Teamet via Peggy Black, 15 januari, 2019

Teamet via Peggy Black

15 januari 2019

Upplyftande av Ankare

Vi är här redo att erbjuda insikter och bemyndigande till alla dem som är anslutna till denna överföring. Ni står i er fysiska position och observerar er verklighet. Det som ni observerar, bevittnar och upplever kan vara, och är ofta, utmanande. Denna verklighet verkar vara i ökande grad svårare att bevittna och uppleva. Många skulle vilja komma bort från detta tillstånd av varande; andra ställer den större frågan, vad betyder det här, vad är det som händer, på vilket sätt är jag del av det som sker?

Det finns en aspekt av det uppvaknade självet som vet att det finns mycket bättre sätt att handskas med dessa personliga och globala utmaningar. Händelser förefaller spåra bort från kontroll, gamla mönster och övertygelser som håller i kollektivet. Yttre skeenden är rädslofyllda och polariserade då systemen verkar falla. Detta är inte vad ni hoppades på eller förväntade er.

Tänk ett ögonblick på att allt detta är del av ett större skifte, ett kosmiskt skifte. Matrisen för denna 3D-verklighet omvandlas. Denna matris, som håller er uppfattade begränsade verklighet i form, fungerar på en mycket begränsad smal bandbredd av låga frekvenser. Det är ett energifält av omedveten begränsning.

Frekvensspekrat för de galaktiska eller kosmiska energierna är obegränsat. Dessa frekvenser är enorma och multidimensionella. Det finns en mild men ändå kontinuerlig våg som aktiverar och uppmuntrar alla på jorden att vakna och förankra detta inkommande flöde av energi, av upplyftande och att minnas hur dessa fantastiska frekvenser och energier känns.

Kvantfysiken påminner er om att det bara finns en enorm ocean av energi som materialiseras och dematerialiseras gång på gång på en millisekund. Inget är solitt. Kom ihåg att allt är energi. Den kan aldrig förbrukas; den kan aldrig ta slut. Den återanvänds bara, omstyrd och ompräglad.

Olyckligtvis fortsätter många att använda sin kreativa förmåga upp och ner och bak och fram. Resultaten upprepar sig och präglas av samma gamla mönster, samma begränsade utfall, påverkat av rädsla, tvivel och känsla av maktlöshet eller hjälplöshet. Följaktligen har otillräcklig dysfunktionalitet fortsatt att manifesteras.

De kosmiska frekvenser som samverkar med er 3D verklighet har börjat väcka er. Detta skifte, denna övergång som pågår, är försenad. Fler och fler ljusarbetare och medvetna stjärnfrön håller en stadig frekvens av tacksamhet, uppskattning, medkänsla och respekt för andra.

Denna medvetenhet och det medvetna arbete som görs för att prägla detta energifält med en frekvens av heder och respekt orsakar nu ett skifte. Då fler jordbor vaknar upp till sin sanna essens, så inser de att de är obegränsade gudomliga varelser som har denna fysiska upplevelse.

Energi-illusionen som ni upplever som livet börjar faktiskt att sönderfalla, brytas isär, vackla, då ni och andra vakna ljusvarelser accepterar inbjudan och möjligheten att prägla och förankra en ny upplevelse.

Ni börjar förstå de dolda förbindelser som förenar de yttre och inre världarna i era upplevelser. Ni ansluter verkligen till varje aspekt av era upplevelser, från er egen kropp och tankar till varje händelse och sak i miljön. Allt liv är sammanvävt. Ni är som stenen som kastas i poolen med vågor som går ut till alla stränder.

Nu är tiden inne att kliva fram, att ta ägarskap över den ni är som medlem av den galaktiska familjen. Var närvarande, livlig, fullt engagerad i denna dimension och er underbara värld i denna viktiga tid i dess utveckling och uppstigning.

Alla har fri vilja. De verkligheter som skapas nu erbjuder många olika vägar. Inse att det inte finns något rätt eller fel, de är bara olika vägar. I ett större perspektiv har varje gudomlig varelse valt en fysisk upplevelse som en metod för att utvecklas, för att expandera och minnas. Hur kommer dessa vägar att utspelas i matrisen? Observera hur ni svarar på dessa olika vägar.

Denna planet, denna dimension, är en lärande miljö. Varje gudomlig varelse ingjuts i en fysisk kropp och samverkar med er jords energifält, vilket råkar vara ett fält med omedveten begränsning. Om den individen vaknar upp till denna sanning i denna livserfarenhet eller i nästa är dess möjlighet till växande.

Ni är dock medvetna om vilka ni är som en gudomlig essens, som en medlem av den galaktiska familjen som har mänskliga känslor och möten.

Erkänn vilken väg som kallar på er och följ den med hela er intention och vilja. Följ ert hjärtas insikt och vägledning med hängivenhet och handling. Och som stjärnvarelse har ni möjligheten att hålla upp en vision av en väg mot fred, harmoni, kärlek och förlåtelse. Ni har möjligheten att utvecklas och göra återanspråk på era gudomliga partnerskap.

Vi påminner er om att vårda er själva, att lyssna till er egen vägledning och intuition, att öva på att medvetet höja er vibration och frekvens, att engagera er i partnerskap mellan ert sinne och hjärta. Var ute i naturen, utöva stilla egen tid, när er själva liksom andra.

När ni medvetet använder medvetenhet för att rena era dåliga energier, när ni vaktar era tankar, era handlingar, era ord, då städar ni bort aspekter i det kollektiva medvetandet som ni identifierat er med. Ni går på en väg av ljus. Ni är ett ankare för en ny verklighet att komma fram. Var medvetna om att när ni håller och förankrar en frekvens ur de högre vibrationerna, då är ni omätligt mäktiga.

När ni håller fram möjligheten för en verklighet där föroreningar kan omvandlas till ren luft och rent vatten, då kan dåliga känslor av hat och fördomar skiftas till acceptans och förståelse, och ni erbjuder en frekvens som rör alla aspekter i denna verklighet. Ni förankrar energin av ett evolutionärt skifte. Ni förankrar energivågen som erbjuds av de gudomliga lysande varelserna i er galaktiska familj.

Vi erkänner er och det arbete och den tjänst ni fortsätter att erbjuda. Vi firar er och försäkrar er om att när vi blir inbjudna, kommer vi att gå vägen fram med er. Ni är avsedda att vara i partnerskap och förbindelse med de gudomliga lysande varelserna av kärlek. Vi blir förtjusta i er inbjudan.

Teamet.

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...