Teamet via Peggy Black, 11 februari, 2019

Teamet

via Peggy Black

11 februari, 2019

”Ett förunderligt uppdrag”

 

Vi är här för att erbjuda vårt stöd och våra insikter utifrån ett högre perspektiv. Vi uppmärksammar er i er fysiska kropp. Vi uppmärksammar det fokus som ni har gällande det som sker i ert liv och vad som äger rum på planeten som en helhet. Detta fokus blir ofta allt vad ni förmår se eller uppfatta. Det blir en aning snävt, så att säga. Ni befinner er alltför nära händelserna och vissa av händelserna är laddade med emotioner, attityder, rädslor, vilka håller er låsta inom detta snäva fokus.

Denna verklighet är frestande; den kan vara rätt så förförisk, i synnerhet när all er energi och hela fokus ligger på den tredje dimensionen. Vi uppmärksammar att det behövs en viss mängd uppmärksamhet för att ni ska hålla igång er kropp och aktiviteterna i ert liv. Vi bjuder in er till att mjuka upp fokuseringen en aning och att låta er medvetenhet börja se på ert liv och vad som sker på er planet utifrån ett högre perspektiv.

När ni utövar detta ofta under dagen, så blir det mer naturligt. Era fåglar som går på marken och jagar sin föda kan bara se den begränsade yta som de vistas på, men dessa stora fåglar kan flyga iväg och sväva ovanför marken och få se ett helt annorlunda landskap. Detta är det erbjudande som vi bjuder in er till att utöva. Betrakta era dagliga aktiviteter som en fågel på marken och tillåt er själv ofta medvetet sväva ovanför aktiviteter och händelser och betrakta dem från detta högre perspektiv.

Vi bekräftar att den fysiska kroppen och dess aktiviteter förefaller vara det allra viktigaste. Men i och med att ni skiftar er utsikt till ett högre perspektiv, så kommer detta med all säkerhet att ge er nya insikter. Från er jordiska fasta ståndpunkt förefaller saker och ting kanske slumpmässiga eller oväntade, men när ni låter ert högre medvetande få se på den slumpmässiga och oväntade händelsen, så kommer ni att förvånas över hur dessa händelser i sanning hänger ihop när de vecklar ut sig.

När ni betraktar världshändelserna genom ett begränsat perspektiv, så missar ni händelsernas sanna utvecklande och hur de avslöjar den större bilden, samt den energi som erbjuds. Vi observerar att ni betraktar världshändelserna med känslan av att allting är hopplöst och att ni är maktlösa att stötta eller hjälpa till utgången. Detta kan inte vara längre bort ifrån sanningen. Nämligen att en energikraft håller på att väcka upp mänskligheten.

Denna energi finns här för att stötta och hjälpa er med er egen insikt om vilka ni är. Ni är gudomliga varelser som består av ljus och energi. Ni har en fysisk kropp och ni har en gudomlig kropp som består av ren skapande energi. Ni är menade att kunna inse detta partnerskap och att helt och hållet vakna upp till kraften i denna medvetenhet.

Det är den fysiska kroppen som vandrar på Jorden och det är den gudomliga kroppen som låter er sväva ovanför allt som äger rum. Det är utifrån ert gudomliga perspektiv som ni förmår se och förstå vad som vecklar ut sig i den större bilden på er planet.

Vi firar det som sker. De undertrycka känslorna och övertygelserna är nu mycket synliga och de levs nu ut. På grund av att dessa gamla negativa och inskränkta energier nu blir alltmer uppenbara, så är det nu möjligt att de kan bli transformerade. De ligger inte i skuggorna. För att de inte ligger i skuggorna, så förmår ljusarbetarna, de som är vakna och medvetna likt dig själv, skingra den negativa inskränkta energin.

I egenskap av en ljusvarelse har du födslorätten och ansvaret att transformera all negativ och inskränkt energi som du upplever eller bevittnar. Kom ihåg att du i din sanna essens är omåttligt kraftfull. Håll kvar vid det, förankra det, vandra i denna sanning. Detta är din styrka som kommer med denna medvetenhet.

Du börjar inse att detta är varför du kom hit, för att få vara en del av detta alla tiders storslagna och enorma skifte, denna evolution och detta uppvaknande som precis här och just nu äger rum på Jorden.

Vi kan bara observera tills vi blir inbjudna till att ansluta oss till er i detta förunderliga uppdrag. Förstå att det som sker på er planet har era galaktiska och era stjärn-familjers uppmärksamhet. Inse att det inte var varje gudomlig varelse som ville vara en del av detta, som blev erbjuden en biljett. Du blev det, och du är den högst kvalificerade medvetna varelse som nu finns här.

Därför uppmuntras och stöttas du av varelser, för att du ska fortsätta observera vad som sker utifrån det högre perspektivet. Det är en hel del saker som äger rum runtom i världen vilka är häpnadsväckande, underbara och livsframhävande. Börja leta efter dessa underbara händelser och tilldragelser.

Det finns oräkneliga antal uppvaknade varelser som hjälper den här planeten att utvecklas. Det finns oräkneliga uppvaknade varelser som erbjuder en frekvens av kärlek, uppskattning, tacksamhet, acceptans och förlåtelse till alla de möter.

Kom ihåg att ofta säga till dig själv: ”Jag är medveten om att jag är medveten”. Detta skiftar din utsiktspunkt på marknivå till det högre perspektivet. Det är utifrån ditt högre perspektiv som svar, lösningar och inspirationer kommer. Du kan också säga: ”Här är jag, så därför är jag glad”. Dessa enkla påståenden hjälper dig att komma ihåg att se på den större bilden av det som vecklar ut sig.

Du kan lägga märke till att alltfler människor skrider till handling för att hitta sätt att rena vattendragen, ta hand om de mindre lyckligt lottade och att ställa sig upp i sin kraft för att göra skillnad genom att hålla fast vid, samt förankra sanningen.

Malformationerna på er planet håller på att nedmonteras. Använd din kraft till att fokusera på detta, lägg till dina tankar, emotioner, visioner för de bästa och klaraste resultaten. Lägg märke till när du sjunker till platser av dömande, eller då du motarbetar någon händelse; kom ihåg att din energi bara läggs till energin i denna dysfunktion. Ta så snabbt som möjligt användning av dina verktyg, bjud in icke-fysiska varelser av ljus och kärlek för att hjälpa och stötta resultatet så att det gynnar alla.

När du är förbryllad över vad som är på gång och du inte förstår, eller inte kan förstå, säg till dig själv: ”Det finns mer som kommer att avslöjas.”

Dessa tider är fyllda med spänning och du befinner dig här för att göra en skillnad. Inse att din minsta gärning av vänlighet kan stjälpa vågen till en välsignelse för hela mänskligheten. Din medvetna kärleksfulla gärning kommer alltid att ge ringar på vattnet och beröra allas liv. Kom ihåg att du är en alkemist som transformerar alla energier till högre frekvenser av ljus och kärlek. Du transmuterar det gamla paradigmet till en högre intelligens och ordning.

Ni är ren potential. Vi uppmärksammar denna sanning och står redo att vandra jämte er när ni skapar en verklighet som respekterar alla levande ting. Var i er glädje och förnöjsamhet i denna fantastiska möjlighet.

’Teamet’

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

 

www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...