Översjäls Kollektivet via Galaxygirl, 4 december, 2019

Översjäls Kollektivet via Galaxygirl | 4 december, 2019

Välkommen till Nya Jorden. Vi är Översjälskollektivet. Vi är ett av många kollektiv och vi ser från ett högre perspektiv och erbjuder er ett kanske mer expanderat perspektiv. För vi är visserligen en högre aspekt och perspektiv av er. (Jag ser ett massivt vitt flytande moln bestående av dimma i vilket varje vattenpartikel representerar en själ) Det är från denna gynnsamma utgångspunkt vi kan erbjuda fred och välfärd och tillförsikt till uppstigningen av det mänskliga kollektivet i dessa dagar. Löftet om uppstigning, glädje och högt ändamål mognar just nu.

Antag att en partikel i dimman bestämde sig för att bli en vattendroppe. Antag att denna vattendroppe föll ner på jorden och kände sig därmed separerad. Den är fortfarande denna dimpartikel som var omgiven av vänner och familj omkring sig. Den är fortfarande den essens och den har fortfarande hel och full support från molnet ovanför. Vatten kommunicerar. Regndroppen kan fortfarande känna molnet och ändå känna avståndet, avskildheten, den är placerad åt sidan, men den är fortfarande ett vatten av molnet.

Förstår du nu hur du aldrig lämnade? Du bara har en mänsklig inkarnationsupplevelse. Ändå har din lilla regndroppe med ditt liv en massivt renande inverkan på Moder Gaia i detta nu. Ditt regnljus vattnar hennes blommor, hennes fauna. Ditt regnljus lyser upp de mörkaste av platser och lyser upp ansiktena hos de andra regndropps ljusarbetarna omkring dig. Du har styrkan för detta. Vatten är en massiv kraft på Gaia, vattenplaneten. Många av hennes gömda vatten är fortfarande orörda, för de representerar hennes feminina helighet. Mycket vatten, mycket förändring, på jordens yta. Mycket gott kommer, är här. Det är anledningen till att vi uttalat ett välkomnande till det nya paradigmet. För det gamla splittras, skingras, av massivt ljus från Alcyone vår vän. Vi är alla sammankopplade. Översjälars översjälar existerar. Allt är registrerat, dokumenterat. Allt är Källans förståelse, växt, undersökande, expansion. Otaliga regndroppar, otaliga äventyr, genom alla dimensioners verkligheter.

Vi är Översjälskollektivet. Vi önskar att ni känner den enorma kärleken i denna överföring genom orden. Alla av er har många inre gömda vatten, inre mysterier från er själs resa att återupptäcka. Många av er har redan påbörjat denna process. Ni har varit mycket på många platser. Ni har styrkan att med detta assistera Moder Gaia i hennes pånyttfödelse. Ni också, kära enare, blir födda pånytt, omklädda i vita kläder av Kristusljus. För Kristusljuset strålar starkt och klart, ännu en gång, i alla människors hjärtan. Vi ser en allmän höjning av ljusintensitet från detta kära blåa klot av dualitetens erfarenheter. Det kommer inte längre att finnas någon dualitet i samma omfattning i denna realm därför att denna sektor är i en process av utveckling och uppstigande. Ert arbete, kära enare, assisterar ett multi-universum. Ni har många anledningar att vara djupt trötta. Att föda är smärtsamt och tröttsamt för både modern och barnet. Ni är pressade från alla sidor. Vila i denna välsignade stund av rumstid mellan Moder Jords in och utandning. Vila och vet och känn ert gudomliga beskydd.

Vi är Översjälskollektivet. Ni är inget stort mysterium för oss för vi är er i högre form och vi har sett och gjort många extraordinära saker tillsammans och det ska vi göra igen. Äventyret tar aldrig slut, kära enare. Ni bara ändrar form igen. Vattendroppen blir fuktighet i jordens mylla som kan nära plantor och genom avdunstning blir vattenfuktighet igen som återförenar sig med molnet. På samma sätt som vattendroppen aldrig helt lämnade men tillgodogjorde sig en erfarenhet, och den glömmer aldrig denna närande resa och kan därför ge näring och fullfölja sin roll som vattenljus, så är ni likadana!  Vi använder denna liknelse med molnet så att ni kanske får en känsla, en uppfattning om hur stort detta är, för omfattningen av Alltet kan aldrig helt förstås. Det finns alltid mer att utforska och göra erfarenhet av. Era nuvarande inkarnationer skapar sådan hänförelse och glädje hos de kärleksfulla familjemedlemmar som omger er.

Var i frid. Vattenståndet är högt, jordskorpan föder, planeten reformeras. Var inte rädda, för allt är i sanning gott. Grunda ert ljus. Ge näring till jorden med ljuset från våra energier för det är ert att ge. Makten att hålla utrymmet ska inte underskattas. Underskatta aldrig ögonblicket mellan stunderna. Det är där ni är. Ni känner denna rymd och kanske den känns obehaglig. Kanske känns den som en gammal vän. Det är bara ytterligare en stund av erfarenhet. Mycken nåd kan läras i väntans tid. Lyft ert ansikte till himmelen. Se molnen och känn vår kärlek till er. En enkel analogi men en bra sådan och sann.

Vi är Översjälskollektivet. Frid. Ni är älskade över all mätbarhet.

~ galaxygirl

https://sananda.website/oversoul-collective-via-galaxygirl-december-14-2019/

 

 

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...