Artemis via Krista, 31 oktober, 2021

 

Artemis Väktaren

den 31 oktober 2021

”Kraften i Intention och Övertygelse”

 

Inom kärlekens energi är man en krigare för ljuset. Det förekommer ingen rädsla, endast den starka tron på sig själv och på Universum/Källan, som levererar när man ber om det och när det behövs. Den fysiska världens bekymmer finns närvarande men är inte förtärande, för den person som lever i förening med Alltet har verktyg att ta till för att hållas ovanför skuggorna som lurar i varje vrå. De blir till vägvisare och ledare, lärare och guider för att hjälpa andra att lära sig hur man ska skydda sig själva från attacker och för att projicera kärlek ut till världen.

Gud, vår Skapare, är den största beskyddaren av alla. Han/Hon är en magiker som kan vända den mörkaste natt till den ljusaste dag, gift till vatten och hat till kärlek. Han/Hon älskar med en renhet som transformerar rädsla till trygghet och svaghet till styrka. Ljuskrigaren behöver bara ha för avsikt att vara förenad med Källan och detta manifesteras. Eftersom energin inte har några villkor eller bihang kopplade till sig, så är skyddet som det tillhandahåller ogenomträngligt. Återigen, så måste övertygelsen bakom intentionen vara exakt lika stark. Det finns inget förordnande som gäller religion eller någon annan nödvändig gränsdragning, för att man ska vara förbunden med Källans ljus och kärlek, endast en tro på sig själv om att man är värdig att bli älskad.

När du har intentionen att du är skyddad, så projicerar du ut ett energimässigt kraftfält runtomkring dig, som är som en bubbla. Ditt energifält, eller auran, är stark och vibrerande, den skyddar dig från att absorbera de lägre-vibrerande vibrationerna hos egot, ilska, avundsjuka och skvaller. Den är osynlig för blotta ögat, men lika stark som övertygelsen bakom din intention. De vilkas hjärtan är nedstängda för ljuset, kommer alltid att försöka överlåta mörker till andra, men det är bara de som lever i rädsla som i sanning är oskyddade. Vadhelst du tror på skapar du, så ju starkare övertygelsen bakom tron är, desto större krigare blir du.

När din kraftsköld ligger på plats, så måste du säkerställa att dess fortsatta styrka och ogenomtränglighet bevaras. Ju mer du tar hand om din kropp, ditt sinne och din ande, desto starkare blir den. Styrkan i ditt skydd påverkas av tvivel, otrygghet, bekymmer, rädsla och toxiska emotioner såsom hat och ilska. Det försvagas även av en dålig kost, missbruk av rusmedel, sömnbrist och stress. Dagliga övningar såsom meditation, mantran, affirmationer och att uttrycka tacksamhet för ditt liv hjälper till med att rensa och bibehålla ditt aurafält och din förening med Källans beskydd.

Rädsla uppdelar och kärlek förenar. Kärlek är allt som existerar! Det finns inget som inte kan övervinnas när man arbetar utifrån hjärtat med en kärleksfull intention utan dolda agendor. Låt inte dig själv förlora siktet på vem du är själsligt, eller din koppling till Universums krafter, vilka är dina verktyg för att övervinna de svårigheter, orättvisor eller dilemman du får möta. Allting annat är illusion och blir endast en realitet ifall du tror att det är så. Så, skapa med intentionen och övertygelsen om att du och dina nära och kära är beskyddade, så kommer det att bli så.

JAG ÄR Artemis Väktaren.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...