Peggy Black och ’teamet’ 15 februari 2021

 

Synkronisera med Högre Medvetenhet |

Peggy Black och ’teamet’ 15 februari 2021

 

Vi är här. Vi är här för att stödja och inspirera er för ert högsta bästa. Ni ser fortfarande enorma skiften och förändringar i er verklighet. Ni märker också stora skillnader i åsikter och attityder. Ni upplever ilskan och kaoset som skapas i kollektivet.

Alla känner av sin egen realitets oro och ångest. Det här året har varit en enorm utmaning för alla. Med pandemin och nedstängningarna, har alla normala igenkänningstecken försvunnit. Det som har uppstått är en känsla av tomrum, en känsla av mental trötthet och emotionell osäkerhet.

Vi är här för att ni ska känna er som ägare, för att återigen kunna erkänna att ni är gudomliga flerdimensionella varelser. Ja, alla era normala markörer har försvunnit, men ni har nu möjlighet att växla till ert högre tillstånd av skapande. Förstå att ni befinner er mitt i ett massuppvaknande av medvetenhet.

När ni förlorar alla era kända markörer av det normala livet, då har ni möjlighet att se över ert liv och kalla fram en ny verklighet. Ni har möjlighet att be om mer ljusmedvetenhet, vilken innehåller ny data och information som ni kan integrera. Ni kan stiga in i er kraft.

Den gamla energin kollapsar; lögnerna, manipuleringen av händelserna har varit tänkt att aktivera er ilska, er rädsla. Vi ber er att gå utanför boxen och observera, snarare än att reagera. Det är reaktionen som håller er gisslan till händelserna. När ni blir rädda eller arga, då skapar ni mer av detsamma i er framtid. Ni känner till dessa sanningar. Allt är energi och vibrationer.

Detta stora uppvaknande hos mänskligheten, erbjuder möjligheten att skifta och förändra det som inte har varit till hjälp på er planet. När ni befinner er i ett tomrum och allt som varit bekant har försvunnit, då befinner ni er på en kraftfull plats för att skapa; ni befinner er i ett tillstånd av omvandling. Vi vill att ni hedrar det tillståndet.

Ingenting i er verklighet kommer att bli som förut. De förändringar ni upplever erbjuder er en öppning för att kunna föreställa er en mer harmonisk verklighet, en verklighet som hedrar alla levande varelser, en verklighet som hedrar er älskade planet och hela jordens natur. Det viktigaste för er just nu, är att fokusera er energi och uppmärksamhet till mänskligheten, för att den ska bry sig om och respektera sin planet.

Börja kalla på hjälp från de gudomliga rikena, för att trigga igång denna medvetenhet. Börja se fantastiska saker ske runt er planet, som stöder välbefinnandet för andra kännande varelser och hela naturen. Tillbringa tid i naturen och visa er tacksamhet och kärlek till alla gröna och växande saker. Den här enkla åtgärden kommer att stödja ert välbefinnande och er expansion, och det kommer helt klart att ge näring till de naturväsen som får motta era välsignelser.

Var medveten om att genom dessa förändringar, så sker en förändring i dynamiken och kraften mellan den maskulina och den feminina energin. Fler och fler kvinnor tar roller med ledarskap och vägledning. Detta fortsätter tills det blir balans mellan de två. Denna planet har under eoner haft obalans mellan dessa energier. Nu måste det finnas harmoni och samarbete mellan dessa krafter. Mer och mer av denna energi blir infuserad i medvetandet, med denna invitation från det gudomligt feminina. De feminina energierna bärs av både män och kvinnor, precis som att de maskulina energierna bärs av både män och kvinnor. Det måste finnas balans i och mellan dem.

Så med alla dessa förändringar och skiften, påminner vi er om att allt är energi och vibrationer. Allt i ert universum är ständigt i rörelse, vibrerar, oscillerar och resonerar vid olika frekvenser. Hela naturen vibrerar. Nyckeln till att arbeta med vibrationer, är att förstå att dessa olika frekvenser ofta börjar resonera vid samma vibration; de börjar synkronisera.

Det är ett kraftfullt tillstånd och ett som ni kan börja uppnå. När eldflugor av en viss sort samlas i stora klungor, börjar de blinka synkroniserat på sätt som fortfarande kan förbrylla. Stora stim av fisk kan röra sig som en, deras rörelser synkroniseras. Det är bevisat att laserstrålar produceras när fotoner med samma energi och frekvens synkroniseras.

Förstå att resonans är nyckeln till att förändra er verklighet. Lägg märke till vilka vibrationer ni synkroniserar med. När ni uttrycker en vibration av rädsla, så kommer ni att resonera med upplevelser som matchar den rädslan. När ni uttrycker en vibration av hjärtinnerlig tacksamhet, så kommer ni att resonera med upplevelser som matchar den tacksamheten.

Vi vet att ni har haft en oroande situation, och ju mer ni fokuserade på det desto mer underliga och oroande saker började hända. Ju mer ni fokuserade på dessa händelser, desto oroligare började er verklighet bli. Allt är vibrationer. Allt är resonans.

Ni vaknar upp till det faktum att ni själva har kontroll över vibrationerna, genom det ni tänker och känner. Kom ihåg att ofta fråga er själva, attraherar dessa vibrationer (energier i rörelse) den verklighet jag önskar eller inte.

Låt er energi och era vibrationer anpassa sig eller synkroniseras med andra med högre medvetenhet, som vill vara ankare för omvandlingen på denna planet nu.

Vi vill också att ni ska vara medvetna om att de energier som kommer till er planet, som triggar denna förändring, också triggar ert DNA. Människans DNA utvecklas. På grund av detta, så kommer ert nervsystem att börja låta mycket mer data komma in i ert medvetande. Många fler av era hjärnceller aktiveras. Ni kommer att få blixtar av ny medvetenhet och nya idéer.

Använd detta energiskifte och gåva då ni upplever det. Använd era verktyg av medvetenhet och era fokuserade vibrationer, för att synkronisera med de gudomliga varelser med högre medvetenhet, som finns här för att stödja er i detta stora äventyr.

Vi finns också tillgängliga för att stödja och hjälpa er. Vi älskar att synkronisera med er. “Teamet”

 

©2021 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

____ Tanke för månaden ____

 

”Ni vaknar upp till det faktum att ni själva har kontrollen över era vibrationer, genom det ni tänker och känner. Kom ihåg att fråga er själv ofta, attraherar dessa vibrationer (energier i rörelse) den verklighet jag önskar eller inte. Låt er energi och era vibrationer anpassa sig till eller synkronisera med andra med högre medvetenhet, som vill vara ankare för omvandlingen på denna planet nu. ” ~ ’Teamet’

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...