Sugat Guraru och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell  27 februari 2022

 

Sugat Guraru och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell  27 februari 2022

 

Sugat Guraru (kanaliserad av James McConnell)

Jag är inte En Som Tjänar. Jag är Sugat Guraru. Och jag kommer hit denna gång. Jag har inte kommit fram igenom James på ett tag, och varit med i er grupp. Men jag har varit här förut.

Jag talar till er från det höga templet, högt uppe i Himalaya, och jag ger er nu uppmärksamhet, vill jag säga. Jag har blivit mycket medveten om att ni inom denna grupp, många av er, går framåt, hittar era högre vibrationer mer och mer inom er. Och därför är ni redo för mer träning. Ni är redo för mer förberedelse, förberedelse för uppstigning. Och det är min roll. Min roll är att hjälpa hela den här uppstigningsprocessen på planeten. Det är mitt uppdrag, så att säga.

Och när fler och fler vaknar upp till sitt uppdrag, då drar det min uppmärksamhet till dem. Och ni blir mer och mer medvetna om era uppdrag. Även om ni inte når ut till andra dagligen så spelar det ingen roll, eftersom ni höjer er vibration. Och när ni höjer er vibration, då höjer ni vibrationen för helheten, för kollektivet. Och återigen, då får ni min uppmärksamhet.

Jag har funnits med James ganska länge, men inte deltagit direkt på denna nivå på ett tag. Men jag är tillbaka. Jag är tillbaka nu, för ni är alla tillbaka. Ni är på vissa sätt tillbaka där ni var för länge, länge sedan. Ni närmar er det. Och när ni närmar er det, så leder det mig till er igen. På grund av uppstigningen. Och ni förbereder er alla och gör er redo för den.

Nu när jag säger ”ni”, talar jag inte bara till den här gruppen, även om det är mycket så, eftersom den här gruppen betyder mycket för mig. Jag talar också till de som resonerar till dessa ord, som känner kopplingen till mina ord och till min känsla för er, var och en av er. Eftersom ni är mina chelas, mina elever, och kommer att bli mycket, mycket mer, när vi går vidare här.

Och det är väldigt viktigt för er nu, att mer och mer att släppa taget. Släpp allt som har hållit er tillbaka under så lång tid. Det är dags att gå bortom det. Ni har hört det förut flera gånger: ’förlåt, glöm och gå vidare; förlåt, glöm, släpp taget’. Det är viktigt nu. För när ni förbereder er för er uppstigning, och ni gör alla det när ni går igenom denna övergång. Och övergången kommer fortfarande att bli lite skumpig när vi går vidare, men ni är redo för det. För även under era diskussioner har jag märkt att ni är redo för det. För ni vet att allt ni hör inte är det som verkligen händer. Och det är ni medvetna om. Allt är inte som det ser ut att vara. Faktum är att allt inte är som det ser ut att vara. Ni måste bli mer medvetna om det hela tiden.

Vi vet att det finns tillfällen då ni tillåter matrisen att ta tag i er, att den tredimensionella illusionen håller fast er. Men mycket snabbt kan ni gå bortom det och släppa taget. Och det är uttrycket ni behöver fortsätta att hålla fast vid: släpp det. Släpp det. För om ni släpper det, kommer ni också att släppa matrisen, och ni kommer att gå bortom den. Precis så som Neo i the ”Matrix” gick bortom den, och alla de han arbetade med gick bortom den. Det är samma sak. Ni håller alla på att bli Neo nu. Och ju mer ni blir medvetna om det, och fullt ut förstår vilka ni är igen, då är ni redo för uppstigning.

Nu kommer det som behöver komma. Ingenting kan påskynda det avsiktligt nu, förutom ni själva. Ni på individuell nivå kan påskynda det för er själva om ni vill. Men jag och vi rekommenderar inte att ta det för snabbt, eftersom er kropp måste vänja sig vid energierna. Annars kommer ert Kundalini-uttryck, er Kundalinienergi att stiga innan det är dags, och det vill ni inte ska hända. Så var medvetna, och gör de saker ni blivit förberedda på att göra nu, för att kunna använda de olika verktyg ni har fått, vad de än må vara, vad som än fungerar för er. Men använd dem. Använd dem. Och bli de ni var menade att vara, och de ni kom hit för att vara.

Det är allt jag har att säga nu. Var i frid. Var kärleksfulla. Var i enhet. Och var den enda.

Shanti.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Vi hoppas att ni lyssnar på Sugat Gurarus ord. Det är viktigt nu, eftersom han är mycket intonad till den här gruppen, har bevakat den här gruppen en tid, såväl som hela Ljusarbetarsamhället som ”kommer ombord” nu, så att säga, ombord för uppstigningsprocessen mer och mer. Och när detta fortsätter att ske, när ni alla blir mer och mer inställda på ert uppstigningsuttryck, då kommer sådana som Sugat Gurarus att bli ännu mer intonade till er.

Har ni några frågor till En Som Tjänar? Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu. Vi kan ta era frågor om ni har några.

Gäst: God morgon, En Som Tjänar. Jag har en fråga. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Tack. Den är relaterad till känslan jag har om staden Los Angeles. För ett tag sedan, typ en månad sedan, kom ett samtal från Zorra där han bad Ljusarbetarna vara uppmärksamma på staden. Och jag har varit väldigt intonad till denna Änglarnas Stad. Jag kan inte hjälpa att jag ser hur de har intensifierat chemtrailsen över staden. Just den här morgonen var det bara helt galet, den ena efter den andra kom, och väldigt snabbt täcktes hela staden. Naturligtvis uppmanade jag Ärkeängel Mikaels legioner att skydda den. Om det är möjligt skulle skulle jag vilja att ni utvecklar det som händer, och hur vi kan hjälpa staden. Tack.

OWS: Det vi kan berätta är att staden Los Angeles och i det omgivande området, så finns det en befästning av mörka krafter. De har försökt att ta över området och dominera det, såväl som New York City och andra platser över hela planeten, där de tenderar att rikta mer av sin mörka energi. Det är det du känner och har uttryckt där.

Men förstå att detta också är ett område som är fullt av Ljusarbetare, och de hjälper till att övervinna de mörka krafterna och mörkret som har sipprat in i staden, under en period av många år. Det var ursprungligen ett väldigt rent område, och som du säger, Änglarnas Stad. Ursprungligen var det så. Men, det har förändrats, fast det kommer att förändras och gå tillbaka till det ursprungliga, eftersom de mörka krafterna avlägsnas från området. Och de håller på med just det. Samma sak med New York, Chicago och andra områden i hela världen. Okej? Svarar det på din fråga?

Gäst: Umm, till viss del. För samtidigt, En Som Tjänar, har jag varit medveten om att de sprayar lite nanoteknik i luften, och att de aktiverar en del grejer med radiovågor och mikrovågor. Jag undrar hur vi kan skydda vårt folk. För folk är inte alltför medvetna. Och då hur vi, de medvetna, kan hjälpa till.

OWS: Ja. Du vet redan hur du ska göra. Du har fått många verktyg för att uttrycka dig och då hjälpa det omgivande området, som genom att använda den Violetta Flamman och Ärkeängel Mikaels Flammande Blåa Svärd. Det finns många sätt. Använda kristaller på olika sätt.

Du har fått många av dessa verktyg tidigare. Du behöver bara aktivera dem. Använd bara något, som Sugat Guraru sa, ”bara gör det.” Många av er tänker på det, men ni gör det inte. Det är vad som saknas här: ”göra”-delen. Okej?

Gäst: Okej. Tack så mycket.

OWS: Ja. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, tack.

OWS: Ja.

Gäst: Min fråga handlar om Hopi-profetior, och jag har hört talas om dem ett bra tag. Det finns några människor som är…

OWS: Ja, har vi tappat dig? Har vi tappat alla?

En annan gäst: Nej, jag tror att vi bara tappade henne. Vi hör er.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Nå, jag ställer en fråga såvida hon inte kommer tillbaka.

OWS: Ja, varsågod.

Gäst: Okej. Det händer väldigt mycket just nu, och det ser ut som om de positiva Militärerna och de Vita Hattarna kommer in för att klara upp saker i Ukraina. Och Bill Gates har pratat om en annan pandemi. Blossom Goodchild har pratat om ännu en lock-down på grund av någon svamp. Jag undrar om de Vita Hattarna och den Positiva Militären kan ha vidtagit mycket drastiska positiva åtgärder i Ukraina, för att slå ut biovapenlaboratorierna. Kan ni berätta för mig om allt detta har ett samband och att det trots allt kanske inte kommer att hända alla dessa hemska saker?

OWS: Det vi kan berätta för er är att allt detta är en del av det Stora Uppvaknandet, allt är en del av att föra till ytan de saker, som till stor del har hållits i skuggan så länge. Sanningen kommer fram mer och mer. Ni har till och med ett nytt socialt nätverk som kommer, vilket heter ”Truth Social”, eller hur? Eller ”Social Truth”, eller liknande. Och det är något som i hög grad kommer att hjälpa de som är redo att höra sanningen nu, de som har öron som kan höra. Så vi kan berätta för dig att det ni diskuterade tidigare när det gäller den delen av världen, verkligen inte är som det ser ut att vara, eftersom er massmedia berättar det de vill att ni ska höra, det de vill att ni ska frukta. Och det är inte alls vad som verkligen händer här. Allt är en del av uppvaknandet, och en del av att ta bort skräpet, alltså kabalen. Okej?

Gäst: Ja. Så finns det en mycket god positiv chans att vi inte kommer att behöva gå igenom ytterligare en stor lock-down, på grund av dessa åtgärder som vidtas nu?

OWS: Vi är inte fria att direkt berätta vad som kommer att hända vad gäller det. Vi kan inte säga om det kommer att bli en fullständig lock-down eller inte. Men vet att allt är på rätt väg. Och de som ni kallar ”Vita Hattar, Alliansen”, har full kontroll och vet vad som kommer, och de kan hindra saker från att hända, som skulle vara än mer förödande för befolkningen på planeten. Okej?

Gäst: Mycket bra. Tack så mycket.

OWS: Ja.

Gäst: Hej, det är jag igen, min telefon slutade fungera.

OWS: Ja.

Gäst: Jag frågade om Hopi-profetiorna. Kan ni slå ihop det till ett miniformat. Jag var inte riktigt färdig. Så en individ i min närhet är så indragen i det som verkar vara den negativa sidan av Hopi-profetiorna, och jag är inte säker på hur jag ska förhålla mig till det, förutom det att jag inte hört något positivt om dem genom den här individen. Jag vet, och jag har hört, att profetior kan förändras. Kan ni verifiera det?

OWS: Vi kan säga er att profetior verkligen förändras. Det är alltid möjligheter och sannolikheter. Aldrig något hugget i sten. Så vilka profetior som än kan ha framlagts, och det finns många olika källor som har många olika profetior, så finns det en viss del sanning i alla dessa olika, som kommer samman nu. Även det som de kallar ’Slutet av tiden’ och er ’Uppenbarelsebok’, alla dessa saker kommer i förgrunden nu och erkänns som sanningen. Så med detta sagt, är det allt vi kan säga nu. Vi kan inte säga direkt om någon specifik profetia kommer eller inte, eftersom det inte är helt fastställd vid det här laget. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en snabb fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag vill bara veta om vi är vid slutet av att vara här nu, eftersom det verkar så? Det känns så, men jag vill bara se om ni kan bekräfta det.

OWS: Spelets slut? Är det vad du frågar?

Gäst: Ja, typ när sanningen kommer fram till fler i massorna.

OWS: Det vi kan säga är att du verkligen fortfarande deltar i spelet och måste fortsätta lite till. Men spela det inte på deras villkor, i termer av kabalen, de mörka krafternas villkor. Spela det på dina villkor. Och du gör det genom att bara vara medveten om att det pågår ett spel, eller en show, eller en film, var bara observatören. Var medveten om det, men fastna inte i eller snärj in dig i illusionen. För det är allt det är, en illusion. En illusion för att skapa rädsla. En illusion för att skapa katastrofer och saker av liknande karaktär. Men katastroferna kommer bara att ske om du tror att det blir så. Förstår du?

Gäst: Och jag är inte rädd för något av det. Jag är bara redo när det är över! (Skrattar) Jag är inte rädd för det. Men tack. Toppen. Tack.

OWS: Några andra frågor här? Då är vi redo för era e-postfrågor.

Gäst: Okej. Den första frågan är vad de Amerikanska lastbilschaufförerna kommer att uppnå när de anländer till och runt D.C.-området?

OWS: Att berätta vad de kommer att uppnå blir en profetia, och vi finns inte i det området här. Det är sannolikheter och möjligheter som du tittar på här. Och vad som händer är en fortsättning på det som hände i Kanada och hos andra fredskonvojer över hela planeten, det händer nu också i USA.

Det som händer är en del av det stora uppvaknandet. Fler och fler människor blir medvetna om hur mörkrets krafter har hållit er nere, och hållit denna illusion igång.

Det är dags att kämpa emot det nu. Vi har berättat detta för er. Kämpa emot det. Kämpa för er frihet. Ni är fria. Ni är suveräna varelser och ni måste bli fullt medvetna om det. Följ inte något som den mörka regeringen säger. Och vi använder uttrycket “mörk regering” avsiktligt, eftersom många i regeringen är mycket mörka och tillhör ”kabalen” eller den ”djupa staten; som ni kallar dem.

Så bli fria och vet att dessa konvojer, dessa som kommer samman i fred och kärlek, handlar om att ta det stora uppvaknandet ännu längre, sanningen kommer fram och människor står upp för vilka de är och att de har sina egna rättigheter.

Den andra frågan någon ställde, var att man ville veta mer om Cobra-meditationen som hölls den 21:e december 2021.

OWS: Det var en mycket framgångsrik meditation, eftersom hundratusentals deltog i den, i exakt samma ögonblick. Och genom det skapades en efterklang över hela planeten. En kollektiv efterklang som spred sig överallt, vilket ledde till att mer och av matrisen bröts ner, illusionen bröts ner. För att få fler och fler att inse att slöjan verkligen är borta här.

Allt ni behöver göra är att inse att den inte längre finns kvar. Och fler och fler människor kommer till den förståelsen. Och när ni gör dessa globala meditationer, så som den, kan det medföra stora förändringar i världen, och det är precis vad den gjorde. Okej?

Vi är klara för den här gången. Vi säger bara till er att fortsätta att använda tanken inom er om att alltid släppa taget. Släpp det.

 

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...