Teamet via Peggy Black, 18 januari

Teamet

Teamet, 18 januari 2016

Via Peggy Black

 

Vi är här för att ge er erkänsla, såväl som fortsatt uppmuntran på ert fysiska äventyr.

Vi har förstått att ni har börjat på en ny solcykel; ni kallar det ett nytt år. Det hedras med en stor fest och en möjlighet att avsluta det gamla och börja på något nytt. Denna överenskommelse hedras av alla jordevandrare. Det är en del av tredje dimensionens verklighet, som ni börjar lämna bakom er.

Uppstigningsprocessen är en medvetenhet om att tiden är flytande, så varje ögonblick är faktiskt en ny början, en ny cykel som kan präglas av ett nytt mönster.

Vi inser att vi bjuder in er till att ta ett stort steg, så vi kommer att utvidga det lite för att göra det lättare för er att vara i NUET. Ponera att varje morgon är en ny början och att ni ägnar er åt en mental och känslomässig process, där ni framför er kan se dagens händelser och hur ni vill att de ska utveckla sig.

Tänk på att ni är sanna skapare – i andra dimensioner manifesterar sig tankar omedelbart, eftersom där inte finns någon täthet eller begränsas av tid. Så öva på den här färdigheten varje morgon, fokusera och föreställ er hur ni skulle vilja utforma dagens händelser. Använd en bred pensel, så att säga. Föreställ er att ni har en pensel som målar med vibrationer och frekvenser och er duk är jättestor, lika stor som det energifält som ni bor och rör er inom.

Var djärva, var uppfinningsrika, gör avtryck i den nya dagen med nya möjligheter som om ni faktiskt kan förverkliga dem. Om det är nödvändigt i början, ber vi er att låtsas att det ni tänker och känner blir det nya mönstret, den nya utvecklingen eller den nya drömmen. Tro oss när vi säger att ni kommer att bli skickliga målare av er verklighet, ju mer ni gör denna enkla övning.

Använd djärva drag när ni målar. Hur vill ni känna under dagens aktiviteter? Hur vill ni bemöta andra? Se er själva som starka individer, som fredliga, skickliga och produktiva. Dessa vibrationer är bakgrunden och ramarna för era dagliga mästerverk.

Nu kan ni börja förfina era dagliga målningar genom att lägga till fler och fler detaljer till händelserna, mötena och uppdragen och se hur de utvecklas med en klar synkronicitet.

Det här är ett av de mest kraftfulla spel ni kan spela med tiden. Varje tidssegment innehåller otroliga möjligheter för något nytt – ett nytt mönster, ett nytt gensvar, en ny förståelse och en expansion av ert multidimensionella jag. Det är upp till er att öppna dörren till möjligheterna.

Gör en överenskommelse med er själva om att ni kommer att ställa om era tankevibrationer varje timme, oftare om ni känner att det är nödvändigt. Fortsätt att lägga till saker till er större vision och dagens målning, och förstå att varje tidsfragment innehåller möjligheter att förändra ögonblicket. Kom ihåg att varje ögonblick är en ny början!

Utifrån vår iakttagelse upprepar människor samma tankar gång på gång och får samma resultat. Det händer inte bara en gång om dagen, det händer hela dagen, varje dag. Vanan att upprepa vissa begränsade tankar och uttryck av känslomässiga vibrationer fortsätter att upprepas. Sedan delas dessa med andra och de nickar i samförstånd.

Vi är här för att påminna er om att det inte behöver vara så. Ni har glömt att ni är sanna skapare, konstnären som målar era liv med alla dess möjligheter och erfarenheter. Ni är trollkarlar som skapar ur tomma luften. Det finns ett ord som ofta används för att uttrycka denna typ av magi. Det är från arameiskan – ”abrakadabra” – vilket i översättning betyder att ”Jag skapar medan jag talar”.

Fråga er själva om ni använder er kreativa förmåga bak och fram eller upp och ner. Titta på er verklighet, titta på den verklighet som förekommer på er planet! Ni kan konstatera att det finns stora oenigheter och kaos. Dessa händelser påverkar alla. Det finns de som frivilligt ansluter sig till disharmoniska vibrationer som erbjuds av det kollektiva och blir en del av den frekvensen. Det finns de som motarbetar den frekvensen som också blir en del av den kaotiska frekvensen. Det känns som att ingen vinner på den situationen.

Det finns strider och fientligheter här som har pågått i tusentals år. Föreställ er för ett ögonblick styrkan i detta energifält. Detta kaotiska fält, dessa fientliga frekvenser kan lätt hetsa och aktivera någon som är känslig och empatisk. Det här är vad ni ser. Det är det som har utspelats sig i detta hologram.

Kom ihåg att ni är här vid denna tid för att förändra det här mönstret. Ni är inte ensamma. Vi kan försäkra er att det finns många uppvaknade, medvetna, multidimensionella varelser som gör ett kraftfullt och positivt arbete i en värld som har lidit mycket. Om ni läser dessa ord är ni en del av de här kosmiska omvandlingsmästarna.

Det här är en tät dimension, en tät verklighet, och det är olyckligt att era känsliga, empatiska och telepatiska naturer tillåter er att matcha det som erbjuds av kollektivet. Ni sjunker ofta ner i förtvivlan, missmod eller rädsla eller så är det ilska och vrede.

Så vi fortsätter att påminna er om er storslagenhet. Vi fortsätter att påminna er om att ni är hedrade medlemmar av transformationslaget som är här för lyfta den här planetens frekvenser. Ni har makten och ni har förmågan. Ert sinnestillstånd och ert känslotillstånd skapar er verklighet.

När ni hör nyheter som är fasansfulla, skrämmande eller chockerande, ingjut då snabbt händelserna eller handlingarna i energier av kärlek, förlåtelse, helande eller med energier från den Violetta Flamman. Kalla på ljusvarelser och be dem hela händelserna för att lugna ner och lyfta upp det som sker.

Ni har makten att göra skillnad genom er fysiska närvaro i dimensionen. Ni blir dörren till icke-fysiska gudomliga kärleks- och ljusvarelser, så att de kan komma in i den här fria viljans domän. Ni är skaparna, konstnärerna, de som manifesterar det som sker i varje ögonblick, dag för dag. Förankra er med den Gudomliga Källan för att säkra omvandlingen och uppstigningen för denna älskade planet och alla andra jordiska varelser.

Vi omfamnar er med vår kärlek och fortsätter att stödja er. Vi omfamnar er med vår tacksamhet för den service ni erbjuder den galaktiska familjen. Ni är sedda och uppskattade.

Teamet.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Du gillar kanske också...