”Teamet” via Peggy Black, 21 november 2023

 

 

”Teamet” via Peggy Black

21 november 2023

Vi är här för att erbjuda er vårt erkännande såväl som vår uppmuntran. Det pågår ett skifte i medvetande hos ert kollektiv. Utifrån era dag för dag, stund för stund upplevelser kanske ni inte är medvetna om detta skifte. Ert fokus ligger på underhåll och bevarande av er fysiska kropp och aktiviteterna i ert dagliga liv och ansvar.

I detta samspel vill vi inbjuda er att expandera er synpunkt på så sätt att ni kan observera er dimension och det kollektiva medvetandet som ett uppmärksamt vittne. För stunden, lägg åt sidan ert dömande och era rädslor, liksom era personliga och programmerade synpunkter, och ni kommer att bli medvetna om att något sker i ganska stor skala.

Er planet är i processen av ett andligt uppvaknande. När ni börjar lägga märke till och uppmärksamma den större utvecklingen, blir ni medvetna om att något verkligen händer. De flesta av skiftena och förändringarna har varit subtila och har skett under ett stort antal år; skiftena nu börjar dock bli uppenbara. Ni observerar ökningen av feminin energi, den stegar upp, talar ut och träder fram i ledarpositioner.

Fler och fler individuella jordbor vaknar upp till insikten om att de är mer än sin fysiska kropp. De välkomnar en ny nivå av mindfulness i sina handlingar och svar på nuvarande händelser. Fler och fler människor börjar bli nyfikna på andliga övningar, medvetna övningar. Fler och fler människor står upp för andras rättigheter.

Det finns en puls, en svallvåg som rör sig i kollektivet, som uppmanar varje individ att vakna upp. Personliga koder aktiveras. Det pågår också en återuppståndelse av uråldriga heliga traditioner som vävs in i medvetenheten om hur man relaterar till och påverkar energi och kvantfältet.

Det finns de som vaknar upp till insikten om att de är mer än de trodde sig vara. De är sant multidimensionella varelser, medvetna om att verkligheten är en tanke, verkligheten är en partikel, verkligheten är en våg. Dessa varelser börjar rida på energin på ett nytt sätt. De börjar modellera och skulptera energi med större kärleksfullt medvetande. De visionerar och föreställer sig och kallar fram denna nya verklighet.

Ofta är det så att när individer, eller till och med ett helt kollektiv, upplever intensiv stress, kaos, tumult, våld, terrorism eller extrem rädsla, blir det ett plötsligt skifte i medvetande och uppvaknande inombords. Detta skifte i medvetande kan komma med interna såväl som yttre störningar och förvirring.

Ni bevittnar den yttre störningen och förvirringen på er planet, då gamla mönster och övertygelser blir ifrågasatta eller hotade. Gamla begränsade sätt att vara och agera blir ifrågasatta. Mänskligheten vaknar upp och trycker på de begränsande, ojämlika övertygelserna i de gamla paradigmen. Var försiktiga här, kom ihåg att det ni går emot, det ni gör motstånd mot, kommer att framhärda.

När ett nytt paradigm formas i kollektivet, förefaller energin i det gamla paradigmet att bli starkare, som om det vet att det kommer att elimineras.

Så det bästa och djupaste sättet att personligen hjälpa pulsen, denna uppmaning till uppvaknande, är att använda er kreativa kraft och förmåga, som den sanna alkemist ni är, för att transmutera de negativa och felkvalificerade energierna. Träna på att använda er fantasi, er kraft, för att visualisera en bättre, mer uppfyllande värld. Använd er avsikts makt.

Kom ihåg att det är en illusion att saker förblir desamma. Erkänn och inse att er verklighet alltid är i flöde. Varje stund erbjuder något nytt, redo att göra intryck. Medvetna och omedvetna gamla vanor, stelbenta övertygelser, berättar för den fräscha nya energin vad det är ni förväntar er i er givna verklighet. Varje person skapar aktivt, i varje ögonblick, den verklighet i vilken de lever och tror att de existerar.

Vetenskap och andlighet går samman i den verklighet som fysikens lagar fungerar genom er, om ni så tror på det eller inte. Ni och ert kollektiv har den fantastiska möjligheten att förankra, föra framåt, och välkomna de sanningar som är de första ekona av det nya paradigm som börjar bli uppenbarat.

Den andliga medvetenheten om enhet med allt har i århundraden funnits i det kollektiva medvetandet som en ide. Nu avslöjas mer från de vetenskapliga sfärerna i form av bevis för denna sanning. Fundera på ideerna om sammankoppling och icke-lokalitet. Kom ihåg att sammankoppling sker när två partiklar eller två individer är så djupt sammanlänkade genom kvantfältet, att en partikel eller individ ögonblickligen kan få kontakt med den andra icke-lokalt, även på stora avstånd.

Vi inser att denna ide eller detta fenomen inte förstås till fullo just nu, emellertid är detta nu accepterat i kvantmekanikens vetenskapliga sfär. Det betyder att det fysiska avståndet mellan partiklarna, eller kanske två individer, är irrelevant. Denna insikt erbjuder er ett kvant-hopp i er föreställning om vad som är möjligt. Forskningen börjar påvisa att den fysiska världen inte är så fysisk som ni trott. Verkligheten är faktiskt en illusion. Ni är omgivna av energi. Allting är energi, återigen, allting är energi.

Den här dimensionen skapas av vibrationer och frekvenser av energi. Er fysiska kropp och hjärna är utformade för att samspela med detta fält av energiinformation och översätta det till upplevelser. Ni är en energi som befinner er i detta mänskliga äventyr.

När ni erkänner denna sanning och medvetet blir partner med ert energi-själv, ert gudomliga själv, kliver ni in på en kraftfull plats för skapande. För att kunna göra detta måste ni förändra ert sätt att se på universum. Tänk på er själva som gudomliga skapare som leker med andra gudomliga skapare i denna sfär och dimension.

Det är ur detta perspektiv som ni inser och äger att vilken energi ni än sänder ut som tanke, känsla eller ord, kommer den att manifestera vid någon punkt, på något sätt. Denna förståelse kommer att bemyndiga er att komma samman med andra vakna medvetna varelser energetiskt, oavsett deras fysiska hemvist, och dela en vision, avsikten att få en värld i balans, en värld som hedrar naturen och alla levande varelser. Som ni vet görs det fler och fler studier på att använda avsiktens kraft och ordens energi för att påverka resultatet av en fysisk händelse.

När en grupp individer går samman i bön eller meditation fokuserad på ett speciellt resultat, visar studier att det finns positiva resultat. Det bästa med denna medvetenhet är att individer liksom grupper av hängivna varelser kan börja erbjuda ett skifte. Ni kan och påverkar verkligen energifältet. Eftersom er planet står inför utmaningar utan motstycke, med klimatinstabilitet, krig och ekonomiska olikheter, så har det aldrig funnits en mer potent tid på er planet för kollektivet att inom sig få tillgång till högre sfärer av potential. Denna övning börjar inombords och når sedan en större gemenskap, vilket skapar ett kvantskifte i världen omkring er.

Vi inbjuder er att minnas att ni har den fantastiska möjligheten att förankra, föra framåt och välkomna de första ekona och uppenbarelserna av det nya paradigm som kallas fram. Vi hedrar och erkänner er som skapare. Kalla på oss, likväl som på  andra icke-fysiska varelser av ljus, för att stötta er i detta fantastiska arbete. ”Teamet”.

©2023 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *