Peggy Black och ”Teamet”  – En Större Lekplats, 19 oktober 2021

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg
Peggy Black och ”Teamet” 
En Större Lekplats, 19 oktober 2021
Vi inbjuder er att erkänna vilka ni är och börja ta steget in i ert mästerskap. Vi fortsätter att erbjuda er enkla sätt att skifta energi under dagen, och påminner er om att tacksamhet och skratt är kraftfulla verktyg att skifta energi med.
Denna övning är mycket viktig, för när ni börjar förändra er vibration kommer den att låta er börja förflytta er till olika dimensioner. Kom ihåg att dimensioner är ”staplade” nivåer av energivibrationer och medvetande.
Vi bjuder in er att träna på dessa intensiva energivågor, som genereras från stjärnorna. Alla tittar på och observerar er planet och det skickligt medvetna sätt som ni hanterar frekvenser, energi och vibrationer på. Det här är er tid att glänsa. Det här är er tid att äga förmågan att förflytta er från en dimension till en annan med lätthet, elegans och skicklighet.
Kom ihåg att ni först och främst är en gudomlig energivarelse, och att den gudomliga energin är den som ger er liv och skapar er fysiska kropp.
Allt som ni upplever som fast och ”verkligt” är vibrationer av energi. Om ni bara för ett ögonblick kunde lägga åt sidan alla mentala program om er verklighet, skulle ni uppleva ett helt annat perspektiv på det ni kallar verklighet. Försök att släppa era uppfattningar om vad som är verkligt. Träna på att ofta fråga er själva vad ni skapar med er energi, era vibrationer och tankar just nu?
Gör det till en medveten övning att svänga från en låg vibration/frekvens av oro, stress, rädsla eller ilska, till en som är vänlig och upplyftande. Öva på att skruva upp er volym, så att säga, till en kärleksfull, vänlig och älskvärd volym. Bli medvetna om dessa subtila förändringar i ert medvetande.
I tidskorridorens holografi har alla era kloka och visa män talat om förmågan att skifta från en dimension till en annan, eller från ett tillstånd av medvetenhet till ett annat. De har erbjudit olika förslag på bön, meditation och fasta. Shamaner och mystiker har erbjudit er att förändra ert sinne, olika örter och dansceremonier, trummor eller ljud som förändrar medvetenheten. Det finns massor av metoder, vägar och verktyg som har erbjudits mänskligheten under hela er historia.
Alla dessa förslag och tekniker är till för det viktiga syftet att förändra ert medvetande till att förstå att världen som ni ser den bara är ett litet perspektiv på helheten. Det finns nivåer och dimensioner och tidsramar där en medveten individ kan uppleva saker och så att säga ”resa”. Detta är vår inbjudan till er.
Låt oss ge er det här exemplet; föreställ er små barn som har växt upp i ett litet hus, med alla behov tillgodosedda. De är lyckliga, och hela deras värld är det lilla huset. De blir vuxna, men tar sig aldrig för att flytta ut från det lilla huset, i tron att allt som finns är där. Deras föräldrar vet bara om och ser det lilla huset som sin verklighet. De har inte fått lära sig något annat. Allt de upplever, alla deras övertygelser och mentala program säger dem att verkligheten är det här lilla huset. Så länge de inte tror kan de inte se en annan verklighet.
Tänk er nu att något händer och de blir rubbade ur sin inställning och övertygelse. De får en kort glimt av en större verklighet bortom deras lilla hus. Det här är början på ett utvidgat medvetande. De är chockade, men förundrade. De kan till och med ifrågasätt sina egna övertygelser; det kanske finns mer än det lilla huset. De delar med sig till andra om denna nya verklighet som de har sett. Alla hånar och idiotförklarar dem. De börjar tvivla på vad de upplevde.
Det här är vad som händer på er planet just nu. Människor blir rubbade i sin inställning till vad som är verkligt. När ingen tror dem, tvivlar de på sin egen upplevelse. Det blir då skrämmande, och de har en tendens att springa tillbaka in i det lilla huset, hellre än att utforska den nya verkligheten.
Ett annat exempel här, ni har en TV i ert hem och även om den är avstängd just nu kan ni enkelt aktivera den, och där skulle finnas program eller nyheter eller någon film. Det finns olika val och erbjudanden där att se, olika verkligheter, så att säga.
Tänk er att alla de monterade elektroniska utrustningar som kallas TV, är lite som er hjärna! Ni kan byta kanaler, ni kan hitta ett minne från det förflutna som väcker känslor, eller så kan ni få en känsla av er möjliga framtid.
Men ni är fortfarande i det lilla huset, eller ni är fortfarande i TV-boxen. Ni är fortfarande i ert lilla sinne; ni är fortfarande i övertygelsen om denna begränsade verklighet.
Vi uppmuntrar er att stiga ut genom dörren och omfamna de otaliga verkligheter som bara finns en frekvens/en vibration bort. Tillåt er själva att föreställa er att ni reser till stjärnorna. Tillåt er själva att föreställa er att ni är ett träd, en sten eller något djur. Hur skulle det kännas som? Tillåt er själva att se energi i dess olika former. Tillåt er själva. Det är en övning. Det är en avsikt. Släpp fantasin fri!
Det finns mycket stöd som ges vid denna tid för att väcka mänskligheten till den rika gobelängen av multirealiteter. Det är en större lekplats … en fri lekplats. Den rider på energiflödet, den läser momentets energisignatur.
Den öppnar dörren till alla möjligheter och går in i en fantastisk ny medvetenhet om att vara obegränsad. Som en mångdimensionell varelse och en galaktisk medborgare, tänk nu på storleken av er lekplats.
När ni ökar er personliga vibration och frekvens, opererar ni på en högre resonans. Detta inbjuder till den utvidgade verkligheten; den större lekplatsen är nu öppen för er. Balans, skratt, glädje, tacksamhet och uppskattning är vibrationella biljetter som låter er gå in i verkligheter av förundran och vördnad, och att förflytta er från en dimension till en annan. Var i frid, älskade ”team”.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...