Teamet via Peggy Black,16 december 2019

Teamet via Peggy Black

16 december 2019

Frekvensens Vaktare

Vi är här och erbjuder vår uppmuntran och verkligen vårt erkännande för er orubblighet och ert mod. Vi observerar allt som händer i er verklighet och bugar för er villighet att vara aktiva i denna fysiska upplevelse.

Vi ser er som varelser av energi, men ni upplever er själva som fasta fysiska varelser. Kära ni, ni är kvantumvarelser. Ni är gjorda av stjärnstoft, ljusenergi och multidimensionellt medvetande. Vi vet att när ni är aktiva i ert nuvarande liv och utför era uppgifter och hanterar frågor, tänker ni inte på er själva som kvantumvarelser. Det kan förändra saker en del om ni betraktade er själva som dessa energi-superhjältar.

Vi vill tänja er förståelse och inbjuder er att börja väva in medvetenheten av ert kvantum-själv i de olika vardagliga aktiviteter som ni skapar. Vi försäkrar er, om ni börjar göra detta bara några få gånger varje dag kommer det att en enorm skillnad på er inställning och även resultaten.

Vi ser att det verkar vara lätt att komma in i ett mönster av att göra samma sak, att upprepa handlingar om och om igen utan att föra medvetandet till uppgiften. Det som sker med denna typ av beteende är en sorts domning inombords; ert energi-själv trycks ned. Var är er livlighet? Var är er glädje över att finnas här och nu?

Det är viktigt för er att skaka er ut ur enformigheten och ge er stund energi. För er själva till stunden, till uppgiften för handen; fyll den med er fulla uppmärksamhet, er fulla energi och till och med lite glädje. Kom ihåg att ni är vaktare av frekvensen.

Att vara levande är priset. Att vara levande i denna verklighet är verkligen priset. Ni är en varelse av energi. Varje del av er kropp är fylld med ljus. Varenda en av era celler emitterar ljus. Varje cell har medvetande. Äg ansvaret att interagera med er kropp, era celler, på ett sätt som hela tiden håller dem energifyllda.

Se på ett litet barn; de är energiknippen som uttrycker sig själva i alla riktningar. Börja lägga märke till var ni har stängt ner er energi. Vi inbjuder er att göra återanspråk på den, pumpa upp den, aktivera den.

Vad innebär det att vara en energivarelse? Finn saker som entusiasmerar er, hitta saker som fyller er med förnyad energi. De som lever ett långt och produktivt liv har lärt sig hur man återfyller sin energikvot. De känner hela tiden glädje över sin dag. De hittar nya sätt att göra samma uppgifter. De energifyller sina sinnen och tankar med äventyr, verkliga eller fantiserade. De förstår att de är vaktare av frekvensen. Detta är allra viktigast för alla människor att förstå och att vara aktiva med att återställa sin energi.

Ett sätt att återställa energi är att släppa gamla känslor och gamla mönster. Dessa gamla känslomässiga energier kan vara en börda som tynger ned er, utan att ni ens inser det. Tänk på dessa gamla minnen av ånger, bitterhet, ilska eller skam som djur i bur. Släpp lös dem. Släpp lös dem med så mycket behag som möjligt. Tro oss; när ni gör detta låter ni en ny svallvåg av energi flöda in i er kropp och ert medvetande.

Ett annat sätt att förnya och återställa er energi är att dra energi från er naturliga miljö. Bokstavligen, föreställ er att ni håller ut era händer och drar energi från de gröna, levande sakerna omkring er. Ni kan kalla in energi från stjärnorna, från himlen. Energivibrationerna hos alla levande saker är tillgängliga. Ni kan inbjuda energifrekvenser från musik att återfylla er. Notera att sjungande eller mässande kan fylla er med levande energi. Att skratta är ett utmärkt sätt att ladda om.

Då ni börjar äga att ni är en kvantumvarelse av energi som inte behöver återladdas och förnyas, kommer ni att ta en mer aktiv del av denna process. Ni kommer att börja lägga märke till vilken energi ni tillåter fylla er kvot. Är det artificiell energi eller elektronisk energi? Är det negativ energi?

Kom ihåg att egenvård är en prioritet, inte lyx. Att ta en paus återställer också er energi. Gör vad som känns bra och rätt för att upprätthålla ert välmående och er livlighet.

Ert mål är att fortsätta höja er vibration, höja frekvensen på den energi ni tar in och uttrycker utåt. Kom ihåg att tacksamhet, uppskattning och glädje är de tre nycklarna för en vaktare av frekvensen.

Vi är här för att erkänna er och stötta er förnyade energi av att vara levande. Ni gör ett bra och storartat arbete. Vi finns alltid tillgängliga för att tjäna med er. Teamet.

Du gillar kanske också...