Peggy Black och ‘teamet’ ~ Ni som “En Cell”

Peggy Black och ‘teamet’ ~ Ni som “En Cell”

Februari 15, 2022

14 februari 2022,

 

Vi är här, och vi inbjuder er att bli medvetna om de många andra verkligheter ni deltar i. Vi fortsätter att inbjuda er att bli medvetna om er multidimensionella varelse. Inse vikten av att utöka er medvetenhet om verkligheten. Detta är en subtil expansion, ni och andra gör faktiskt detta hela tiden, men känner ändå inte igen det som aspekter av era multidimensionella själv.

Låt oss ge er detta exempel, ni inverkar på ert tredimensionella liv som människa, kanske till och med i er roll som förälder, vän, lärare, mentor, andlig varelse, medveten medborgare, trädgårdsmästare, affärsman. Dessa roller eller aspekter förändrar ert beteende på subtila sätt. Ni anser dem inte vara skilda från varandra; de är bara delar av er och era liv.

Tänk nu om ni är medvetna om er multidimensionalitet, ni finns här i ett hologram på planeten jorden, ansvariga för det fysiska fordonet i vilket ni vistas, begränsad av övertygelser om begränsningarna i denna verklighet. Ni är också kopplade till galaxen och svarar på matrisens energi som erbjuds från de kosmiska krafterna.

Vi vill att ni ska förstå att ni kan läsa energin hos en annan varelse, ta in data som era datorer, ni samverkar med andra varelser hela tiden, utbyter information, tankar, vävar av energi. Ni reser i tiden, på ett ögonblick, ni återvänder till det förflutna, zoomar in på framtiden, men ni nuddar bara helt kort vid dessa tidslinjer, och vanligtvis med ånger eller oro.

 

Ni har förmågan att kliva in i vilket hologram som helst och uppleva vilken verklighet som helst, med alla dess smaker, dofter, känslor, sevärdheter och “leva i” den så att säga. Var dock medveten om att i denna nuvarande tredje dimensions verklighet, så har ni ersatt denna fantastiska multidimensionella förmåga med filmer och tv. Ni inbjuds nu att börja använda er fantasis superkraft.

Vi vet att detta fysiska liv känns verkligt i ert medvetande. Vi vet att ni har ansvar, har nära och kära och vänner; ni upplever känslor av lycka och trauman. Ni känner smärta, tänker på och till och med pusslar med mysteriet om varför ni är här.

Förstå att ni ofta reser utanför era kroppars medvetenhet. Ni tar en aspekt av ert multidimensionella själv till andra dimensioner och andra verkligheter. Det gäller särskilt vid den här tiden. Många börjar medvetet flytta från en dimension till en annan.

Detta uppvaknande triggas av de kosmiska krafterna som badar er planet, vilket stimulerar er att vakna upp till sanningen om vilka ni verkligen är. Ni är stjärnvarelser, som här i denna begränsade tredje dimension har vad ni kallar ett fysiskt liv, som vi inbjuder er att tänka på som bara “en cell.”

Vi känner er önskan om att vi tydliggör denna information. Vi är medvetna om att ni kämpar en del med att förstå det vi säger. Som multidimensionella varelser känner ni till denna sanning, det är så ni fungerar. Ändå kan ni inte alltid sätta ord på det som händer som en multidimensionell varelse, eftersom det är mycket större än ert “encelliga” tredimensionella själv att förklara med ord.

Låt oss erbjuda detta, genom att använda exemplet med den fysiska kroppen som en metafor. Föreställ er att kroppen, detta fysiska liv som ni nu fokuserar på, bara är “en cell”. Er livsupplevelse “NU” är bara “en cell.” Ändå är ni helt klart multidimensionella. Detta multidimensionella själv, skapar, vårdar och upprätthåller helheten med en mycket  komplex känslig balans.

Ni som “en cell” är inte medveten om alla andra uppgifter eller andra verkligheter som hela kroppen deltar i. Benens verklighet, hudens verklighet, hjärtats verklighet, leverns, cirkulationssystemets finns; allt detta är aspekter av kroppens multidimensionella verklighet. Det finns en hjärna, tankar, känslor, minnen och så vidare, men medvetenheten hos “en cell” är inte helt medveten om allt som sker.

 

Det liv ni nu fokuserar på är denna “cell” av ert totala magnifika multidimensionella själv. Det händer mycket hela tiden som ni inte känner till på grund av er beslöjade medvetenhet och övertygelse.

Ni som ”en cell” tänker inte ens på vad som får hjärtat att slå, hur luften utvidgar lungorna, det är automatiska aktiviteter. Det upprätthåller “en cell” men är inte en del av medvetandet. “En cell” har andra saker att fokusera på. Det är frekvenser, matriser, verkligheter som existerar där ni är mycket aktiva, men eftersom den “cellen” ni är fokuserade på motstår denna expansion eller inte ens känner till de andras existens.

Så börja hedra er sanna helhet. Det är viktigt att ni börjar bli medvetna om alla handlingar och aktiviteter som den fysiska kroppen erbjuder. Öva på att stilla ert sinne och lägg uppmärksamheten på ert hjärta, lägg märke till om ni kan börja känna varje hjärtslag. Fokusera i stillhet på ert andetag, följ andetaget som rör sig in i era lungor, fyll dem och andas sedan ut. Vi vill att ni ska börja träna på att vara mer än bara ”en cell.

Föreställ er att er kropp har ett medvetande inom alla aspekter. Varje aspekt, varje del av er kropp är medveten om energin som erbjuds i de kosmiska nedladdningarna, solflammorna, planeternas vibrationer, månens dragningskraft. Det händer mycket mer än vad “encells”-jaget uppmärksammar.

Många vaknar upp till dessa medvetanden och många andra fortsätter att trycka på “snooze-knappen.” Nu är det dags att utforska alla de inre verkligheterna i er fysiska kropp såväl som de fantastiska verkligheterna i de andra dimensionerna. Var utforskaren. Var äventyraren.

Föreställ er att ni kan åka på semester till en annan tid och plats. Föreställ er att ni kan gå till en kosmisk resebyrå och boka en resa till en annan planet, eller till en kosmisk tidsagent och boka en resa till vilken tidsupplevelse som helst eller till och med en kosmisk dimensionell agent, där ni kan arrangera att resa till en annan dimension. Gör detta så verkligt som möjligt. Tillåt er själva att leka med denna tanke och förslag. Skaka av er alla begränsande övertygelser.

Vi leker tillsammans med er nu. Vi vill skaka er ur ert “encells”-tänkande. Vi vill att ni ska inse hur obegränsade ni verkligen är. Gör det till en övning varje dag då ni föreställer er en annan verklighet, låtsas, gör den så verklig som möjligt. Känn det, se det på det sätt som känns bäst för er. Kom ihåg att detta helt enkelt är ett spel och det är meningen att ni ska vakna upp och inse att ni är en gudomlig skapare.

Återigen inbjuder vi er att expandera er medvetenhet till att inkludera mer av er multidimensionella varelse. Det är mycket lättare än man kan föreställa sig, ni gör det ofta, lägg sedan bara märke till när ni har skiftat.

Var i frid, Älskade Ni

“teamet”.

 

©2022 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Maggan

You may also like...