Teamet via Peggy Black 19 juni 2021

 

Teamet via Peggy Black 19 juni 2021

 

Peggy Black och ’teamet’ ~ Nuet är Portalen

19 juni 2021.

Vi erbjuder er vårt stöd och våra ord för att bjuda in er att gå in i er verkliga prakt. Er verklighet börjar återgå till mer normala aktiviteter såväl som en känsla av normal takt. Vi inbjuder dig att pausa och bli medveten om hur du vill skapa din upplevelse.

Vi vet att det känns som att översvämningsportarna har öppnats och att det tränger fram en strömmande energi och en ström av önskningar. Det har skett en sådan uppbyggnad av energier medan er planet var nedstängd. Vi kan känna er iver att rusa framåt och fylla er tid.

Vi inbjuder er dock att vänta lite innan ni fyller era dagar med aktiviteter och grupper av människor. Du hade möjlighet att tysta dig själv och reflektera under de senaste månaderna. Du har fått en ny medvetenhet på grund av den tysta tiden som ger dig möjlighet att skapa en annan verklighet än den du lämnade.

Du går in i ett nytt energifält som är superladdat och väntar på dina intryck och avsikter om precis vad det är du vill skapa tillsammans med universum. Ta dig tid med den här processen.

Du har kraften att verkligen skapa. Du kan dra nytta av alla dina tidigare erfarenheter för att framkalla en verklighet som stöder din storslagenhet och ditt välbefinnande. Det viktiga är att du måste uppleva känslorna av att vara levande.

Vi observerar att de flesta människor lever från sin trosuppfattning, sina tankar, sina begrepp om vad det innebär att leva. Så vi föreslår att du tillåter dig att uppleva varje ögonblick, utan dina tankar, eller tankar om bör och inte bör.

Var bara i ögonblicket, var i nuet. Vad du än gör, ägna din fulla uppmärksamhet åt det ögonblicket. Låt dig själv känna upplevelsen av att diska, köra din bil, göra ditt arbete utan att vara i tankarna. Innehållet i sinnet kommer alltid att distrahera dig från nuet, från ögonblicket.

Det är i ögonblicket som du upplever att du skapar. Din fokuserade uppmärksamhet på vad du upplever är din sanna kraft. Om du diskar, ta din fulla uppmärksamhet åt uppgiften. Känn vattentemperaturen, märk hur vattnet känns på din hud, märk hur dina ben känns när du står och gör den här uppgiften. Var uppmärksam på alla detaljer i ögonblicket. Var i den här upplevelsen.

När du övar på att ge din fulla uppmärksamhet åt varje uppgift och när du tränar på att ge din fulla uppmärksamhet åt din interaktion med andra, kommer du att märka en rikedom och en fullhet i dig själv. Du kommer att hedra dig själv som det gudomliga väsen du är, här på denna planet för att uppleva sensationer och känslor, inte tankar eller begrepp om känslorna.

Det är din upplevelse som definierar din verklighet, inte dina tankar om verkligheten eller dina begrepp eller dina övertygelser om verkligheten. Det är din upplevelse.

Ju mer du tränar på att vara i ögonblicket, vara i nuet, desto mer kommer du att flytta från din 3D-existens till ett 5D-uttryck. Inse att du har energetisk suveränitet över din verklighet. Det betyder att du kontrollerar all energi du får, som du ger och allt som den skapar.

Du är ansvarig för allt i din verklighet. Du skapar dina utmaningar, dina problem. Du har också kraften och förmågan att ändra dem. Vi uppmanar dig att fokusera din uppmärksamhet på ögonblicket, på sensationen och känslan av upplevelsen, för det är här din kraft ligger.

Att vara i nuet aktiverar 5D-kreativitet. Du väljer att skapa en ny verklighet som tjänar dig och ger dina högsta kvaliteter möjlighet att trivas. Kom ihåg att uppstigning till de högre dimensionerna är en medvetenhetsförskjutning.

Din 3D-verklighet erbjuder dina konflikter, kaos och utmaningar. Kom ihåg att denna upplevelse är ett spel. Det är ett hologram och du har spelat det hela ditt liv. Du har spelat det här spelet från den begränsade övertygelse och felinformation och desinformation som du fick i början.

Nedstängningen av hela din planet gav dig möjlighet att granska dessa begränsade övertygelser. Medan du stoppade dina normala aktiviteter och tillbringade tid i eftertanke kom du i kontakt med en kvalitet inom dig själv som känns som sann kraft.

När du börjar bli mer aktiv och social, var medveten om alla gamla begränsade övertygelser som återvänder till ditt medvetande. Lägg märke till när du aktiveras av någon kvalitet som känns falsk. Du går in i en ny energi.

Det här är en spännande tid att vara närvarande på denna planet. Detta är vad du kom hit för, att vara en del av denna medvetenhetsutveckling, att stödja och förankra denna uppstigningsenergi. De galaktiska energierna erbjuder enorma nedladdningar som har utlöst uppvaknande för alla som vandrar på jorden.

Individer svarar olika på dessa intensiva energier. Kroppsupplevelserna, känslornas svängningar, de gamla osäkerheterna som uppstår för många, orsakar svårigheter för dem som motstår inbjudan att flytta till ett högre medvetande.

Som vi har sagt är det bästa sättet att rida på dessa energivågor, och röra sig genom dessa intensiva energier är att stanna i ögonblicket. Stanna kvar i nuet. Som du vet är detta din enda kraftpunkt.

Du skapar alltid. Det är vilka ni är som gudomliga flerdimensionella varelser. Ni är skapare. Kvantfältet med energi väntar på era intryck och era avsikter. De flesta människor använder sin kreativa förmåga upp och ner och bakåt. De fokuserar på vad de inte gillar, vad de inte vill ha och vad de inte har och sedan får de bara mer av det.

De flesta människor skapar från sin begränsade tro och felinformation. De låter sitt fysiska medvetande, sitt ego, driva showen. De är inte medvetna om att deras fysiska medvetande har programmerats med begränsning från föräldrar, skolor, religion.

Nu är det dags att gå bort från dessa begränsande mönster och gå in i din verkliga prägel. När du tar din fulla uppmärksamhet och storslagenhet till ögonblicket är du helt i den upplevelsen. Du skapar från nuets kraftfulla ögonblick.Nuet är all skapelses portal.

Vi är hedrade att välkomna dig till en ny verklighet som du skapar och framkallar genom din närvaro att stanna i nuet.Bjud in oss att stödja och vägleda dig i denna process. Du är verkligen älskad och respekterad för modet att vara med i den här upplevelsen. teamet’

© 2021 Peggy Black Med ensamrätt. Observera att det är förbjudet att skapa videor för andra än författaren, kanalen och skrivaren. Du kan dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 tillgängliga meddelanden

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...