Saint Germain, 9 april 2015

Saint Germain

9 april, 2015

Kanal: Nancy Tate

Jag är här idag för att ge er nyheter. Jag skall göra det kort och sött och ofullständigt, på grund av sekretessen som måste vidmakthållas för närvarande. Det är högst väsentligt att vad jag skall delge er kommer till allmän kännedom och att det blir noterat som öppnandet till vad som kommer att spridas över näten under de kommande dagarna.

Jag är Saint Germain, och jag ger er en del nyheter om er nuvarande President. Han arbetar för de energier som kommer att frigöra er alla från spåren som ni har gått i under en så lång tid. Han har anmält sin fria vilja att träda in och ge öppningstalet till nationen och resten av världen. Det kommer att finnas varianter av nyheter som kommer att förefalla att vara i ordning mot frihet för landet, och när de kommer ut, så kommer de att orsaka en viss förvirring hos folket. De kommer att känna som att det blir ett visst avbrott i sätten på vilka de kommer att leva, men samtidigt kommer de också att känna att det kommer ett frigörande från allt slaveri som har funnits på plats under en så lång tid.

Det kan orsaka förvirring hos de stora massorna, och de kanske får dem på knä ibland och får dem att se inom sig efter sanningen som kommer för att göra dem fria. Då detta äger rum så finns det en avlägsen röst inom dem som kommer att samstämma med den som talar utåt om vad som kommer på horisonten. Detta håller på att avtäcka en del sanningar för dem, som kommer att påbörja förändringarna som inte bara detta land har som öde, utan hela planeten likaså.

Då Gud inspirerade folket att växa, och lyfta upp vad det var de insisterade att de skulle göra för att få sina rättigheter, så kommer de att mer och mer kunna se hur de har manipulerats att tjäna inte sig själva, utan gruppen av människor som har opererat i bakgrunden. De kommer att se sanningen i ljuset av deras inre röster och hjärtan. De kommer att inse var de kan finna sanningen, och det är inte hos de där ute, utan snarare från inom deras egen varelse.

Det är en fråga om mängden av sanningar som de kan gå igenom och tillämpa på sina liv då mer och mer information kommer ut till allmänheten och tas upp in i deras liv som formas i ljuset av sanningen. Det blir en väldighet som sveper över nationen och som når ut runt i världen för att nå in med resten av informationen som frigörs i alla länderna runt om i världen.

Det är början på vad ni kommer att inse är det nya i hur ni skall leva på jorden. Ni kommer också att se kraften ni har att skapa vad det är ni inser är sanning i aktion. Ni kommer alla att så starkt börja känna vad det betyder att vara i full frihet och uttrycka er själva i helheten av Kärlek för allt liv. Det kommer att bli som om ni aldrig inte har känt till sanningen. Det är dock på sätt och vis såsom det har varit, det har representerat vad ni har känt till på en djup själsnivå, vad ni är kapabla till.

Jag avslutar detta meddelande med ett ord; det är fantasi. Fantasi är sättet det har varit och sättet det är i utvecklingen och uttrycken i vilka ni har levt. Vad är fantasi om inte uttryckandet av vad det är ni har förmågan att vara? Ta denna kommunikation som jag har gett er och låt den föra fram vad det är som ni kan tillgå inom er varelse. Ni står hand i hand med Skaparen. Kärlek är sanning. Ni är Kärlek.

Tack kära Saint Germain.

Mycket Kärlek,

Nancy Tate

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...