Medvetenhetskrigare via Peggy Black och ”Teamet”, 11 augusti, 2020

Medvetenhetskrigare | Peggy Black och ”Teamet”

 

Medvetenhetskrigare

Peggy Black och ”teamet”

Vi erbjuder här vår kärlek och vårt fortsatta stöd när ni går igenom denna uppvaknandeprocess. Detta är otroliga tider och vi firar allt som utvecklas nu på er planet. Vi inser att ni kanske inte känner för att fira allt som händer. Men vi inbjuder er att göra det mentala skiftet för att hitta den enklaste sak att fira med tacksamhet.

Vi observerar med er det fortsatta kaoset och omvälvningen som sker runt er planet. Det verkar som om det inte finns någon plats för fred någonstans. Så vi inbjuder er att vara den platsen för fred. Vi erkänner att du kanske inte känner dig som en plats för förankrad fred. Detta är sant om du kommer från ditt fysiska medvetande, ditt egomedvetande. När du kommer från sanningen av ditt gudomliga medvetande finns det alltid fred.

Nu är det tiden i vilken du kommer att bjudas in/tvingas komma från en aspekt av medvetande eller en annan. Det är verkligen en ögonblick till ögonblick upplevelse. På grund av den begränsade programmeringen i denna dimension är det lätt att flyta med störningarna, utmaningarna och kaoset. När du tittar på händelserna som sker överallt är det lätt att lägga till din egen bedömning, dina fördomar, störningar eller din avsky för situationen. Vi inser att det är lätt att bli indragen, så att säga.

Det är här dina uppväckta färdigheter kommer in. Det är upp till dig att göra en medveten förändring i din inställning till vad som du uppfattar händer. Ur vårt perspektiv är kaoset och de känslomässiga störningarna en nödvändig del av detta stora uppvaknande.

Varje individ har födslorätten och ansvaret att välja hur de ser och översätter vad de observerar. När en människa inser att de gör skillnad, börjar de skifta hur de svarar på det som händer.

Kom ihåg att du är en magnifik, multidimensionell gudomlig varelse av ljus. Du är förkroppsligad i en fysisk form som har lärt sig att matcha energin i denna dimension. Denna 3D-verklighet är en verklighet av omedveten begränsning.

Ditt ultimata mål är att vakna upp! Äg din kraft som människa för att göra en skillnad med den energi som du erbjuder kollektivet. Varje gång du flyttar ditt begränsade perspektiv till ett helhetsperspektiv höjer du det kollektiva medvetandet. Varje gång du läker eller förvandlar en gammal begränsad tro, bidrar du till ljuset i det kollektiva medvetandet. Varje gång!

Denna planet rör sig energetiskt till den femte dimensionen. Det negativa, mörkret, hatet, desinformationen kämpar för att hålla kontroll över det kollektiva medvetandet. Det finns de som livnär sig på dessa negativa misskvalificerade känslor och energier. De vill inte ha en planet av kärlek och ljus, de vill inte ha ett kollektiv av medvetna varelser som blomstrar och hedrar helheten.

Vi vet att du förstår allt detta; men vi vill erbjuda det här igen så att du kan se hur viktig du är för resultatet av det som händer. Lita på oss när vi säger att det finns fler och fler uppväckta varelser som börjar äga sitt ansvar gentemot holospelet.

Detta är den mest kraftfulla tiden på din planet för att denna förändring ska kunna ske. Galaxen, universum, har skickat energistötar för att trigga alla som fortfarande sover, som fortfarande är omedvetna.

Det är enastående att hela globala samhällen stängs av. Allt har stoppat. Det är vad som har krävts för att få er fulla uppmärksamhet på de djupgående förändringar som ni uppmanas ta fram. Du registrerade dig för den här uppgiften. Endast de mest hängivna krigarna av medvetande fick tillstånd att komma fram i mänsklig form. Du i din gudomliga medvetenhet är obegränsad. Du och andra gudomliga varelser tillsammans ger ett skifte i denna verklighet.

Kom ihåg att varje tanke, varje handling av medveten vänlighet läggs till den skala som kommer att ge det firade skiftet. Varje medling, varje erbjuden tacksamhet, varje kärleksfull projektion kommer att registreras och lysa vägen mot en planet där alla är hedrade, där alla trivs.

Först måste alla giftiga negativa felkvalificerade energier av förhatligt, avskyvärt mörker rensas bort och lyftas upp. En sak gäller allt mörker, när du tänder ett ljus framför det försvinner det. Du är det ljuset. Du är sanningen som står framför alla lögner och all felinformation som har varit den rörliga negativa kraften på denna planet.

Det negativa, mörkret, kämpar för att hålla kontrollen, men vi försäkrar dig att kollektivet av medvetna ljusvarelser är många och de är starka i sin beslutsamhet att läka allt som behöver läkas.

Räkna dig själv som en av ledare som håller linjen, fylld med glatt humör, redo att uppmuntra, stärka och stimulera andra liknande sinnen. I ditt hjärtas tystnad och din bostads stillhet kan du göra detta arbete.

Arbeta i kvantfältet. Använd din fantasi. Kom ihåg att din fantasi är din superkraft. Föreställ dig ett annat scenario, kalla fram legioner av ljus för att stödja och hjälpa dig. Välsigna och lyft alla världens ledare för att vakna till den högre sanningen.

Skapa och föreställa dig en Alkemikammare i ditt sinne; bjud nu in alla världens miljardärer och miljonärer att gå med dig i detta heliga utrymme. Bjud nu in dem att gå med dig för att dela deras ekonomiska förmögenhet till fördel för planeten. Du kan erbjuda dem förslag, idéer om hur deras pengar verkligen kan göra skillnad. Du kan vara mycket specifik med dina idéer. Arbeta med denna process i ett antal dagar. Tacka alltid dem för att de har gått med i din Alkemikammare. Nu inbjuder vi dig att titta på nyheterna för att se vem som ger vad som kan gynna någon aspekt av planeten. Lita på oss; det kommer att bli resultat av ditt arbete och dina avsikter. Välsigna alla dessa gåvor med din tacksamhet!

Härnäst, föreställ dig i din fantasi ett stadion och bjud in medvetna varelser från hela världen att gå med dig. Se eller känn detta stadion fyllt med människor. Föreställ dig nu din planet flyta i mitten av alla medvetna varelser. Be alla närvarande att öppna sitt hjärta och utstråla kärleksenergi och healing till världen. Föreställ dig att detta görs varje dag av tusentals ljusvarelser?

Det här är bara ett par kraftfulla förslag som vi inbjuder dig att börja spela med. Kom ihåg att du är övermåttan kraftfull. Använd din fantasi och skapa andra kraftfulla visioner som kan och kommer att förändra din värld. Nu är det dags för dig att komma fram och sträcka dig in i dina kraftfulla förmågor. Du är obegränsad; äg denna sanning; kliv in i din kraft. Det är dags för dig att framträda fullt ut.

Vi är tacksamma för dig och det arbete som du fortsätter att göra. Se till att inkludera andra icke-fysiska gudomliga varelser i allt ditt arbete och din service. Vi älskar att bli inbjudna och inkluderade till arenan och holospelet.

”teamet”

 

_____ Månadens tanke ____

”Räkna dig själv som en av ledare som håller linjen, fylld med gott humör, redo att uppmuntra, stärka och stimulera andra liknande sinnen. I ditt hjärtas tystnad och din bostads stillhet kan du göra detta arbete. Arbeta i Kvantfältet. Använd din fantasi. Kom ihåg att din fantasi är din superkraft. Tänk dig ett annat scenario, kalla fram legioner av ljus för att stödja och hjälpa dig. Välsigna och lyft upp alla världsledare för att vakna till den högre sanningen. ”teamet”

© 2020 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Observera att det är förbjudet att skapa videor av andra än författare, kanal och skrivare. Du kan dela det här meddelandet och distribuera det så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta meddelande om upphovsrätt och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...