Det Kosmiska Rådet via Victoria Cochrane, 25 juli, 2018

 

Victoria Cochranes kanaliseringar från Mästarna:

Förmågan hos ett Högre Medvetande som håller på att vakna upp

 

Människorna tänker medvetet i varje vaken stund. Ens tankar, ord och handlingar är meningsfulla och avsiktliga, om man så är sysselsatt med att organisera, planera, diskutera, skvallra eller skriva. Dessa tankar stöttas av komplexa övertygelsesystem som utgör den drivande kraften i avsikten bakom varje tankeform, uttalat ord och handlande gentemot andra människor, både vänliga och ovänliga. En medveten tanke är en välgörare av både ärftlighet och fostran och hur en person tänker och uppför sig är en direkt konsekvens av vad man har lärt sig att tro om sig själv, världen och sin plats i den. Under sömnen tar emellertid det omedvetna sinnet fram alla de tankar, övertygelser och doktriner till förgrunden, vilka har lagrats i hjärnans undangömda skrymslen och spelar ut dem i personens drömmar. Det omedvetna sinnet är även kraftfullt kopplat till ALLTET och till det eteriska riket, till varje persons andliga guider och till ens högre medvetande, det som är medvetet om ens själskontrakt och andliga syfte för sin reinkarnation.

Det högre medvetandet känner instinktivt till varje andlig lag som förbinder varenda levande själ på Jorden. De oskrivna lagarna är Universums vägledande kraft för alla varelser som har ett medvetet sinne, både i kropp och själ. När man håller sig till dem flyter allting på i en harmonisk balans, men när man överträder dem, förorsakar disharmonin ögonblickliga konsekvenser som ger vågrörelser ut till världen och som kan kännas över hela Universum i stort.

Kunskapen om det högre medvetandet står ofta i konflikt med den medvetna, uppvaknande hjärnan för den är instinktivt, men inte medvetet känd. Känslorna av oro när en andlig lag överträds, är för personen ofta ett mysterium som snabbt ignoreras, för man kan inte medvetet minnas vad eller vart det relaterar till. Som ett resultat blir överträdelsen ofta större och placerar personen på en väg som kan leda till att man avviker från den väg som ens själ ursprungligen valde och det kan eller kanske inte, leda till att man fattar medvetna beslut som direkt motsäger ens värderingar och övertygelser.

En mycket vanligt förekommande överträdelse av den andliga lagen som människor gör, är lagen om karma, som många tror att har upphört i den nya Vattumannens Tidsålder. Detta stämmer i viss utsträckning, för många själar befinner sig i sin sista livstid som människor på Jorden och sålunda har de återvänt för att spela ut eller lösa all karma från tidigare livstider. Men att leva på Jorden är extremt svårt för utvecklade själar som endast känner till kärlek och enhet när de lever inom ljuset. Att återvända till Jordens hårda, täta och ofta våldsamma verklighet kan leda till att många själar tappar siktet på sitt syfte att återvända till Jorden och att fördjupa sig i egots och själv-tjänandets täta tredje-dimensionella energier. I det tillståndet är det extremt lätt att återgå till karma-hjulet och det kan leda till att själen skapar en ny väg som skulle kunna se till att man även ytterligare behöver inkarnera flera gånger för att lösa upp sina nya karmiska kontrakt.

Hur ska man undvika detta? Alla människor måste nu jobba hårt på att ta sig själva till ett högre medvetandetillstånd och få tillgång till kunskapen i sitt högre medvetande. Undvik att bli indragna i den sörja som är den tredje dimensionens drama, genom att se allt som en åskådare med vetskapen om att det som utspelas blott är en illusion. Sänd kärlek, ljus och den Violetta Flamman för Transmutation till de delar i världen där människor lider och där energierna är tätast, men bli inte emotionellt vidhäftade, annars finner ni er själva i samma andliga svåra belägenhet som beskrevs ovan.

Kära Hjärtan, känn er försäkrade om att ni har Universums kunskap i ert högre medvetande och känner till allt som finns där att känna till om den Universella Lagen. För att få tillgång till denna vetskap behöver man lägga sin tänkande hjärna åt sidan. Sitt i ditt Heliga Hjärterum och tänk med hjärtat, inte med hjärnan. Ha tillit till att det som kommer till dig härstammar från ditt högre medvetande, eftersom det känns heligt och har integritet. Något som vi kan tala om för er just nu är att det förekommer flera dimensioner av tankar och högre-vibrationella tankar som stöttas av kärlek, tolerans, förståelse och frid, vilka tar personen till ett högre medvetande i uppvaknande som förmår få tillgång till kunskapen inom det högre sinnet.

Stor kärlek till er alla.

VI ÄR Det Kosmiska Rådet.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...