Teamet via Peggy Black, 19 mars, 2017

Teamet

via Peggy Black

19 mars, 2017

Ge Näring till och Stärk Din Ljuskropp

 

Vi finns här, hedrade att få inspirera och igångsätta er hågkomst och medvetenhet om vilka ni i sanning är. Ni är varelser av rent ljus, ren energi och rent medvetande. Du är förkroppsligad i en tät fysisk kropp som låter dig samspela med den 3D-verklighet som du vistas inom. Vi fortsätter emellertid att med våra ord och meddelanden påminna dig om att så ofta som möjligt skifta din fokus till sanningen om vem du är och varför du just nu befinner dig här.

Du är en multi-dimensionell varelse av gudomligt ljus. Det är medvetandets kraft som har skapat din fysiska kropp. Denna kropp låter dig leka i denna dimension. Den är det fordon i vilket du får uppleva begränsningarna och dualismen inom detta holospel. Inse att den fysiska kroppen utformades för att kunna överleva och till och med frodas utan medvetenhet om, eller förbindelse med en gudomlig energi-aspekt.

Den fysiska kroppen är din viktigaste fokus under den största delen av din upplevelse på tidslinjen. Vi förstår att det är viktigt med vård och underhåll, så väl som de förnimmelser och emotioner som man stöter på och får uthärda.

Vi inbjuder dig åter en gång att se dig själv som en gudomlig varelse av ljus, energi och medvetande, som har en fysisk upplevelse. Det är synnerligen viktigt att du i sanning upptäcker och hedrar denna dualism. Hylla detta partnerskap mellan din fysiska uppmärksamhet och din gudomliga medvetenhet. Tillåt dessa två aspekter alltmer fullständigt sammansmälta samt stötta varandra.

Du befinner dig här i ett fysiskt förkroppsligande för att förankra äktheten i ditt heliga transcendenta Själv. Du är här för att vara upphovsman/kvinna och sprida frön inom den nya nivån av inkännande sanning och upplysning.

Vi observerar hur lätt din uppmärksamhet splittras eller din fokus riktas mot områden som tar udden av din personliga kraft. Denna verklighet erbjuder obegränsade metoder av distraktioner från ditt högsta syfte och fortsätter att dra din uppmärksamhet till din fysiska aspekt. Vi säger inte att du ska bortse från din fysiska aspekt, vi inbjuder dig bara att lägga specifik uppmärksamhet på energikroppen.

Du har möjligheten att bli alltmer medveten om dig själv som en energivarelse av medvetande, som i egenskap av en fysisk varelse rör sig omkring inom denna dimension och detta holospel.

Partnerskapet mellan dessa aspekter är synnerligen viktigt under stora förändringar, utmaningar och kaos. När dessa aspekter alltmer sammanslås, uppstår där en klarhet, ett utvidgat perspektiv och en tillgänglighet till dina samtliga gudomliga gåvor och förmågor. Detta är ögonblicket då du ska vara den du i sanning uppfattar dig själv att vara.

Du har förkroppsligats till ett energifält som är omedvetet och du befinner dig här för att aktivera och säkra ett gudomligt medvetande av enhet med allt. Varje person som börjar äga och bekräfta denna förbindelse, jordar denna sanning i kvantfältet. Det finns en våg av uppvaknad energi som sveper över er planet. Du är en del av denna våg. Du är det ljus-medvetande som lyser och exponerar mänsklighetens skugga.

Under dessa tider av kaos, när oberättigade emotioner och gärningar triggas och blottas, är det synnerligen viktigt att du personligen stärker din egen energi- och ljuskropp.

Börja förstå och lägg märke till att varje cell i den fysiska kroppen är medveten och ger ut ljus. Acceptera att det är ditt gudomliga själv som har fyllt varje cell med ljus. Forskare har nu bevisat att existensen av ljusenergi runtom kroppen finns och den kallas för biofoton-fältet. De har visat att kroppens celler faktiskt ger ut synligt ljus, fastän det i allmänhet inte kan ses med blotta ögat.

Så den mänskliga kroppen lyser bokstavligen, och ger ut ett synligt ljus i extremt små mängder, i nivåer som ökar och sjunker längs med dagen. Börja efterforska och undersöka på vilket sätt du kan ge näring till, samt stärka din ljuskropp.

Först, hitta en medvetenhet och en avsikt. Många energi-övningar och -metoder har erbjudits alltigenom tiderna. Hitta de metoder som mest tilltalar dig. Ju större ljusenergi som du kan lära dig att lagra, desto större blir kraften i ditt hela elektromagnetiska fält och följaktligen desto mer energi finns tillgängligt för bibehållandet av optimal hälsa och för din egen och planetens healing.

Inse att du kan börja fokusera och helt enkelt stilla dig själv. Visualisera att mera gudomligt ljus strömmar in i din ljuskropp och ger näring till varje cell med ytterligare medvetet ljus. Detta är din födslorätt.

Föreställ dig för ett ögonblick att din självaste DNA genererar ett mikro-gravitationsfält som drar till sig och fångar ljuset. Du är mer förunderlig än vad du någonsin har tillåtit dig själv tro.

Denna ljusenergi cirkulerar runtom i hela din kropp längs specifika meridianer, tillför ljus och näring till dina vävnader och celler. Din hälsa och ditt välbefinnande är beroende av inte bara vad som pågår inom din kropp, utan också av den energi som omger din kropp, ditt biofoton-fält. Kom också ihåg att på en grundläggande nivå, när du äter de levande grödor som växer i jorden och som får näring av elementen, så äter du energi i en tät form.

Det finns inga begränsningar här. Använd din fantasi. Du kan bjuda in solljuset att belysa varje cell. Du kan föreställa dig flödande färgvibrationer genom din kropp för att liva upp varenda koppling. Lyssna till musik och till ljud som lugnar och stillar ditt system och låter det bli mer mottagligt och öppet för ljus. Vi påminner dig om att stress förorsakar en sammandragning inom din självaste DNA och stänger ner inflödet av ljus.

Kom ihåg att flera andningsövningar stimulerar och återupplivar båda aspekterna av vem du är. Medveten andning harmoniserar den fysiska kroppen och energikroppen i ett gudomligt partnerskap.

Det är värdefullt att även påminna dig om att fortsätta förankra dig själv till denna planet. Din jords magnetfält stimulerar och regenererar din kropp. Jorden är som ett batteri, det laddar upp ditt personliga fält. Föreställ dig denna elektriska förbindelse, som matar de femtio triljoner cellerna i din kropp. Du börjar förnimma energin när detta blir en daglig övning.

Förstå att du kan bjuda in kosmisk energi från din gudomliga källa för att strömma ner till ditt kronchakra och fylla upp din fysiska mall med liv och helande ljus. Se eller förnim varje cell bli fylld av energi, återuppladdad och helad. Stjärnorna och planeterna erbjuder dig kosmisk energi som livar upp och väcker din sanna känsla av vem du är i universum. Föreställ dig att varje cell innehåller ljusenergi och stjärnornas partiklar.

Sträck ut dig energimässigt och samla in energi och ljus från naturen. Föreställ dig att du kan nå ut för att samla energi från gröna platser, skogar, havet, himlen eller molnen och ta in denna energi till ditt eget fält, likt bin som samlar in nektar för att ta med sig till sin bikupa. Varenda kännande varelse utbyter livsgivande energi med dig. Öva att ge och ta emot; erbjud din energi till stenarna och träden i utbyte för deras helande gåvor. Denna övning hedrar din enhet med alla levande ting. Det är en vinn-vinn-förmån för dig och din planet.

Inse att du ständigt tar in energi i dess många olika former. Börja lägga märke till när energivibrationerna ger näring till dig och när frekvenserna som du möter skapar stress eller något slag av disharmoni.

Kom under dagen ihåg vikten av att helt enkelt uttala och ha en avsikt att sända energi tillbaka som personligen inte tillhör dig; välsignad, transformerad och upplyft, samt att kalla tillbaka din energi välsignad, transformerad och upplyft. Med denna dagliga övning erbjuder du i själva verket välsignelser av nåd till alla som du möter. Du håller även din egen energi klar. Din energisignatur har rört vid andra, varsamt och påminner dem om att de är gudomliga varelser av ljus och att det är dags att vakna upp.

Överväg möjligheten att ljusenergi är ett slags utbyte och en metod för kommunikation mellan alla levande ting. Förstå att alla levande varelser ger ut ljus. Det är dags att du börjar ägna dig åt en övning för att samla in energi och stärka din ljuskropp.

Detta är den sanna essensen gällande vem du är. Du är ren gudomlig medveten energi, ta in den i din fysiska kropp, mata den, ge näring till den, och stärk den med ditt vartenda ord, din varenda tanke, gärning och avsikt. Vi fortsätter erbjuda vår kärlek och energifrekvens till dig och du kan be om att få denna gåva från alla gudomliga medvetna varelser.

Med djup tacksamhet och kärlek, vi är klara.

”Teamet”

 

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...