och sanningen om vilka ni är, om vilka ni alltid, oändligt och evigt har varit … inom och utanför kroppen. Ni är praktfullhet. Ni är nåd. Ni är förkroppsligandet av det som utgör JAG ÄR, essensen hos vår Moder och Fader förenade som Ett.

Så javisst, idag kommer jag åter, än en gång, denna dag av återuppväckande, av hågkomst, av överlämnande, av accepterande. Ni har tagit på er mantlarna av Gudomlig Auktoritet. Men detta handlar inte om kungliga mantlar av falsk auktoritet, hos kungar och drottningar och maktmissbrukare. Tänk er att er mantel av Gudomlig Auktoritet som är vävd i ett glestvävt tyg … javisst, kanhända ni föredrar silke, ni kanske föredrar sammet som kantas av hermelin. Och såklart, det är en form.

Men vad jag idag talar om för er håller på rör sig bland människorna. Ja, ni kan kalla dem människor … vi kallar dem hybrider och jord-väktare och stjärnvarelser och änglar och ärkeänglar i kroppar … men Gaia-bor är ni alla, en och densamma!

Precis som kanalen tidigare har sagt i era diskussioner, så har er Gudomliga Auktoritet alltid varit en väsentlig, grundläggande del av er varelse. Den har blivit återuppväckt. Det har förekommit överlämnanden och ceremonier, men den har alltid varit en väsentlig del av vilka ni är.

Varför tror ni att så många av er, oberoende av ras eller färg eller ekonomisk eller social status, varför tror ni att ni är så intensivt självständiga? ”Tala inte om för mig vad jag ska göra. Jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag känner. Jag vet vad jag vill göra.” Och sedan gömmer ni er i hörnet, rädda för vad ni skulle kunna skapa eller miss-skapa och ni säger: ”Vänligen tala om för mig vad jag ska göra.”

Men i själva verket, så har denna energi av er självständighet, av er frihet, alltid funnits inom er. Likt ett barn som lär sig gå eller cykla – till en början vill ni ha stöttning och sedan säger ni: ”Håll inte i mig, håll inte i mig. Jag vet vad jag ska göra.” Och så gör ni det!

Så ofta har ni hållit tillbaka er rädsla om att ni skulle skapa eller bidra till större kaos för att ni i eoner har bevittnat vad som har skapats och miss-skapats på denna planet. Det är en av orsakerna till att jag har lovat att inte återvända förrän den Gyllene Tidsåldern stadigt har kommit igång.

Ni är de tappraste. Ni är de som har trätt fram, inte blivit tvingade; ni har stigit fram och sagt: ”Jag vet vad jag ska göra. Jag åker, Moder!” Och ni har gjort det och nu befinner ni er i en tid av förändring som aldrig förut har bevittnats på denna planet, mäktigt stöttad av Modern, för mig, och allting däremellan.

Men, mina älskade, ni, ni är implementerarna och det är varför jag har bett om och bönat och kommit denna dag, för att påminna er och för att återuppväcka och återigen förstärka den Violetta Flamman inom er, omkring er, ovanför er, under er, för den är ert väsentliga JAG ÄR. För ni blir ombedda att stiga fram i övertygelsen och fullständigheten och sanningen och i styrkan av vilka ni är i er väsentliga Gudomliga Visshet och Gudomliga Auktoritet, till att skapa det som ständigt var planerat från och med dag ett, för eoner sedan … för denna underbara planet att bli en plats av kärlek.

Det är så enkelt och ändå har ökänt hamnat på avvägar. Javisst, massivt kaos har kommit upp till ytan och det håller på att renas och rensas. Så var ni ser … om det så handlar om den närmaste grannen eller Washington eller Moskva eller Jerusalem eller Syrien eller Uganda eller Zimbabwe, varhelst ni ser något som inte är av kärlek, ta det i era händer, håll det som om ni försökte få det till ett glas vatten, en klunk vatten … kupa händerna, lägg det i era händer, om det så handlar om en hel kontinent eller en individ och låt den Violetta Flamman som lyser klart i era händer börja transmutera och transformera det. Sänd den Violetta Flamman från tredje ögat, från hjärtat, till händerna, gör det till en brasa.

Detta är en konkret handling. Detta är inte blott en esoterisk meditation och något önsketänkande och att hoppas på det bästa. När ni arbetar med den Violetta Flamman så gör ni anspråk på ert multi-dimensionella själv, ni tar er till andra dimensioner med er JAG ÄR- närvaro och ni tar till den nuvarande situationen det som behövs.

Jag ber att ni ägnar detta några minuter varje dag. Det är vad ni har sagt att ni skulle kunna göra … som tillägg till att vara en lärare, healer eller en kanal, eller hustru, eller mamma … det spelar ingen roll. Ni alla, ni alla, mina älskade, är healers. Alkemi är bara det som inte är förstått, på samma sätt som mirakler helt enkelt är något som människor tror är oförklarliga. Det handlar bara om att ni ska få tillgång till Källan och plocka fram vad som behövs, inte att behöva specificera eller identifiera varje enskild fläck av energi, utan att helt enkelt veta att den är kärlek … och ni är kärlek.

Ni är så djupt älskade. Ni är djupt ärade och respekterade och uppskattade och hyllade … och mina älskade, ni behövs och er hjälp behövs på planeten just nu.

Så jag tackar er, jag tackar er! Gå med min kärlek. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon
©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...