Suzy Ward – Kanalisering Matthew Ward – 16 december 2017

Suzy Ward – Kanalisering Matthew Ward – 16 december 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Varje år under er helgdags säsong återspeglas den gränslösa godheten i er värld genom att de som har, delar med sig till dem som inte har. Generositet, omtänksamhet och medkänsla ger ljus i överflöd och för närvarande har Jorden aldrig varit hetare än nu.

I tidigare meddelanden har vi sagt att ert år 2017 avslutar årtionden av förseningar för jordens folk som utvecklas andligt och medvetet. Efter att omständigheter hade skapats, som gav massor av själar möjlighet att uppleva utvald karma, bröt vissa själar sina överenskommelser att gå med i ljusstyrkorna. Låt oss sätta detta i sammanhang med vad som hittills hänt och vad som kommer att hända.

För drygt 80 år sedan blev mycket få individer upplysta, eftersom jorden fortfarande var djupt nersänkt i tredje dimensionen. Ljus bestrålningen från andra civilisationer gjorde det möjligt för planeten att påbörja sin uppstigningsprocess, då ljuset blev tillgängligt för alla hennes innevånare och volontärer kom från sina respektive hemländer vars uppgift var att som samhällsmedlemmar skapa ljus. Personer som gensvarade på uppvaknandet började utstråla sitt eget ljus och den ökande mängden uppvaknade individer fortsatte att beröra andra för att öppna sina hjärtan och sinne. Så under alla dessa årtionden blev det en långsam stadig ökning av antalet upplysta själar på planeten. Numera kommer siffrorna att öka snabbare eftersom ljuset nu väller in i en ”kärleksrevolution”, som omger jorden. Jordens Guld Ålder kan börja blomstra i sin fulla härlighet.

I ett tidigare meddelande framfördes tanken att andra ljusarbetare också kanske bör tänka på detta: ”Jag vill verkligen vara en bra ljusarbetare, men jag kan inte skicka kärlek eller ljus till människor, som behandlar andra människor och djur så brutalt. Snälla säg inte till mig, ”Det är de i vår universella familj, som behöver det mest.” Jag vet det. Jag vet inte hur man skiljer vem de ÄR från vad de GÖR. Är kärlek i metafysisk eller andlig mening annorlunda än kärleken, som är naturlig att känna för familj och vänner?”

Ur ett perspektiv kan det vara så, men kärlek, som tillskrivs ande och ljus, är ur vetenskaplig synpunkt en och samma energi, så där finns ingen verklig skillnad.

Men energi inte kan delas upp i olika fack såsom ”ljus” och ”kärlek”. Den kan uttryckas och upplevas på båda sätten. Enkelt uttryckt upplevs ljus visuellt och kärlek, som känslor hos förälskade personer, men andra aspekter finns också i detta. Energi är kosmiskt medvetande, som kontinuerligt lagrar vad varje själ i sin existens gör. Energin är neutral; varje individ ges en inriktning med en intention, som uttrycks i tankar och känslor. När syftet är visuell upplysning uppfattar ni en känsla av ljus, som ges av Solen eller elektrisk belysning. När avsikten är kärlek, upplevs den förnimmelsen och kärleks handlingar uttrycks naturligt.

Oavsett vilken avsikt som helst, som skickas ut i form av energiströmmar, ger den universella lagen om attraktion mer tillbaka. Kärlek är ett inre ljus som utstrålas av ert guds-själv, Skaparens rena kärleksljus, och mängden utstrålning överensstämmer med mängden ljus i själen.

De mörka förlorades i sitt inre mörker. De saknar inre ljus förutom gnistan, som är deras livskraft. Intentionerna i deras tankar och känslor, som de skickar ut, kommer från de djupa tomrummen och mörkret, vilket återvänder till dem som en bumerang. Endast ljus kan fylla tomrummet och skapa handlingar skapade i kärlek. På uppdrag av allt levande på jorden har vi uppmanat er att skicka kärleksljus till dessa individer – för att transformera mörkrets låga vibrationer till kärlekens höga vibrationer då försvinner mörkret.

Strax efter att min mamma och jag började konversera, sa hon att hon inte kunde särskilja sina tankar om människor som orsakade fruktansvärt lidande från hennes känslor om dem. Vi hoppas att det jag berättade för henne kommer att vara till hjälp för läsarna och andra som kanske känner på samma sätt.

Mor, för att hjälpa någon som är rädd, osäker eller har ångest, till en tryggare och säkrare väg skulle du om det var mörkt använda en ficklampa för att lysa upp eller hur? Dessa själar har gått vilse, är rädda och uttröttade. Tänk inte på dem utifrån deras gärningar, utan tänk i stället hur ni vill att världen ska se ut! Tänk på vänlighet, hjälpsamhet, rättvisa och dela med er, tänk på hur världens folk lever i harmoni, fred, kärlek och skicka dessa tankar till dessa själar i mörkret.

Kära familj, underskatta aldrig er makt att ”lysa upp världen”!

”Jag hörde att under Påven Fransiskus vänliga uppmärksamhet är han en ond man som arbetar för Illuminati och sida vid sida med neo-nazister. Jag är inte katolik, men det är svårt för mig att tro att det kan vara sant.” Det är inte sant.

Sanningen är att: Påven Franciskus har stött på motstånd från Illuminati eftersom han gör sitt bästa för att avlägsna eller döma höga kardinaler; få ett slut på offerritualerna – Vatikanen är Satans internationella högkvarter; göra Vatikanens omoraliskt insamlade monetära förmögenhet tillgänglig för att göra slut på de fattigas liv; avsluta dogmer vilka är hundratals år gamla, uttänkta för att kontrollera massorna; han exemplifierar de religiösa andliga aspekterna – kärlek, medkänsla, empati, ödmjukhet och förlåtelse. Allt detta är helt i strid med Illuminatis intressen och avsikter. Pope Franciskus enda nazistkoppling är hans önskan att lämna tillbaka de konstskatter som stulits av nazisterna under andra världskrigets och dolts i Vatikanen, till de rättfärdiga ägarna.

”Jag har aldrig tidigare hört talas om parallella och möjliga världar innan Matthew nämnde dem i ett meddelande. Vad är det och har det någon betydelse?” Även om vi talade om dessa världar med hänvisning till jorden, är det samma princip när ni skapar era personliga världar och mycket sannolikt större intresse eftersom de har betydelse för er. Ni skapar en parallell värld varje gång ni når ett signifikant vägskäl, så att säga – vilken inriktning vill ni ha på ert liv, ska ni gå på college eller tillämpa er begåvning inom ett visst område, vilken typ av företag ska ni arbeta för, vem ska ni gifta er med, hur mycket av intäkterna ska ni spara, var ska ni bo etc.

Låt oss säga att ni har fått två bra jobberbjudande. När ni tänker på vad varje jobb innebär överväger ni vilket jobb, som mest sannolikt leder till den framtid ni vill skapa, ni lägger ner stor energi i båda. Energi kan inte förstöras. Den energi som ni lägger in i ”erbjudandet som ni inte tog” fortsätter sin logiska kurs beroende på vad som hade uppstått före ert beslut. Kursen ges ytterligare riktning och momentum av energin i era efterföljande tankar och känslor, såsom: är jag säker på att jag gjorde det rätta valet genom att inte ta det andra jobbet. Eller, om jag hade accepterat det andra jobbet skulle jag jobba utomlands och kunna resa och lära mig mer om världen. Eller undrar jag om det andra jobbet skulle ha varit så stressigt, som det här. All energi som ni lägger i ”det andra jobbet” före och efter ert beslut skapar en parallell värld i överensstämmelse med den energi ni genererar och det är detsamma med alla andra ”vägskäl” ni stöter på.

Ingen av era parallella världar blir en del av ert livsavtryck i Akasha-dokumenten, men ingen energi i de många världar, som är okända för er, är medvetet bortkastad. Den spelas in i ett separat system där den kan komma till nytta under denna livstid, som undermedveten hjälpare med era valda karmiska lektioner. Tillämpliga aspekter av era parallella världar kan tjäna er lika bra som en ”framtida” fysisk livstid, där ni väljer att arbeta med att behärska dessa lektioner. Det finns inte någon förvirring om vart hjälpen går. Varje själs unika registrering i frekvensens luftvågor i det universella massmedvetandet är permanent knutet till själens Askasha-dokument och parallellvärldens inspelningssystem. Från den sistnämnda strömmar energiströmmarna felfritt till själen, varhelst den upplever en fysisk livstid.

Det finns två stora skillnader i parallella och möjliga världar. För det första är möjliga världar helt inom er medvetna medvetenhet och kan leda till sannolika världar eller till visshet. Låt oss använda ett exempel, ni tänker göra en resa. När den tanken ges mer uppmärksamhet, vart ska ni åka, när och hur budgeteras utgifterna, blir möjligheten allt mer sannolik och så är det ända fram till visshet, er avresa. För det andra är energiströmmar i parallella världar mycket starkare än de i möjliga världar. När en idé om en resa inte blir mer än några flyktiga tankar, bildar de en svag ström som svävar runt tills den möter en pool av energi, som väntar på att dra till sig energi för att skapa en inriktning.

”Kommer de mänskliga ETs, som du sa är ”specialstyrkor” att behålla sitt utseende efter att de har identifierat sig eller kommer de att flytta in i sina ”riktiga” kroppar?” Det skulle vara svårt för de flesta att tro att individer är från andra civilisationer bara för att de säger att de är det, så det är troligt att de skulle presentera sig i sin igenkännliga form och sedan flytta in i sina hemlandskroppar, så att förändringen kan bevittnas. Efteråt, tror vi att de skulle göra det som är mest bekvämt för alla som samarbetar med dem. Vi vill tillägga att en del av den medvetna och andliga utvecklingen är att acceptera skillnader i människors fysiska utseende är lika naturligt, som skillnaderna mellan olika blommor eller djur.

Ni kan upptäcka att ni och några av de utomjordiska besökarna har samma anor. En medlem i en av de många civilisationer som hjälper jorden talade om familjerelationer i sin presentation. Moder, snälla kopiera den delen av vad Agnes sa:

Min civilisation var delvis ansvarig för Jordens befolkning i dess tidigaste sådd. Vi har alltid varit förälskade inte bara i människorna, som bor i denna atmosfär utan också paradise som valdes som ert hem för er uppväxt och era upplevelser. Det var tänkt att vi en dag skulle återförenas med er i all ära och erkännande, men det har inte gjorts några försök från er sida att uppmuntra en sådan återförening. Detta beror på er rädsla och minnesförlusten av oss, men det förändrar inte vårt förhållande, det minskar inte vår kärlek och broderskap. Så detta talar tydligt och klart om för er varför vi är här vid denna tid av allvarliga förändringar.

….

Vårt syfte är att återförenas med de själar som kommer från vår egen begynnelse. Alla själar här är värdefulla beträffande Gud, så vi förnekar inte en själ och godtyckligt lyfter upp en annan. Det är som om en familj på jorden, där alla kusiner, mostrar och farbröder samlas i återförening under mor/farföräldrarnas tak. Det är ett naturligt urval eller hur? Ni känner inte att det är nödvändigt att bjuda in alla som passerar förbi på vägen utanför? Så det är med vårt uppdrag och syfte. Ja, av Gud, på alla sätt och alltid. [Detta är ett utdrag ur kapitlet ”Agnes”, som jag fick 1994, finns i Uppenbarelser för en ny tid.]

Tack, mamma. Älskade systrar och bröder, vi är med er i ovillkorlig kärlek och glädjefull anda under er helgdags säsong med religiösa ceremonier, upplyftande musik och festligheter med familj och vänner. Hälsa ert nya år med tacksamhet för välsignelserna i era liv, begeistring för alla förestående välvilliga händelser och fredliga känslor – fred i världen börjar med fred inom.

_________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Webbplats: The Matthew BooksE-post:

suzy@matthewbooks.com

 

Du gillar kanske också...