Sugat Gu Ra Rue via James McConnell, 24 april

Tibetan Temple 2

Sugat Gu Ra Rue, 24 april 2016
(Uppstigen mästare som bor i Tibet)
via James McConnell

Om Sat At Om (mässar) Detta är Sugat Gu Ra Rue. Jag kommer med en rotvibration som kanske kan hjälpa er, skulle man kunna säga, i er Uppstigningsprocess. Och ja, mina kära bröder och systrar, det är en process. Det är en process ni alla går igenom. Ingen i detta rum eller någon som lyssnar och genljuder till detta meddelande är utelämnad. Ni kommer alla gå upp!

Vänligen missförstå inte detta. Det är inte något som ni kommer att kämpa för. Det är inte något som ni måste arbeta på, direkt. Inte som på de gamla tiderna när vi gjorde det. Ni behöver inte gå igenom några av dessa saker, på grund av den energi som kommer in till planeten och har gjort det under en mycket lång tid nu. Och dessa energier kulminerar eller kommer till ett crescendo.

Dessa energier kommer fortfarande in och de gör det inte lättare. Vi vill hjälpa er att förstå. Det innebär inte att det är lättare, det innebär att ni blir acklimatiserad, som Sananda har sagt nyligen. Ni blir acklimatiserad till dessa energier och går framåt med dessa energier. Och dessa energier för er till ett högre medvetandetillstånd, eller hjälper er att komma till en högre medvetandetillstånd.

Men det betyder inte att ni lägger undan alla de verktyg ni har att arbeta med och slutar göra allting. Ni kan inte sitta där på en stol eller i soffan och hoppas att stiga upp. Det kommer inte att hända därvidlag. Ni behöver arbeta på det lite. Men inte på det sätt ni tänker på när det gäller 3D-världen.

Ni behöver inte komma in i ett utomkroppsligt tillstånd och lämna er kropp. Ni behöver inte gå in i meditativa tillstånd i flera månader i en följd, för detta är inte er natur. Men ni behöver arbeta på att släppa era olika kopplingar. Ni måste arbeta på att göra det. Ni alla har några kopplingar, alla har det. Ingen är berövad detta vid denna tid eftersom ni annars inte skulle behöva vara en del av denna grupp som går igenom detta. Ni skulle vara ute och göra det vi gör.

Så var och en rör sig i riktning mot sin Uppstigning på sitt eget sätt, sin egen väg. När frekvensen är nådd, kommer mentorerna komma till er. De arbetar redan med er, inte direkt så att ni skulle vara medveten om dem. Det är inte av en fysisk karaktär ännu. Men det kommer när ni höjer er för att möta dem. De kommer inte ner för att möta er. Ni höjer er för att möta dem.

Ni höjer er upp även för att nå oss. Vi kommer inte att komma ner. Ni kommer till oss. Det är så det måste vara eftersom ni är den som är stigande. Vi har redan gjort detta. Vi är, på sätt och vis, uppstigande bortom där vi är nu. Allt är en process av energi och pauser. Ni kanske har hört talas om det förut.

Ibland är ni i en process av vila, där till synes ingenting händer. Några av er har sagt detta. ”Ingenting händer”. ”Hur kan de säga att vi stiger upp?” ”Ingenting rör sig.” ”Ingenting händer.”

Men sedan finns det en punkt där ni kommer in i energin och energin tar över. Energin kommer in som DNA-nedladdningar och alla dessa saker som ni hör talas om. Alla dessa saker händer nästan samtidigt. Och alla ni upplever detta på individuella sätt.

Så, ni är alla i processen med att detta arbete och ni alla rör er till en viss destination här. En destination för Uppstigning. Ni går inte in i molnen eller något av detta slag. Ni kommer att stanna här på Jorden, men ni utvecklas med Jorden.

Ni utvecklas här. Det är en evolutionär process. Ni kommer att göra ett evolutionärt steg som mänsklighet. När ni gör detta språng kommer det inte vara någon tvekan om att ni har gjort detta språng. Ingen fråga! ”Har jag uppstigit ännu?” Ni kommer inte ha någon fråga. OK?

Det är mitt budskap här, vid denna tidpunkt. Jag lämnar över till ”Den Som Tjänar” för frågor till dem och ”Ashira”. Jag kan stå bredvid också.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...