Tazjima, 22 februari 2015

Den Stora Andliga Rådgivaren

22 februari 2015

Via Tazjima

Jag är den Stora Gudomliga Rådgivaren. Jag hälsar er denna dag i enhetens och kärlekens energi. Och jag fortsätter med mitt uppdrag att bistå mänsklighetens utveckling.

Er värld håller på att förändras. Det borde vara uppenbart för de flesta människor. Vart förändringen tar er kan vara väldigt olika för varje individ. Hur ni väljer att reagera på förändringen är ännu mer talande.

Det har sagts att förändring är det enda konstanta i er värld. Den frasen är förvisso sann nu när ert gamla system visar tecken på slitage, när kaos fortsätter att förinta det som har varit motståndskraftigt mot förändring.

Skapandet kommer först i form av förstörelse. Det är det grundläggande skedet av förändring och förvandling som ni nu befinner er i. Denna omvandlande och återskapande process bryter ner allt som gör motstånd mot framåtskridande. Takten i förändringen tycks öka, och det är faktiskt er medvetenhet om processen som får den att göra så.

Det finns många människor som hellre skulle vilja hålla fast vid det gamla och bekämpa det nya. De kommer att få det svårare att göra så de kommande dagarna, månaderna och åren. Världen håller på att gå vidare och det är dags att släppa taget om det gamla paradigmet och varje aspekt inom dessa trossystem som ger resonans till de gamla, skröpliga energierna.

Omvandlingen kräver att man släpper det som inte längre tjänar till någon nytta. Det man släpper kan vara vad som helst eller till och med allt i ens liv. Att känna sig bekväm kan snart bytas ut mot att känna sig väldigt obekväm, om den finns ett uns av motstånd mot att släppa taget.

Många kan tolka denna transfomativa energi som ett krav att släppa alla materiella saker, relationer, arbete och tidigare intressen. Det kan vara så för en del människor, särskilt när de upptäcker att de inte längre trivs i vissa miljöer eller med vissa människor. Det handlar egentligen inte om saker eller människor utanför er själva. Resan sker inom er. Det handlar om hur ni samverkar med ert inre jag.

Ni kanske märker att ni har svårigheter med att koncentrera er eller arbeta med gamla projekt. Släpp dem utan att döma. Att ”vara här” innebär inte att ni måste avsluta någonting eller ens ”göra” något.

Gör det ni är intresserade av, det som ger er en stunds glädje under en stressig dag. Ibland innebär processen med att släppa taget helt enkelt att frigöra allt det som ert ego har satt upp för er som ”problem”. Er hjärna skapades för att skydda ert medvetande i den fysiska kroppen … eller snarare för att ”skydda” er fysiska kropp så att ert medvetande kunde fortsätta att uppehålla sig i den. Det, egot, föredrar att skapa problem för att hålla sig sysselsatt.

Hur som helst, ert medvetande och er själ är de som bestämmer och kan välja att låta problemen skingras och försvinna som om de aldrig har funnits – de är ändå bara en illusion som ert ego har byggt upp i ett försök att få er uppmärksamhet.

Under den här stora förändringsperioden finns det förutsättningar för att känna sig ganska stressad av de omständigheter ni befinner er i. Men det mänskliga medvetandet har stor förmåga att anpassa sig till vad som än kommer i dess väg.

Självkritik kommer ofta in i bilden när man går igenom förändringar. Ni kan ibland få höra en del hjärntjatter; ”Om jag var tillräckligt bra, då skulle jag minsann … Fyll i resten med de saker ni längtar efter att vara, äga, göra, uppleva – och ni kommer att upptäcka var ert fokus och ert syfte har spårat ur i er process.

Börja där ni är NU, i denna stund, vilken är den enda verkliga platsen att vara på. Det som har hänt i det förflutna kan inte påverka er NU. Vad som än dyker upp i framtiden är också bortom er vetskap och era upplevelser i NUET. Var här och nu. Lättare sagt än gjort tycker ni, men det är fullt okej att tillåta er själva att vara medvetna om tjattret i huvudet – rädslorna, känslorna, tron att något måste göras på ett visst sätt, och allt annat som dyker upp – och att välja att släppa taget om dem.

Vaksamhet krävs. Att lyssna och låt flödet av tankar och känslor rinna igenom utan att klamra er fast vid någon av dem, kommer att göra det möjligt för energin att frigöra sig och försvinna ut i etern.

Ni kanske känner er obekväma när ni upplever starka känslor. Ni har förmodligen blivit tränade i att trycka tillbaka och förneka era känslor, att inte titta på dem med medkänsla och att förstå dem hos andra. Att uppleva känslor är en del av resan med att vara ”människa”. Utmaningen är att bemästra tankarna och känslorna utan att trycka ner dem, så att ni måste handskas med dem i framtiden. Ta itu med dem meddetsamma – upplev dem, känn dem och släpp dem.

Sök balans! Det kommer alltid att finnas en känsla av att först tippa över åt ena hållet och sedan åt det andra tills ni har funnit rätt balans. Nya utmaningar kommer att uppstå för att testa er förmåga att återanknyta till ert inre och behärska allt inom ert erfarenhetsområde. Ni kan göra det, det är därför ni är här nu, kära Mästare.

När ni får klarhet om er förmåga att urskilja ”känslan” och resonansen i en energi jämfört med en annan, kommer ni att kunna urskilja och därmed avgöra vad som är rätt för er i stunden. Era önskemål och behov kommer att förändras när ni fortsätter att ta er igenom den här processen.

Transformationen kommer att fortsätta att avslöja och skala av de saker i ert liv som inte längre gagnar er. Det kan vara ert arbete, era tillfälliga relationer eller något annat, eller att helt enkelt släppa en inte längre önskad vana eller ett tidsfördriv.

Se tillbaka på den senaste tiden och lägg märke till hur mycket ni redan har förändrats! Det kommer mer, det kan vi försäkra er – men det behöver inte innebära att resan blir guppigare för det.

Var öppna för att känna med hjärtat och urskilja och välja med hjärnan. Lyssna på er kropp! Gör ett val och lyssna sedan på er kropp. Om det är ”rätt” val, kommer ni att märka att er kropp är avslappnad och ivrig att gå vidare. Om det är ”fel” val, kommer ni att få en känsla av olust i solar plexus eller i de övre delarna av buken (precis nedanför diafragman).

Det här är inte ett dualistiskt dömande. Det är helt enkelt en fråga om att välja den riktning eller väg som ni vill gå vidare på i detta ögonblick av nuet. Vägen kan ändras imorgon, men det vet ni inte förrän ni kommer till nästa ögonblick av nuet.

Det här är en utmanande tid för dem som har fastnat i restriktiva trossystem och sätt att göra saker – speciellt de som har dömt andra för att ha fel i deras trosuppfattningar och utövningar.

Lyssna noga – ALLA befintliga trossystem, inklusive de inom esoteriska läror – har utmanats. Det som är ”bra” för en person, kommer inte nödvändigtvis att fungera för en annan. Det finns ingen mening med att försöka bestämma i vilken inriktning andra ska ”hitta” sig själva i, genom att påstå att det måste göras på det ena eller andra sättet. Det inskränkta tänkandet gäller inte längre.

Hindren för individuell och kollektiv kreativitet har minskat och kommer att fortsätta att lösas upp, tills allt som återstår är den rena känslan av att vara i nuet.

Det finns lika många uppfattningar om livet som det finns människor som lever på den här planeten. En uppfattning som passar alla skulle inte fungera, har aldrig fungerat och kommer i fortsättningen inte att tillåtas att användas av några få för att kontrollera massan. Dammen har brustit och omedvetenhetens vatten har släppts lös.

Allt som har dolts genom årtusenden, vilket det är från jaget eller kollektivet, är nu i färd med att avslöjas. Lär er av det som avslöjas, njut av förmågan att göra val för det ni vill uppleva, och lär er att navigera i Källans oprövade farvatten

Ni håller på att bli en ny Människa, en fullt medveten gudomlig varelse, som vandrar omkring på Jorden i full prakt och styrka. För att komma dit krävs det bara några små steg och justeringar, så var tålmodiga, ni är på väg. Gläd er och få det att hända!

I glädje.

Jag ÄR den Stora Gudomliga Rådgivaren, er broder i Skaparens Ljus och Kärlek

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...