Teamet via Peggy Black 19 november 2016

Teamet

Teamet via Peggy Black

19 november 2016

Påskynda, Väck upp och Kalla samman till en Ny Verklighet

 

Vi inbjuder er här att skifta ert fokus från den fysiska 3D verkligheten som uttrycker kaos såväl som obalanserade energier och känslor. Det finns helt säkert en lockelse att engagera sig i de dramer som utspelas. Den bästa och mest kraftfulla platsen för er uppmärksamhet i denna tid finns sannerligen inom det heliga utrymmet i ert hjärtas medvetande.

Lär er att omfokusera er energi och rikta era mentala krafter på att föreställa er en verklighet i frid och harmoni. Gör det till er avsikt att förankra dessa vibrationer, dessa frekvenser, i ert eget energifält för att sedan stråla ut till kollektivet.

Med övning blir detta det bekanta och högst bekväma energitillstånd i vilket ni vistas. Ni förstår, det är inom denna plats av frid som era gåvor och sanna förståelse kan och kommer att utvecklas. Ert mål är att andas och fortsätta att ställa om era tankar och vibrationer. Detta är varifrån er personliga kraft kommer.

Ni är här i denna tid för att förankra en ny verklighet. Så kom ihåg, om ni är känslomässigt eller mentalt inställda på att föreställa er kaoset, så är ni inte i er personliga kraft av omvandling. Motsatsen till drama och kaos är frid som säkerställer förståelse och inbjuder till expansion och ägarskap av ert gudomliga själv.

Vi erbjuder information som kan och kommer att trigga ert personliga uppvaknande och expansionen av er gudomlighet. Denna information är redan lagrad och kodad i ert multidimensionella fält. Vi rör bara om, så att säga, koderna som finns redo att utvecklas i all sin prakt.

Vi fortsätter att påminna er om att ni existerar i energifältet, kvant fältet av alla möjligheter. Detta energifält, detta kvantumfält, påverkas av era tankar, tro, avsikter, känslor och ljudfrekvenserna som erbjuds av era ord.

Tiden är inne för er att äga denna personliga makt, att erkänna att ni är del av denna storslagna utveckling, detta skifte i medvetande. Ni har i sanning nycklarna och koderna för att öppna upp era personliga gåvor. Dessa gåvor inkluderar intuition, empatisk förmåga, att ansluta och kanalisera energin av kärlek och ljus från de kosmiska sfärerna, medvetenheten och förmågan att påverka själva ert DNA, förmågan att förstå och dela det ni kallar språket av ljus eller stjärnornas språk.

Förstå att era ord bokstavligen orsakar en energipuls i väven av er verklighet. Ni påverkar denna verklighetsväv hela tiden. Detta kvantumfält, väven av energi, väntar på ert avtryck. Förstå att nyckelprincipen och lagen om kvantfysik säger att era tankar fastställer verkligheten. När ni börjar förstå och bemästra denna kraftfulla visdom, kommer ni att använda denna förmåga till att förankra livsbevarande verkligheter.

Föreställ er att ni upplever holospelet/hologrammet av ert medvetande. Tänk om er fysiska kropp vore en projektion av ert medvetande? Tänk om hela denna 3D-verklighet är skapelsen av det kollektiva medvetandet, helt omedveten om att det skapar all kamp, det kaos och de begränsningar som den möter?

Det är dags för er att veta denna sanning och börja sträcka er efter er multidimensionella storslagenhet. Föreställ er att er fysiska kropp skapades av ert medvetande. Vilka trosuppfattningar och attityder skulle ni behöva för att upprätthålla ett hälsosamt, vibrerande fordon? Vilka kollektiva uppfattningar och program skulle ni behöva radera och ersätta? Vilka obalanserade energier skulle ni behöva släppa och omvandla?

Vi har delat de energiverktyg som låter er helas och släppa gamla lagrade känslor och mönster som har inpräntats i ert mentala och känslomässiga fält av medvetande. Använd dessa kraftfulla energiverktyg, speciellt det otroliga verktyget med ljudvibrationer, för att rensa alla begränsningar.

Inbjud insikt, öppna dörrarna till denna nya förståelse, kräv era förmågor och lita på att ni, när ni ber om vägledning, också får den.

Ni är här för att hjälpa till med aktiveringen, uppvaknandet och förankringen av uppvaknat mänskligt medvetande, en övergång och omvandling till nya nivåer av tänkande och nya dimensionella idéer och förståelse.

Ni hat valt att inkarnera på er planet som ljusarbetare, stjärnfrön, empatiker eller galaktiska varelser, för att höja vibrationerna som påverkar detta holospel. Ni är kunniga och skickliga att erbjuda energetiska skiften till dem ni har i er omgivning.

Börja äga denna sanning. Stig in i ert personliga uppvaknande. Om ni är osäkra, be att ert uppdrag och mål avslöjas för er. Ni kommer att få bekräftelse och kunskap när ni litar på denna process.

Börja sträcka er mot obegränsade potential. Börja erkänna att ni är en viktig del i utvecklingen av planeten och dess uppstigning till den femte dimensionen och bortom.

Vi vet att många av er aldrig har känt er hemma på denna planet. Vi kan bekräfta att detta inte är ert hem. Ni har känt att ni inte passar in därför att ni är här för att påskynda, väcka, stimulera och kalla samman en ny verklighet.

Ni är här för att minnas era obegränsade förmågor. Ni är här för att verkställa och fullgöra förankringen i det medvetna fältet den sanningen att alla varelser är multidimensionella gudomliga kosmiska stjärnfrön. Påskynda, väck upp.

Så ofta som möjligt, öva på att observera er själva från ett femtedimensionellt tillstånd av medvetande. Bli bara medvetna om att ni är medvetna. Denna övning ger er ett helt annat perspektiv på vad ni observerar eller upplever i den stunden. Ni börjar lägga märke till en expanderad klarhet. När ni lägger till frekvensen, de sanna känslorna av tacksamhet och uppskattning, förankrar ni er anslutning till denna nya medvetenhet.

Ni är här för att påminna andra om att de är anslutna till allt. Det finns ett kollektivt medvetande, kvantumfältet, och som en uppvaknad varelse kan och ska ni beså och skifta medvetandet så det förstår denna enhet.

Låt er själva föreställa er denna verklighet, låt er själva släppa illusionen om begränsning och varsamt och kärleksfullt omfamna den ni är i er prakt.

Vi ser er som perfekta, hela och mästerliga. Vi triggar detta medvetande, dessa förmågor och detta minne. Vi firar med er då ni kliver in i er roll som skiftare av medvetande. Vi är tacksamma för er villighet att samla de obalanserade energierna, omvandla och höja upp dem.

Era galaktiska familjer stöttar och bevittnar allt ni omvandlar, och omfamnar er med mod och kärlek. Ni är sedda och högt älskade. Vi är hela.

Teamet

©2016 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Markku Pärssinen www-st-germain.se

 

Du gillar kanske också...