Rådet via Ron Head, 20 januari

 

 

 

Ron Head

Fördämningen läcker – Rådet

20 JANUARI 2016

 

Fördämningen läcker. Och det finns ingen liten pojke som sätter tummen i hålet tills hjälpen kommer.

Detta var en barnsaga för inte så länge sedan. Den läses inte så ofta längre, men just nu gäller den för situationen er värld befinner sig i. Den stora majoriteten av människor är fortfarande lyckligt ovetande om vad som pågår, eller kanske inte så lyckligt eftersom kaoset verkar överväldigande. Men för dem som läser våra budskap, och som har tillgång till det som nu kallas alternativa informationskällor, finns det många uppgifter varje dag som tyder på en växande ström av ny information. Eftersom dessa berättelser fortsätter att utvecklas, kommer de att bilda en ny väv av förståelse och dess mönster kommer snart att visa ert efterlängtade nya världssamhälle i sin linda. Ta det här till ert hjärta. Ni måste alla komma ihåg hur snabbt barn tenderar att växa.

Det finns nya tekniska framsteg som presenteras varje dag. Nya upptäckter görs på er himmel, under era hav, inom er Jord, och inom varje område ni tittar närmare på. Dagligen finns det nya saker som avslöjas som under en lång tid hållits i djup sekretess. Gamla paradigm och affärsmodeller faller sönder.

Nu, är de små kycklingarna i er värld upptagna med att skrika om en nedfallande himmel så högt de kan i kör. Och om de lyckas i sina ansträngningar, kan något liknande hända. Men de har några saker som motarbetar dem.

För det första, har de spridit desinformation så länge att deras ord knappast är trovärdiga längre. Deras nätverks bedömningar är säkrade, som de kallar det. För det andra, de arbetar mot en våg av medvetenhet, som anammas och sprids av er, och förstoras med hjälp av oss.

Detta sista ni har möjliggjort genom att acceptera vår undervisning och den energi det ger. Ni har accepterat undervisning av kärlek tillräckligt länge för att upptäcka att det är att föredra framför hat och rädsla. Hat och rädsla ger energi och kraft till det man hatar och fruktar.

Det har tagit livstider för er att vakna upp till dessa saker och ni kommer inte att ge upp dem nu.

Vet detta, de små saker som ni kan göra i varje ögonblick och som får er att må bra, att hjälpa en annan att må bra, att förbättra någons dag eller deras liv, har en mer långtgående effekt än ni tror. Men var och en av dessa handlingar, ord och tankar höjer tidvattnet. Och stigande tidvatten lyfter allt i sin väg.

Det är en stor ocean av energi som läggs till, ögonblick för ögonblick. Ni lägger till den. Vi lägger till den. Och som de flesta av er vet, kosmos själv lägger våg efter våg av stigande energi till detta som vi kommer att kalla jordens utveckling, det är verkligen mänsklighetens evolution.

Nu en sak om att bygga energi. Om man låter allt gå enligt den planerade kursen, kan den nå sin destination ganska fredligt, som en flod. Men om den stöter på någon form av blockering, kommer den att byggas på tills den övervinner blockeringen. Och detta är inte alltid fredligt. Som någon har sagt, detta är inte filosofi. Detta är fysik.

Det finns de som dagligen arbetar på att försöka föra framtiden till er på ett sätt som undviker så mycket obehag som möjligt. Det finns också de som insisterar på att försöka stoppa det inkommande tidvattnet till varje pris. Vi föreslår att de försiktiga anpassar sina tankar, böner och ansträngningar till den förra beskrivningen. Kläm ihop änden på trädgårdsslangen tills den spricker – nå, i värsta fall kan det bli lite stökigt.

Nu, efter att ha diskuterat allt detta, vill vi säga att ni har gjort mycket större framsteg än ni tror. Och vi vill påpeka att det allra största ni bidrar med är er egen inre förändringar. Den verkar ni tro vara oviktig, obetydlig. Men detta, kära vänner, är i särklass det mest kraftfulla och faktiskt det som behövs allra mest. Fortsätt. Och fortsätt sedan ytterligare. Fortsätt tills er värld har blivit bilden av hur ni har drömt om att den ska vara. Eftersom den kommer att bli som ni drömt om att den ska vara.

 

Så är det med det. Vi säger ett ganska abrupt God Dag till nästa gång vi talar.

Välsignelser till er alla.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. Du får kopiera och distribuera detta material, så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir klar och du inkluderar denna upphovsrätt Länk: http://ronahead.com/

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...