Peggy Black och Teamet, 20 december 2020

 

Peggy Black och Teamet 20 december 2020

 

Peggy Black och “Teamet” ~ Kraftfullt Kosmiskt Ljus av Återfödelse

20 december 2020

 

18 december 2020, via email

Vi är här och håller dig och din planet i rymden för denna sanna omvandling. Vid denna tid badas mänskligheten i kraftfullt kosmiskt ljus av återfödelse. Denna energi ges av himmelska och galaktiska varelser för att aktivera er fulla potential och storhet.

Vi vill förmedla vikten av de kommande dagarna. De vibrationer som erbjuds utlöser en blomning av medvetandet i kollektivet. Detta är vad ni har bett om, tänkt och bett om, såväl som förankrat. Det är här; välkomna denna potenta och kraftfulla nedladdning av energi, koder och information. Det är du som har framkallat denna fantastiska händelse. Det är du som har bjudit in denna oändliga förändring i den kollektiva medvetenheten.

Dessa himmelska händelser gör det möjligt för födelsen av ett nytt medvetande. De utlöser en synkronicitet och ett kvantsprång i upplysning inom varje människa. Dessa vibrationer medför enorma förändringar; det finns de som du själv som välkomnar detta ljusflöde och andra som kommer att finna det chockerande, störande och förvirrande.

Det är viktigt för dig att titta på din egen personliga rädsla eftersom detta kosmiska ljus kommer att utlösa allt som ska släppas. Titta på dina reaktioner, märk domningar, förvirring eller kaos som uppstår under de kommande dagarna och veckorna. Låt dig själv slappna av i den här processen, låt denna röra sig genom alla nivåer i ditt väsen. Släpp villigt alla negativa eller felkvalificerade energier du upplever.

Det här är vad du kan kalla en galaktisk uppgradering. För vissa som har gjort sitt arbete blir det mycket lättare, men för dem som har motstått förändring kan denna process vara lite mer utmanande. Kom ihåg att andas och slappna av och låt det som händer utvecklas med lätthet och nåd. Kom ihåg att kalla fram gudomliga varelser för att stödja och assistera denna omvandling. Kom ihåg att med tacksamhet erkänna de gudomliga varelser som har stöttat dina visioner och avsikter för denna förändring.

Du är en ljuskrigare som är här för att förankra denna nya sanning. Du är här för att framkalla den nya världsordningen. Du ska bevittna denna fantastiska stjärnport som är tillgänglig för mänskligheten för att flytta till den högre dimensionen. Du har väntat på det här ögonblicket. Du har bjudit in och föreställt dig just denna händelse.

Denna medvetenhetsförskjutning kommer att fortsätta att blomstra i alla delar av denna planet. Det kommer att bli en svallvåg av kreativt uttryck och medvetenhet som välkomnar omvandlingen av allt som har varit ur balans för mänskligheten. Fröna av detta potenta kosmiska ögonblick kommer att fortsätta att blomstra under de kommande dagarna och åren. Det här är början.

Inse dock att du och mänskligheten har passerat en tröskel till ett nytt utökat enhetligt fält av medveten klarhet. Välkomna denna verklighet; använd dina böner och tydliga avsikter som ljusfrön som planteras i den bördiga energi som erbjuds. Detta kosmiska ögonblick ger möjlighet att aktivera allt det bästa som mänskligheten kan vara.

Låt dig själv utnyttja din fulla fantastiska potential. Låt dig själv känna igen och hedra andras fulla fantastiska potential. Förankra och stabilisera en känsla av enhet, fred och harmoni i hela din värld. Välkomna dessa oändliga skiften som aktiverar denna nya världsbild.

Kom ihåg att varje förändring tar tid att manifesteras i denna täta dimension. Inse att detta bara är början. Det kan fortfarande förekomma kaotiska energier, det kan fortfarande förekomma förvirring och omvälvning. Var dock modig; dessa är bara de återstående felkvalificerade negativa energierna som är på väg ut ur denna dimension. Du kan bjuda in det violetta ljusets kraft att omvandla och lyfta någon av dessa tunga, negativa energier, tankar och handlingar inom dig själv eller kollektivet.

Själva planeten är medveten om denna acceleration av resonans. Den viktigaste aspekten är att människor håller höga vibrationer av kärlek, harmoni och enhet som kommer att förankra denna nya resonans. Ju högre kärlek och sammanhängande vibrationer som erbjuds av dig och andra ljusvarelser, desto mer förankras denna medvetenhetsförskjutning.

Denna kvantutveckling sponsras av den Stora Centrala Solen. Det finns nedladdningar av ljuskoder som ges till mänskligheten. Dessa ljuskoder kommer att börja blomstra och expandera inom varje människa på jorden. Dessa koder är en aktivering, ett kosmiskt ögonblick som du och andra har väntat på. Dessa koder kommer att vara utlösaren för att aktivera din personliga återfödelse in till din sanna kraftfulla potential.

Varje cell i din kropp kommer att läka. Det förflutna är över. Ditt inre är fyllt med kärlek och ljus. Tillåt din återfödelse. Uttryck självkärlek, självmedvetenhet och acceptans. Acceptera denna läkning.

Släpp allt som inte längre är ditt. Föreställ dig mänskligheten som släpper ut det som inte längre är kärleksfullt och snällt. Vet att denna transformation kommer att utvecklas i tid, ha tålamod med andra när de triggas för att förändra sina begränsningar. Var tålmodig med dig själv när du också släpper dina begränsade övertygelser, tankar och känslor. Stabilisera eventuella wobblingar i ditt personliga energifält och använd denna gudomliga energigåva till sin fulla potential.

Vi firar med dig. Vi hedrar och erkänner dig för din otroliga kraft och vilja att framkalla denna medvetenhetsförskjutning. Det är du som har hållit kursen, förklarat avsikten och bett för att din planet skulle läka. Dina avsikter och böner har hörts och uppfyllts. Vi bugar inför dig för ditt ständiga engagemang för detta mål. Vi är alltid här för att stödja och hjälpa dig att förankra denna nya världsordning.

”Teamet”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...