Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 februari 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 februari 2020

 

Jag är Judas och jag kommer idag för att varsko er om olika saker som händer i världen. Det är olika makter som kämpar mot varandra. Indianerna har ett ordspråk för det. De pratar om det goda och det onda inom människan och att det är det som du föder det med som får övertaget i ditt liv. Vad är det då som vi ska mata oss själva med? Jo, kärlek såklart, kärlek och förlåtelse, kärlek och förlåtelse och åter igen kärlek och förlåtelse. Har du förlåtit din nästa, har du förlåtit världen för vad den har gjort? Har du spridit dina kärleksstrålar, så att de har kunnat omfamna vem som än har fått fatt i dem. Hat föder hat, våld föder våld, ni kan inte förändra världen med våld, kära barn. Ni kan endast förändra världen med hjälp av er kärlek. Vartän ni ser kärleken spira fram, där har ni

förändringen. Det kan gro som en liten planta, men kan snart nog visa sig vara ett stort träd och därfrån kan det bilda en hel skog. Skogen kan vidare sprida sig till större områden.

Det är med era heliga tankar av kärlek som ni ger Jorden den största hjälpen i att transformera sig till ett högre väsen. Det gäller också för mänskligheten och allt annat liv på Jorden. Det finns många och stora rörelser som verkar för fred på Jorden. Det är inte alltid ni ser dem men likväl finns de där.  Jag skulle vilja föreslå att ni sitter en stund och bara fokuserar på ert inre hjärta. Någonstans där kan ni finna friden och någonstans där kan ni förstå sanningen. Sanningen om er själva och den värld som ni lever i. Det är därifrån er vägledning kommer, och den är också kopplad till den vishet och det förnuft, som ni har i ert högre sinne, kopplat till ert högre jag. Var noga med att följa er intuition och den vägledning som följer med den.

Världen kan synas frustrerande, men med en inre klarhet kan ni förstå och överbrygga allt som verkar stå i vägen för er, för att ni ska kunna nå ert mål. Vad kan målet vara annat än att finna sin rikedom av kärlek och kraft. Det är när ni har funnit ert inre rike av kärlek och visdom som ni kan hjälpa era bröder och systrar att finna deras. Ni har allt inom er och ni kan förändra er värld på kortare tid än ni anar. Detta gäller för er själva och den värld ni lever i, men det har också en stor påverkan på det mänskliga kollektiva fältet. Det ger hela er värld en skjuts framåt. Det är det som händer nu på Jorden. Alla dessa rörelser av kärlek och gemenskap påverkar er värld och er Jord på ett positivt och kärleksfullt vis. Det berör många människors hjärtan som nu också börjar se och förstå hur de ska förhålla sig till sig själva och den värld de lever i.

När kärlekens ögon ser på Jorden så skiner Jorden av kärlek. När kärlekens ögon ser på dig så ser du med kärlek tillbaka. Ta tillbaka kärleken i ert liv och låt den skina och blomstra var den än kommer åt, ty kärleken är den kraft som kommer att rädda Jorden och dig själv. Detta är den eviga sanningen och inget kan förändra den. Kärlekens kraft är stor, stark och vacker, det skönaste man kan se och verka inom. Låt nu kärleken växa i era hjärtan och se de mirakler som faller ner framför era fötter. Det har hänt och kommer att hända igen. Kärlekens rike är oskattbar och du kan bara nå det genom din önskan och vilja att finna det. Låt den nu bli en del av ditt liv som du så länge har önskat och sökt efter. Nu är den tiden kommen då alla kan söka och finna den.

Gud välsigne Er

Stor kärlek

Judas

You may also like...