Teamet via Peggy Black, 19 januari 2021

 

Teamet via Peggy Black

den 19 januari 2021

’En Kollektiv Initiering’

 

Vi är här för att erbjuda er vår vägledning och inspiration under dessa tider av intensiv turbulens och transformation. Kom ihåg att det är utifrån kaos som förändringar är möjliga. Kom ihåg att ni med all säkerhet är förändrings-agenter. Ni i egenskap av medvetna varelser är här just nu och i den här dimensionen för att framkalla, föreställa er och förankra den kommande nya tidsåldern, samt att som ett kollektiv ta er till en högre dimension. Stig in i er suveränitet och gör anspråk på er kraft.

Vi vet att det enorma kaos som uppvisas inom ett uppdelat land är störande och chockerande för många. Men vi vill påminna er om att ilskan och känslan av ogiltighet som ni bevittnar endast är en aspekt av vad som har blivit nertryckt och dolt inom psyket hos dem som inte känner sig hörda. Den här ilskan går lätt att röra upp och manipulera och antar en energi som uppslukar många.

Det är reaktionen och den mörka aspekten i det kollektiva medvetandet som träder fram för att synliggöras, uppmärksammas och bli förstådd. När dessa handlingar väl blir bevittnade, så finns det en möjlighet för healing och transformation inifrån kulturen.

Mänskligheten är utmattad. Året som gått har varit svårt för hela er planet. Det virus som har varit ansvarigt för nedstängningen av alla normala aktiviteter och den enorma förlusten av liv, har i sanning sträckt ut individerna till sin kollektiva rand.

Här erbjuder vi er ett annorlunda perspektiv. Inse att varenda person genomgår en personlig form av initiering och uppvaknande till nästa nivå. Den intensiva mängden ljusenergi och frekvenser leder till att de kollektiva sårens täta energier höjs.

Er värld är som en helhet djupt uppdelad. Ni bevittnar den stegvisa accelereringen genom störningar, korruptioner, obalanser och kriser. Många finner sig fångade i plågor av separation, försvar, rädsla och skam. Den kollektiva och ackumulerade smärtan kommer upp till ytan.

Allra största delen av befolkningen sitter fortfarande fast på någon nivå av inre konflikt och dualitet. Så snarare än att ta itu med det som är i obalans och att leta efter en mer omhändertagande lösning och medkännande förståelse, så finns mönstret av skuldbeläggande, vilket illustrerar det gamla paradigmet av dualitet. I och med att denna planet och hela mänskligheten tar sig till en högre dimension, så är det synnerligen viktigt att energier av rädsla, ilska, rasism och dömande måste släppas och healas.

Denna planet kommer att fortsätta uppvisa situationer som återspeglar eller matchar det som upprätthålls inom mänsklighetens kollektiva medvetande. Förändringar inträffar när varje individ kan observera den disharmoni och dysfunktion som sker, samt fråga ’Vad är det som inom mig har bidragit till dessa händelser?’, oberoende av hur chockerande eller otroliga de är. Var medvetna om rädslobaserade tankar och släpp taget om dem så snart de smyger sig in i er medvetenhet. Var sanningsenliga och blicka inåt så uppriktigt som möjligt.

Ni stöttas från de högsta sfärerna av ljus, för att transformera samtliga negativa och ogiltiga energier som ni upplever. Lär er att vårda er själva. Lär er att förlåta er själva och andra. Var varsam med er själva och med andra när ni reder ut illusionens knutar och befriar er själva från de lägre-dimensionella matrisernas begränsningar.

Energin är verkligen kraftfull just nu och erbjuder nya begynnelser. Ert DNA aktiveras. Ni upplever en aktiveringsprocess för den Nya Jorden, där det råder utjämning för samtliga människor. Ni får ta emot ljuskoder och nerladdningar av en kraftfull transformation av kosmisk aktivering.

Denna kosmiska energi tar mänskligheten till en högre oktav. Mänskligheten genomgår en kollektiv initiering. Den här energin aktiverar och driver på de många obekväma situationerna som just nu sker runtom er värld.

Många inser och vet djupt inombords att den här världen och mänskligheten aldrig kommer att vara densamma. Det som sker är av en sådan omfattning. Människor måste helt enkelt framskrida med detta skifte, utan motstånd. Hur mycket lidande måste mänskligheten ha för att ta sig framåt och utvecklas? Kom ihåg att det helt och hållet är upp till var och en av er.

Detta är det uppvaknande som ni har väntat på och framkallat. Det här är bara början. Denna evolutionsprocess kommer att ta flera år, så stig fram och stig in i er gudomliga visshet om vilken roll ni spelar i den här processen. Detta är en spännande tid och vi firar tillsammans med er. Ni kan inte vakna upp och hålla fast vid gamla attityder och sätt att vara, vilka inte stöttar livsuppehållande handlingar och verkligheter.

De högsta egenskaperna i människorna kommer ut genom katastrofer och svåra tider. Människor hjälper varandra och visar omhändertagande och medkänsla. Människor börjar respektera sina förbindelser med varandra och med naturen. Många individer har kontakt med naturväsen och med elementalerna. De börjar förstå att dessa elementaler har gjort sitt bästa för att transformera mänsklighetens smärta. Det är viktigast att mänskligheten börjar leva på Jorden på harmoniska sätt med andra livsformer, naturväsen och elementalerna.

Det finns utförda studier som uppmärksammar att det finns ett medvetandefält. Era tankar sammanflätas med världen runtomkring er. Börja beakta att medvetandet är något som når ut bortom den fysiska skallens gränser. Ni har sett resultaten där stora grupper av människor som mediterar har sänkt mängden brott, självmord och våld.

När vi säger till er att ni är omåttligt kraftfulla, så är detta vad vi riktar oss till. Ert medvetande sammankopplat med era böner och avsikter kan och kommer att hjälpa till i detta skifte som äger rum. Era tankar är mäktiga. Ert sinne har ett oerhört inflytande över ert liv och er kropp, såväl som världen och naturen runtomkring er.

Ni är de nya visionärerna, brobyggarna och vägvisarna. När ni finner, äger och lever utifrån denna nya medvetenhet och denna nya balans, så är ni den gudomliga superhjälte som ni kom hit att vara. Ha tålamod och var kärleksfull gentemot andra som precis håller på vaknar upp till vilka de är eller kan vara. Ni har befunnit er på denna väg under en lång tid och ni har utfört ert arbete. Förankra vad ni känner till i hjärtat, så att andra kan följa ert ljus.

Ni är aldrig ensamma i ert uppdrag; vi finns här, såväl som de andra gudomliga varelserna som väntar på att ni kallar på dem och ber om hjälp. Var i frid och var medvetna om att ni är älskade. ’Teamet’.

 

 

 

©2021 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...