Teamet via Peggy Black, 11 mars 2019

Teamet via Peggy Black, 11 mars 2019

Äg Förverkligandet | Teamet via Peggy Black

 

Own This Realization

Peggy Black and the ‘team’

Äg Förverkligandet

Peggy Black och ”teamet”

 

Vi finns här, erbjuder insikter, välkomnar och påminner er om hur ni navigerar genom era dagliga upplevelser. Vi ser hur lätt jordvarelserna blir distraherade, och till och med lite splittrade i sina fokus. Många som vi har observerat letar efter distraktioner avsiktligt, eftersom det de upplever känns för obekvämt, eller till och med omöjligt att kunna ändra eller skifta.

Vi vill påminna er om att den tredje dimensionens verklighet, som ni samspelar med och är fokuserade på, alltid svarar på er energi. Om ni tänker efter en stund, så är alla de andra jordvarelserna också fokuserade på sin bild av verkligheten, och då börjar ni förstå vem och vad som skapar allt ni observerar och upplever, nämligen majoritetens betingade kollektiva medvetenhet.

Kom ihåg att varje dag har ni möjlighet att börja med ett nytt, expanderat, obegränsat uttryck för avsikter och önskningar. Påminn er om att ni är vakna, medvetna gudomliga varelser, som är omätbart kraftfulla. Låt oss försäkra er om att om ni säger, tänker, börjar uttrycka och äga detta förverkligande, så kommer det att förändra den verklighet ni upplever, oavsett vad ni iakttar i de kollektiva kamperna och utmaningarna.

Vi vill att ni ska inse att dessa negativa utmaningar, kamper och orättvisor, faktiskt erbjuder er alla möjligheter att använda er gudomliga kreativa förmåga för att rensa, transformera och omvandla, dessa exempel på negativ och inskränkt energi.

Saker och ting blir inte värre; det är helt enkelt så att kaoset, orättvisorna och negativiteten inte längre är dold och skyddad i skuggorna. Uttrycken exponeras för att omvandlas. Tyvärr fortsätter de som inte är vakna eller omedvetna, att addera dysfunktionerna genom sina fördömanden och sitt motstånd. De fokuserar på det de inte gillar, inte vill, och därmed ger de energi till själva saken de upprörs av.

Kom ihåg att ni är delar av den uppväckta kollektiva medvetenheten, som uttrycker en ny och högre vision om vad som är möjligt. Meningen är att ni ska vara visionärer och aktivera gudomliga sanningar, föra fram dem och välkomna dess manifestationer och skapelser.

Energin i denna medvetenhet öppnar ögonen, hjärtat och klarheten hos fler människor, vilket gör det möjligt för dem att förstå, att många övertygelser och mönster sedan lång tid tillbaka i samhället, varken är sanna eller acceptabla.

Ett enormt skifte sker nu i det kollektiva medvetandet, och ni är en aktiv del i att plantera det skiftet. Så stanna kvar i ert kunnande och i er medvetenhet, fokusera på det ni vill ska komma fram, i ert eget liv och i den större bilden som utvecklas på er planet.

Hamna inte i förtvivlan eller depression på grund av det ni ser, utan låt dessa saker bli påminnelser, lika väl som möjligheter att stiga upp, och kunna föra fram det uppvaknade andliga ljuset ni skiner. Det betyder inte att ni aldrig kommer att känna er ledsna eller nedslagna, utan snarare att ni som medvetna gudomliga varelser förstår, att ert första steg är att erkänna sanningen som ligger under det som kommer fram, och då handla på det sätt som kan vara nödvändigt.

Oavsett vad ni observerar eller upplever i det ögonblicket, som står i kontrast till er vision eller avsikt, så är det en gudomlig skapares sanna förmåga, att i fysisk form behålla sitt fokus för det goda, så att den livsbejakande och livsförbättrande verkligheten ska kunna komma fram.

Så ert fokus är helt klart viktigt; men vi vill också påminna er om, att som energivarelser med fysiska former och kroppar, måste ni komma ihåg att återhämta er, särskilt när någon händelse på jobbet eller i hemmet tömt er på energi. En hetsig diskussion, oron över andra eller någon situation, frustration, ilska eller otålighet, kommer helt klart att koppla bort er från er kreativa energi och förmåga. Dessa händelser distraherar er från ert högre vetande, och upplevelsen av den gudomliga essensen.

Så säg till er själva, jag är medveten om att jag är medveten. Det här enkla påståendet påminner er om att uppmärksamma det ni ger er energi till, ta en paus, ta några djupa och medvetna andetag, skaka av er det negativa, ge uttryck för känslorna, nynna. Dessa verktyg och förslag kommer att ändra ert fokus, och hjälpa er att byta fokus från det som upprört, det utmanande, situationen, till en tydlig intention och bild av vad ni skulle vilja uppleva, om ni kunde skapa det perfekta resultatet.

Varje gång ni ändrar ert fokus, så förankrar ni de högre frekvenserna i er energikropp. Föreställ er under återhämtningen, att ni kan andas in i dessa högre frekvenser. Det finns många sätt att ladda upp sig på, och varje enskild person kommer att hitta det bästa och mest komfortabla sättet att åstadkomma detta. Oavsett om ni befinner er i verkligheten eller i fantasin, kan ni pausa, sluta ögonen och låtsas, föreställa er, uppleva eller känna att ni är på en vacker plats i naturen, i skogen, vid havet, i en trädgård. Skapa eller hitta den imaginära platsen, så att ni kan kalla fram den, speciellt när ni vill skapa förändring i er energi.

Universell och gudomlig medvetenhet har såtts på er planet av mästarna. Denna nivå av medvetenhet finns tillgänglig för alla i denna dimension, som vill få tillgång till frekvensen. Kom ihåg att detta är er födslorätt, för att förstå er koppling till den gudomliga högre energin av uppstigning, som finns tillgänglig för er nu. Tillåt och välkomna er egen personliga utveckling, bjud in den här aspekten, framkalla den med era ord och handlingar. Lita på att ert gudomliga själv, ert högre själv, ger er vägledning och inspiration.

Var vid den här tiden medveten om att ni fortsätter att expandera till er egen personliga sanna förståelse, om er gudomliga essens som multidimensionella varelser. Lägg märke till vad som gör er nedstämda eller utmattade, och förstå att detta är ett gott tecken, eftersom det gör er uppmärksamma på om ni inte är i linje med det ni vill, och tänker skapa.

Vi tycker ni ska koppla av under processen av er personliga uppstigning, och det fortsatta uppvaknandet. Lita på att det utvecklas. Förstå att i varje steg av processen, så lyser ni upp vägen som andra ska följa. Ni förvandlar era upplevelser av detta, förankrar och sår mer ljus, varje gång ni agerar i samspel med er gudomliga medvetenhet.

Vi är här för att hjälpa och stödja er, kalla på oss och andra icke-fysiska varelser av kärlekens högre medvetenhet. ’Teamet’

 

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...