Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 april, 2019

Judas Iskariot

16 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill gärna att ni ska fundera på en del saker idag. För det första .. – Vad är det ni vill egentligen? Är det frid ni vill ha i sinnet eller är det mer makt? Vill ni axla en makt där ni är de goda krigarna för världen och dess befolkning eller vill ni bara föra in friden i alla sinnen på Jorden så att ni gemensamt kan föra in det goda i världen. Det kräver lite rannsakning, tror jag, det kan nämligen vara en del att fundera på här.

Friden behöver finnas inuti dig om du ska förändra din och dina bröders eller systrars värld. Utan frid i ditt sinne så tar egot över och manar dig åt andra håll som tillfälligt kan se bättre ut men kan visa sig vara ett falskbygge. Nu säger jag inte att detta är vad som händer i världen idag. Det finns många entusiaster med frid i sinnet som arbetar för en bättre och hälsosammare värld för alla. Detta antal har också ökat tack vare att ni är sammanlänkade i ett kollektivt fält av tankar och ideér. Men stridigheter måste upphöra, det är dags för friden att lägga sig över Jorden och de sinnen som söker strid. Det finns inget att finna där annat än rädsla. Det är just därför ni behöver värna om ert fridfulla sinne, ty dit kan inte rädslan nå. När rädslan försvinner från världen, ja, då har ni redan en ny värld där. Ni kan då i en förenad styrka omvandla er värld till den mest undersköna plats att vara på, för då arbetar allt för er och det finns inget motstånd kvar att lägga någon energi på. Eller rättare sagt, det finns inget som tar er energi.

Det är därför det är så viktigt att så många som möjligt når till sitt fridfulla sinne som nu och för alltid bor inom er. Det är med detta sinne som ni väcker upp era bröder och systrar. Det är genom er de ser sig själva och du ser dig själv genom dem. Det är på det viset ni blir förenade och en ny sång kan höras över Jorden.

Jorden skälver nu av många energier ur både ljusa och mörka toner. De ljusare tonerna hörs starkare och bildar en sällsam vacker klang. Följ de ljusare tonerna nu, kära Jordbor och ta dem till ditt rätta sinne och hjärta. Ni har mycket hjälp nu för att ni ska finna ert sinne av frid och kärlek. Ett sinne av frid och kärlek som Jorden nu utvecklar i en allt snabbare takt. Det påverkar er kära Jordbor och det är därför många av er nu känner sig trötta och förvirrade. Det gamla tankesystemet håller inte längre utan ett nytt och ljusare håller på att utvecklas inom er. Ni är på väg att ta tillbaka er rättmätiga plats i ljuset och ljuset kallar på er med stor kraft idag.

Ta in ljuset och öppna upp för ljuset inom er. Det är meningen att det ska lysa och lysa upp den värld ni lever i, ty mörkret har stannat länge nog, det är dags för mörkret att gå åt sidan och släppa fram ljuset igen.

Detta är ert arbete … detta är ert arbete .. att åter släppa in ljuset i ert liv och i den värld ni bor i.

Jag litar på ert sanna verkliga sinne av frid och kärlek. Jag känner friden och kraften som bor i er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...