Teamet via Peggy Black, 14 april 2019

Teamet via Peggy Black, 14 april 2019

Fältet av Medvetenhet ~ Peggy Black och ’teamet’

14 april 2019 av Golden Light Channel

http://thegoldenlightchannel.com/field-of-consciousness-peggy-black-and-the-team/

Vi är här för att hedra, bemyndiga och påminna er om era fantastiska förmågor. Våra påminnelser nuddar vid era djupaste minnen. Ni är först och främst gudomliga gnistor av medvetenhet, som har manifesterat en fysisk kropp och form. Det är er gudomliga gnista vi fortsätter att trigga men våra ord och meddelanden.

Denna 3D-verklighet är mycket krävande. Det är lätt för den fysiska medvetenheten att bli distraherad i upprätthållandet av ert fysiska liv, och aktiviteterna i denna täta verklighet. Vi observerar hur lätt ni hamnar i områden av begränsning och omedvetenhet. Detta är inget fördömande; vi berättar bara så att ni blir mer medvetna, och för att bättre kunna förstå kraften i energifältet av detta hologram.

Som ni vet har det fysiska medvetandet i grunden programmerats för att ta till sig begränsningar i alla dess olika former. Dessa begränsningsprogram är inbyggda i era utbildningssystem, i era religioner men också i vetenskapen. Så vi är här ännu en gång för att skaka om det lite.

Många saker uppstår; det är en transmission av energi som erbjuder ett stort skifte, vilket stöder och triggar massmedvetandet, för att väckas till sin sanna kraft och förståelse.

Fler och fler individer, precis som ni själva, börjar verkligen förstå vilka ni är, och att ni är nyckelpersoner i det som förankras och avslöjas. När en transmission av energi erbjuds från galaktiska områden, finns det alltid ett behov av en mottagare, som kommer att förankra den nya vibrationen och informationen.

Ni är mottagare. Äg den, och ha för avsikt att begära denna gåva varje dag.

Säg till er själva så ofta som behövs, ”Jag är mottagare av gudomliga överföringar med information och medvetenhet.” Att bara uttala detta kommer att trigga er förmåga. Var medveten och uppmärksamma de ingivelser och idéer som kommer till er. Lägg märke till när ni känner en växling i energi, en ökning, en retning eller någon annan kroppsförnimmelse, som får er att förstå att ni just mottagit en energinedladdning.

Ni är en del av vågen med vakna varelser, som är medvetna om samarbetet mellan ert fysiska och ert gudomliga medvetande. Det är genom detta gudomliga förhållande, som all omvandling sker i denna dimension.

När detta partnerskap, mellan det fysiska och det gudomliga självet erkänns och väcks, blir ni omåttligt kraftfulla.

I denna medvetenhet börjar ni förstå gåvan med att ansluta till hjärtats intelligens. Det är det mänskliga hjärtat, som genererar det största elektromagnetiska fältet alstrat av den mänskliga kroppen. När ni är medvetna om denna gåva, kan ni aktivera hjärtat genom att erbjuda sammanhängande frekvenser av tacksamhet eller uppskattning. Det är dessa vibrationer, som för in den kodade känslomässiga informationen av välbefinnande, in i det kollektiva magnetfältet.

Det är också viktigt att komma ihåg att ni skapar hjärnvågorna med alla era tankar och känslor. Ni är vibrerande varelser av energi. Ni samverkar med allt och alla i er omgivning. Ni påverkar alltid allt och alla i er omgivning

Ni och er medvetenhet spelar denna mycket viktiga roll, för att stödja och ändra händelser i ert liv och på denna planet. Detta är sant. Ni kanske inte känner er kraftfulla; ni kanske bara tänker, att denna känsla eller övertygelse är något ni förvärvat under vägen.

Nästa aspekt som vi skulle vilja få till stånd, och väcka upp inom er, är er förmåga att kunna kommunicera med er egen fysiska kropp. Många människor har inte tålamod att utöva detta, eller tror att det är möjligt. Förstå att varje del av er kropp har sitt eget medvetande. Bestäm att ni ska utöka er relation till era kroppar. Lek med tanken. Föreställ er, eller bara låtsas, till att börja med.

Det är viktigt att ni ger er tid och kanske uppsöker en lugn plats, och sedan närmar er denna övning med medkänsla och tålamod. Om ni utövar meditation i någon form, så kan det också vara ett bra tillvägagångssätt. Börja med att engagera er kropp och medvetandet i era celler, i en mental konversation; uttryck tacksamhet, uttryck en önskan om att arbeta tillsammans i harmoni och samverkan.

Om er fysiska kropp har ett ställe som smärtar, föreställ er då att kroppen kan berätta för er om vad som kan behövas, för att smärtan ska försvinna. Det kan gå till så att ni medvetet lyssnar på vad det här området i kroppen förmedlar, energetiskt eller emotionellt. Kanske kommer ni att uppleva det i form av ett ljud, som uttrycker någon slags smärta eller obehag. Lägg märke till vilka bilder, minnen, ord, idéer, tankar som uppstår när ni har denna uppriktiga konversation. Det kan vara nyckeln eller svaret på frågan. Ni kan även sjunga eller nynna för kroppen på ett kärleksfullt sätt.

Med tiden, när ni övar på att tala vänligt till er kropp och lyssnar med medkänsla, börjar ni se och uppleva en mer beständig koppling till er fysiska form. Varje cell vet hur man arbetar i perfekt gudomlig samverkan. Vi försäkrar er om att fantastiska resultat kommer att uppstå i ert förhållande. Er hälsa och ert välbefinnande kommer att förbättras.

Andliga adepter för tusentals år sedan, och många forskare nu, vet att det finns möjlighet att omprogrammera DNA:t med ljusfrekvenser, och/eller vibrationer från ljud/ord. Vi inser att denna tanke kan verka lite utöver den här begränsade 3D-verkligheten. Vi kan försäkra er om att det är möjligt att påverka ert DNA, era celler och er hälsa, när ni byter perspektiv på vad ni tänker är möjligt. Ljus och ljud kan faktiskt påverka kroppens energifält och läkningsprocess, och gör det.

Vi föreslår att ni expanderar och utforskar er medvetenhet, så att den innefattar medvetenheten om den minsta cellen i er fysiska kropp och ända ut till kollektivets vidsträckthet, till och med bortom själva stjärnorna. Vi vet vilka ni är, och vi fortsätter att påminna er om er storslagenhet. Bjud in oss och andra upplysta varelser, för att vara med er när ni spelar inom detta fält av medvetenhet. Teamet’

Översättning: Maggan

 

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Du gillar kanske också...