Teamet via Peggy Black, 16 februari

’Teamet’ via Peggy Black: Ni Sår Sannerligen Denna Verkligehet

Vi är här för att hylla evolutionen som sker i er verklighet. När vi gör det uttalandet inser vi att ni kanske undrar just hur och när denna evolution har skett. Så vi bjuder in er att börja notera och observera dessa ibland subtila skiftningar som glider in i mänsklighetens medvetande.

Ni ser det för det är pga er som de yttre manifestatonerna har skett. Det är pga er villighet att stäcka er bortom de påtvingade begränsningarna i er egen verklighet. Ni har öppnat dörren för dessa skiften av medvetande, dessa nya sätt att uppfatta ert liv och er större värld.

Varje gång någon fantiserar utanför boxen av förutbestämda idéer och påtvingade verkligeheter, välkomnar det en ny insikt. Denna nya insikt, denna nya idé blir då tillgänglig för kollektivet. Ju fler individer som fokuserar på denna idé, denna nya insikt om sanningen, desto starkare blir den och klarare menifesteras den, tills den blir den förväntade normen för alla.

Vi förstår när ni ser ut på verkligheten som gör störst väsen av sig och erbjuder den mest kaotiska och störande energin, tror ni inte att några riktiga förändringar håller på att ske. Vi håller med om att det verkar som fokus hos de flesta som går på jorden är på den kaotiska energin och händelserna. Och det är deras fokus som i själva verket göder den och håller den fastlåst.

Det är att använda sin föreställningsförmåga och kalla fram energi och få den energin/tanken/känslan manifesterad i fysisk form. Detta är ett missbruk av den otroliga förmågan att skapa; det är att använda sina skaparkrafter upp och ner och bak och fram.

Kom ihåg att tankar och känslor präglar energi. Ni existerar i ett hav av energivibrationer. Detta fält av energi, denna skärm av energi, är neutral. Den väntar på att ni ska prägla den, er projektion.

Så till och med mitt i dessa okvalificerade skapelserna av fattigdom, sjukdom och alla begränsningar, finns möjligheten att göra en förändring. Det är det vi vill ta upp idag. Det är det vi uppmärksammar idag. Det är denna förändring som ni är ansvariga för att kalla fram och förankra.

Inse att alla revolutionära idéer som förändrade historiens gång var en vision hos någon som var villig att tänka utaför boxen av vad som är möjligt. Listan på dessa händelser och skapelser är invävd in i evolutionen hos denna planet och mänskligheten. Varje litet steg som förändrade mänskligheten har varit en del av medvetandets evolution.

När ni granskar denna evolutin och uppmärksammar de fenomenala förändringarna som har influerat och skapat en helt ny verkligeht . En verklighet som alla accepterade, använde, och blev vana vid – listan är verkligen oändlig. Kanske den första, för att få igång er, är medvetandet om elden, eller vad sägs om idén att människor kan flyga genom luften som fåglar. En av de största förändringarna var datorn och allt som utvecklats från den. Förstår ni vad vi menar?

Låt oss dela med oss till er lite av de nya medvetna verkligheterna som ni har varit med och skapat med andra vakna och medvetna multidimensionella stjärnvarelser.

Mer och mer information kommer fram om kvantfältet och möjligheterna av kvantförbindelsen. Det har bevisats att när två partiklar av materia har interagerat med varandra, kommer de fortfarande att interagera med varandra även om de separeras många mil. De är fortfarande i förbindelse. När en förändring i energin sker i en partikel, kommer den andra avlägsna partikeln också att förändras samma i samma stund.

Denna kvantmöjlighet kan förklara berättelsen om er hundrade apa. När en apa bestämde att tvätta en bit frukt innan den åt, såg snart andra apor vad den gjort och började också att tvätta frukten. Så när dessa grupper av apor alla tvättade sin frukt, påverkade deras kollektiva beteende/kollektiva medvetande  andra apor på andra öar och de började också att tvätta sin frukt.

Det finns en medvetenhet som kommer fram i vilken fler och fler inser att även om de har en fysiskt kropp, har de också en energikropp. Era vetenskapsmän och fria tänkare har upptäckt att DNA i den fysiska kroppen influeras av era tankar och känslor. De studerar hur rädsla, oro och stress gör att DNA dras samman, medan glädje, tacksamhet och uppskattning låter DNA strängen att expandera.

Det finns nya tankeskolor i vilka man tror att celler lyssnar energimässigt till allt ni säger och i avslappnade hjärnvågstillstånd kan ni  börja utveckla en medveten förbindelse med er fysiska kropp som ni skapat.

Detta är bara några få påminnelser om de det fantastiska medvetandet och förmågan hos ert obegränsade själv. Ni lever i en spännande tid i vilken mer och mer blir avslöjat. Ni, som kollektiv, börjar inse och förstå att allt är förbundet med allt annat. Hela naturen är beroende av varandra.

Era ord, tankar, känslor och handlingar påverkar alltid detta kvantfält av verklighet. När ni förankrar denna förståelse, delar ert energifält detta vidare till andra och triggar deras uppvaknande och förståelse, och de delar detta medvetande med andra och det blir ett stort skifte som kommer att ske i fältet av kollektivt medvetande.

När ni tror att inget händer och att allt fortfarande är det samma, bjuder vi in er att uppmärksamma och komma ihåg dessa nya verkligheter, dessa nya upptäckter och denna nya medvetenhet som avslöjas.

När ni börjar att föreställa er möjligheterna av en ny verklighet, en ny lösning på problemen på planeten, när ni föreställer er en möjlig uppfinning eller upplösning av en kollektiv felaktig skapelse, sår ni verkligen denna verklighet.

Så vi bjuder in er att börja fantisera stort. Lek med möjligheterna; utforska det obegränsade. Fråga er själva, om allt vore möjligt vad skulle ni kalla fram. Vilken verklighet skulle ni förankra, vilken verklighet skulle ni skapa tillsammans med andra. Tänj på er här.

Inse att ni är sammanvävda och samarbetar med detta kvantfält av energi av alla möjligheter och otrolig potential. Äg er obegränsade storslagenhet. När ni gör detta, bjuder ni in andra till deras egen obegränsade storslagenhet.

Vi hedrar er och er villighet att förankra dessa sanningar i denna verklighet. Vi kommer samman med er då ni bjuder in oss och frågar efter oss. Kom ihåg hur spännande det kan vara att inse vilka ni är som medskapare. Vi håller om er i vår kärlek och djupa tacksamhet.

’teamet’

©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

“‘The Team’: You are Truly Seeding This Reality,” Channeled by Peggy Black, February 16, 2016, at  www.morningmessages.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...