Teamet via Peggy Black, 19 augusti, 2018

Teamet

via Peggy Black

19 augusti, 2018

”Att vara en Empatisk Varelse av Tacksamhet”

Vi hyllar dig här och vi bjuder även in dig till att ära dig själv. Det är en enkel övning, ändå försäkrar vi dig om att när du i sanning börjar ära och uppskatta vem du är, både i egenskap av en fysisk varelse och en vibrationsmässig energivarelse, så kommer ditt liv att skifta på underbara sätt.

Din värld existerar på grund av vibrationer och frekvenser. När du tydligt förstår att du är ansvarig för de vibrationer och frekvenser som du erbjuder till din värld, så blir du den mästare som du är menad att vara.

Empati är en av dina många gåvor i egenskap av en gudomlig varelse. Det är en superkraft, förmågan att förstå och dela en annans känslor. Vi har observerat att de flesta människorna har lärt sig att stävja eller förtrycka denna förmåga. Det kanske finns några få utvalda i ditt liv med vilka du känner dig trygg att dela dina känslor, såväl som att du tillåter dig själv att förnimma deras.

Inse att du ständigt avläser energi; detta görs på en så subtil nivå att du vanligtvis inte är medveten om det. Att vara empatisk är den du är. Du är en vibrationsmässig varelse som förnimmer andras vibrationer. De flesta känslorna kommuniceras stilla genom enbart vibrationer. Du kan känna dem, emellertid kanske du inte uppmärksammar eller lägger märke till vad du har plockat upp. Ofta när du känner vissa vibrationer/emotioner, så avfärdar du, ignorerar, distraherar dig själv, eller till och med förnekar det som du upplever.

Vi förstår att när du inser att du är förenad till denna planets hela energifält och alla som bor här, så kan det vara utmanade. Därför bjuder vi in dig till att börja med några enkla, ändå personliga uttryck som kommer att öppna dörren till din kraft och som därtill ärar din gåva av empati.

Alla har en energisignatur som är skapad av ens tankar och övertygelser, såväl som av emotioner som har känts och blivit uttryckta eller känts och dämpats ner. Ens energisignatur ställs ständigt inför dem som man dagligen möter. När två personer passerar varandra på gatan eller på torget, så sker alltid ett energiutbyte. Detta är hur idéer, övertygelser, tankar och emotionella vibrationer utbyts. Det är en överföring av energi.

Denna överföring kan ofta trigga vissa omedvetna övertygelser, osäkerheter eller nedtryckta emotioner. När det sker, så skiftar ens humör eller beteende. Detta utbyte kan även erbjuda upplevelsen av att ditt sinnestillstånd och humör höjs upp.

På endera sättet så är det viktigt att minnas att helt enkelt uttala: ”All energi som inte hör till mig sänder jag tillbaka välsignad och transformerad. All energi som jag har sänt ut, kallar jag tillbaka välsignad och transformerad och jag integrerar den med lätthet och nåd.” Detta är detsamma som att tvätta händerna när de är nedsmutsade. Inget dömande, inget stort nummer, inget problem; det transformerar enkelt och kraftfullt missanpassad energi. Ifall utbytet var kärleksfullt, informativt, så höjs dess positiva verkan i och med att man returnerar energin välsignad och transformerad.

Denna medvetna handling erbjuder bokstavligen välsignelser av nåd till alla som du möter. Det ger även välsignade och transformerade vibrationer till någon annans fält. Denna handling är helande för alla.

Du har kontroll över din personliga energisignatur. Du kan börja med att leka med den och öva dig med att erbjuda en upplyftande signatur. Din käll-energi eller vibration i egenskap av en gudomlig varelse är frekvensen av kärlek, glädje, tacksamhet och uppskattning. Så när du medvetet börjar erbjuda hjärtbaserad uppskattning, tacksamhet eller glädje över att vara vid liv och förkroppsligad, så känns det bra för dig och alla du möter. Dessa är mäktiga sammanhängande vibrationer som präntas in i kvantumfältet. De sänds även ut till samtligas empatiska förmågor. Andra kommer alltid att svara an på dina erbjudanden gällande kärlek, glädje, tacksamhet och uppskattning.

Dessa sammanhängande vibrationer/emotioner garanterar en upplyftande respons från din verklighet. Det är en sak att vara tacksam för materiella ting i din värld. Den autentiska tacksamheten kommer att låsa upp mysterierna gällande uppfyllande. Tacksamhet, uppskattning och glädje över att du existerar och får spela med och utvidga dig i detta holospel, är bland de högsta frekvenserna som du kan erbjuda.

Att uttrycka tacksamhet befriar dig, skiftar din dagliga verklighet på underbara sätt. Tacksamhetens frekvens skapar också en vibration som börjar attrahera alla möjliga slag av synkroniserade händelser till din verklighet.

Kom ihåg att allting i kvantumfältet är frekvens och vibration. Genuin tacksamhet har en hög vibrations- eller energisignatur som liknar villkorslös kärlek. När du erbjuder tacksamhet så börjar du förena dig med detta fält på ett genomgripande sätt. Du börjar genljuda eller förena dig med universums språk.

När du ger uttryck för genuin tacksamhet för ditt liv och dina välsignelser, öppnar du energimässigt dörrarna för fler av välsignelserna och det goda att strömma till dig och dina omständigheter. Universum börjar förena sig med dig genom din empatiska förståelse. Universum talar med ett språk av energi och vibrationer. Det talar genom synkroniciteter, ’meningsfulla sammanträffanden’ vilka inte förefaller ha några orsakssammanhang, men som ändå verkar vara sammankopplade på ett meningsfullt sätt. Synkroniciteter triggar medvetenhet. Börja lägga märke till alla tecken från universum om att du blir vägledd till ditt högsta och ditt bästa.

Kom ihåg att du inte kan övertala dig själv om att vara tacksam över något. Din tacksamhet måste komma som en sann känsla av tacksamhet för vad du upplever eller bevittnar i ögonblicket. Medan det är bra att uppskatta de materiella ting som du har, så talar vi om en högre, mer följdriktig känsla som skiftar ditt medvetande. När du få bevittna en handling av vänlighet, eller en vacker soluppgång, eller uppleva en kärleksfull gärning från någon som är betydelsefull i ditt liv, så berör det dig på ett känslomässigt sätt. Detta är tacksamhet i sin högsta form.

Denna nivå av tacksamhet är din kraft och din magi. Den attraherar och genljuder med mer otroliga stunder och upplevelser. Denna nivå av sann tacksamhet kommer bokstavligen att skifta vilken verklighet som helst.

Du blir en mästare över de vibrationer som du erbjuder till andra och till universum/kvantumfältet. Du vet att andra är empatiska och du lyfter upp deras fält, helt enkelt genom att utstråla en sammanhängande emotion. Du känner tacksamhet för du är menad att använda dina känslor/vibrationer till att hela andra och hjälpa till med att hela planetens medvetande.

Vi bjuder in dig till att minnas att varje stund i ditt liv är helig. Var levande. Var uppmärksam. Du förtjänar i sanning äran för din egen medvetenhet. Var i din tacksamhet och upplev den fullt ut.

Vi finns här för att hjälpa och stötta dig till att minnas din storslagenhet i egenskap av en varelse som vibrerar med energi, av gudomligt medvetande. Vila i din egen visshet om att vi i tacksamhet står vid din sida. Vi uppmärksammar dig utifrån din djupaste nivå av denna vibration.

Teamet.

 

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

 

www.morningmessages.com

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...