Teamet via Peggy Black, 14 februari 2020

Teamet via Peggy Black

14 februari 2020

Vad Gör Dig Unik?

Vi är här erbjudande våra ord av uppmuntran och bemyndigande. Vi vet att ni känner av de intensiva energiskiften som sker i världen såväl som i er kropp. Dessa stigande frekvenser vibrerar och pulserar med högre intensitet.

Många individer känner som att de vill stänga ner, överväldigade, medan andra som observerar detta energiflöde öka bara håller hårdare i vad de tror är verkligt. De av er som är känsliga upplever en kamp med att hantera intensiteten och kaoset. Vi inbjuder er att vara milda mot er själva och låta er integrera denna nya energi lite i taget.

Kom ihåg, när ni känner rädsla eller panik är det normalt att bli försiktig med det okända, det är en del av ert 3D-överlevande. Kom ihåg att ta flera djupa andetag. Påminn er själva om att ni är till fullo förkroppsligade, förankrade på denna planet, att ni är ert gudomliga själv i fysisk form. Dessa enkla steg kommer att hjälpa er att slappna av, och när ni slappnar av kan och kommer ni att integrera denna nya energi med mer lätthet och behag.

Det finns de som inser att de är här för att förankra energin som flödar in och som är öppna för ökningen. Dessa individer förstår och kommer ihåg den energin. Deras medvetenhet om dessa intensiva frekvenser är bekant för dem som stjärnvarelser. Även om de har en fysisk form som finns i denna täta 3D verklighet, kommer de ihåg att den här typen av vibration öppnar och väcker upp.

Den här frekvensen, den här vibrationen som känns, är en högre intensitetsenergi och en galaktisk gåva. Den här högre frekvensen kan visst orsaka en störning i fältet. Ni bevittnar det som spelas ut på er planet, med disharmonin, den intensiva splittringen, de intensiva väder/känslomässiga reaktionerna.

Denna galaktiska energi erbjuder möjligheter till dramatiska skiften. Denna energi öppnar upp för möjligheter bortom allt ni någonsin har upplevt i er fysiska verklighet.

Allt detta är en del av uppstigningsprocessen. Då ni matchar dessa högre energier inser ni att detta verkligen är nästa steg. Ni blir medvetna om er del i denna uppstigningsprocess. Ni känner igen er del, er passion och er gåva i den här processen.

Er kropp har sakta omvandlats så att ni kan göra denna uppstigning i er fysiska form. Kom ihåg att ni måste stötta er 3D kropp då den släpper alla de gamla programmen och energierna och blir uppgraderad med nya lätta program och koder.

Något som också är en del av denna process är att många tar emot gudomlig inspiration och en kallelse att agera, eller att dramatiskt förändra någon aspekt av sitt liv. Vi inbjuder er att vara öppna för de idéer och den vägledning ni får. Slappna av i sanningen av ert vetande.

Ni blir också medvetna om ert galaktiska kontrakt. Ni känner er själva som ljusarbetare, andliga lärare eller mentorer. Ni har emellertid unika gåvor som ni har uttryckt eller känner er kallade att uttrycka. Så fråga er själva bara hur era unika gåvor kommer fram i ert liv.

Är ni nätarbetare eller portvakter för planeten, anslutna och kallade att resa till heliga platser och att öppna andliga dörrar på den här jorden? Är ni ljusbärare, någon som förkroppsligar ljuset oavsett omständigheterna, en ljusfyr för mänskligheten? Är ni transmuterare eller upplyftare som arbetar för det kollektiva mänskliga medvetandet? Är ni healers, synska, vägvisare? Har ni en gudomlig blåkopia som kopierar mallarna och koderna för uppvaknande? Är ni budbärare som tar emot vägledning från det gudomliga, från änglarna eller uppstigna mästare?

Dessa gåvor och förmågor kommer fram. Vi inbjuder er att kliva in i er personliga kraft. Nu är det dags att dela era unika gåvor. Kom ihåg att allt detta är energi. Ni är anslutna till det kollektiva medvetandet, och med kärleksfulla avsikter kan ni erbjuda era gåvor till detta kollektiva fält.

Om ni känner att ni är en nätverkshållare och inte kan resa fysiskt till olika platser på planeten, kom ihåg att ni kan sitta stilla och se er själva energetiskt på den platsen. Föreställ er att ni öppnar portalen eller dörren, eller addera mer medvetet kärleksfullt ljus till den mörka platsen. Ni kan lätt göra det på det här sättet. Ni kan inbjuda gudomliga varelser och änglar att göra er sällskap.

Om ni känner att ni är ljusbärare eller transmuterare eller upplyftare kan ni också föreställa er sitta stilla och stråla ut ljus och kärlek från ert hjärta till någon person eller grupp. Förstå att när ni gör anspråk på era unika gåvor kommer ni att få inspiration för sätt att erbjuda gåvorna.

Det finns inga begränsningar. Ni är ren gudomlig energi. Hur ni tolkar den gudomliga energin och använder den är det som gör er unika. Vi bara bemyndigar er att kliva fram och vara aktiva med era avsikter och ert fokus.

Nu är det dags, medan den här energin är så intensiv, ta tag i den, förankra den, använd den till att omvandla denna verklighet. Det är bara genom det mänskliga hjärtat och medvetandet som omvandling kan ske. Ni har nyckeln till att hjälpa till med omvandling av de dåliga energierna på denna planet. Ni är gudomligt ljus och energi manifesterad.

Vi bekräftar er och bemyndigar er. Stabilisera alla svajningar i ert personliga energifält och använd denna gudomliga energigåva till dess fulla potential. Vi finns hela tiden tillgängliga som stöd och hjälp.

Teamet

©2020 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...