Teamet via Peggy Black, 25 April, 2018

Teamet via Peggy Black, 25 April, 2018

 

‘Teamet’ via Peggy Black: Ni Omkalibreras

Vi är här igen för att för att stärka er i att kunna äga er förståelse av vem ni är. Vi har ofta bekräftat att ni är multidimensionella gudomliga varelser. Som denna multidimensionella gudomliga varelse har ni en väldigt fysisk upplevelse av denna dimension och tidsram. När ni befinner er i denna fysiska aspekt blir detta ert totala fokus som har den intressanta förmågan att kapsla in er, så att säga, i detta hologram.

Vi bjuder in er att expandera er medvetna varseblivning utanför ert fysiska fokus. Er medvetna varseblivning expanderar utanför er kropp, det är inte ert sinne. Ert sinne bearbetar information utifrån det ni tror på.

Börja med att uppleva att ni inte är begränsade inom det smala utrymme som er skalle medger, ert sinne är inte separerat eller isolerat. Ni är inte fjärmade från era kroppar, er omgivning eller andra levande varelser. Ni är sammanlänkade. Ni är verkligen medvetna varelser som är sammankopplade med alla aspekter av universum.

Det finns en sammanlänkning mellan era medvetanden och Jordens energisystem. Inse att det är Jordens magnetfält som hjälper till att synkronisera och stödja denna sammanlänkning mellan alla levande varelser. Detta är ett fält av kollektivt medvetande. Era tankar, övertygelser, känslor, intentioner är inte begränsade till era sinnen. De är verkligen allmänt spridda. Det finns förbindelse av energi som existerar mellan allting, från stjärnorna i himlen till ett enskilt grässtrå. Börja erkänna denna verklighet, bjud in dessa möjligheter.

De mentala och känslomässiga tillstånden som sprids av er påverkar andra. Medvetandet sprider sig genom er verklighet, det är själva grunden i ert universum. Medvetandet är närvarande i varje liten partikel och i allt det fysiska.

Börja leka med denna kraft. Tillåt er att föreställa er, låtsas om det behövs, att ni kan kommunicera med varje liten cell i era kroppar, med växter, djur, stenar eller icke – fysiska varelser av ljus och kärlek. Tillåt er själva att erkänna att ni kan sända ett mentalt mönster eller tankar till någon annan. Öva er på detta, tillåt era telepatiska förmågor att utvecklas. Det är som med alla uppgifter, ju mer ni övar desto bättre blir ni.

Börja föreställa er, märk eller känn er själva skifta till en annan gestalt eller dimension. Allt detta är möjligt när ni börjar använda er av denna potential. Ni existerar som lätta ljusvarelser, det är möjligt att öppna er medvetenhet för hela multiversum.

Tillåt er själva tid i tystnad, bort från all elektronik. Ge er själva denna gåva. Mänskligheten befinner sig i en process av utveckling. Det gamla mönstret kämpar på medan detta skifte sker. Individer som ni vaknar upp och inser att ni har befunnit er i en mycket begränsande mental box. Som en gudomlig empatisk varelse i en mänsklig kropp har de matchat detta fält av omedveten begränsning. Skiftet sker nu. Ni är en stor del av detta skifte.

Mänskligheten stöttas av galaktiskt medvetande. Frekvenser och vibrationer erbjuds som medger ett skifte. Det har förekommit betydande solstormar, dessa kosmiska energier har varit extremt höga och kommer att fortsätta en tid.

Dessa solstormar påverkar radiokommunikation, GPS navigering, jordens magnetfält och alla levande organismer. De påverkar ofta sömnmönster och hjärtats rytm, skapar kroppssensationer i form av värk och smärta och skapar svårigheter att fokusera, trötthet och brist på energi. De kan också påskynda ökande stadier av medvetenhet, ökad intuition, intensiva drömmar eller att se eller känna av energier på ett djupare sätt.

Dessa geomagnetiska solstormar har en väldigt äkta effekt på ert känslomässiga, mentala, andliga och fysiska välmående. Frekvenserna som kommer ur dessa stormar triggar en rening utav tunga giftiga energier eller blockeringar som finns i de känslomässiga, mentala, andliga och fysiska energifälten hos varje individ såväl som i det kollektiva medvetandet.

Detta är verkligen en möjlighet att rena och frigöra gamla trauman, dysfunktionella eller begränsande mönster och tankar. Vi bjuder in er att omfamna denna kosmiska energi, och tillåt er att snarare rida på vågen än att vara rädda och ha motstånd.

Vi vill att ni ska förstå vad som händer. Ni och alla andra går igenom en intensiv period av uppvaknande och era fysiska kroppar går från en fysisk kropp till en “ljuskropp”. Ni omkalibreras. Dessa himmelska gåvor förändrar era nivåer av medvetenhet från ett fullständigt fysiskt fokus till ett sammanlänkat fokus.

Ni är här för att förankra denna speciella händelse. Ni är här för att ta tag i denna medvetenhet och göra den tillgänglig i det kollektiva medvetandet. Det är så här utveckling sker. Den triggas av galaktiska vibrationer och energi.

Medan ni upplever dessa intensiva förändringar, var snälla, visa medkänsla och förlåtelse gentemot er själva och andra. Kom ihåg att andas in djupt och ofta, drick mycket vatten, ät hälsosam mat med höga vibrationer, ge er själva tid i ensamhet, tid i naturen, meditera, rör på er och dansa. Var medvetna om era tankar och ord för de skapar er verklighet. Välkomna denna transformation. Omfamna alla dessa under som erbjuds. Använd er av er inre visdom och vetande.

Denna energi öppnar upp en portal som tillåter och bjuder in er till att träda in i er sanna kraft som en kosmisk medlem av universum. Ni är skapare av verkligheter och är en del av skapandet av den här nya verkligheten som blir till. Kom ihåg att ni är medvetna alkemister som är här för att transformera kompakt, obrukbar eller negativ energi när eller hur den än uppträder.

Vi firar denna transformation som manifesteras. Vi firar er när ni förankrar energin som erbjuds. Kom ihåg att ta kontakt med de icke-fysiska varelserna av kärlek och ljus då vi alltid finns här för att stödja er och er älskade planet. Var i er upphetsning, nåd och tacksamhet för allt det som manifesteras.

Vi omfamnar er, teamet.

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättare Veronica

 

 

You may also like...