Telosianer: Det Finns Ingen Rädsla Längre,  21 augusti 2023 

 

Telosianer: Det Finns Ingen Rädsla Längre 

21 augusti 2023 

 

av Marie Josée Andichou https://cristal-mariandi.com/ 

 Vi är nära er, kära bröder och systrar på planeten Jorden. Vi älskar er. Det är därför vi är närvarande genom dessa meddelanden som vi sänder till er, vi är närvarande genom vår Kärlek som inte lämnar er. 

Var medvetna om att ni kommer att nå en ganska betydande ”hastighet” av Kärlek under de kommande månaderna och åren. När vi säger ”hastighet” är det för att visa er med ert jordiska språk att er utveckling i Kärlek kommer att bli mer och mer villkorslös. 

Naturligtvis kommer ni i morgon ännu inte att vara i villkorslös Kärlek eftersom det är mycket nödvändigt och viktigt att ni befrias från era negativa känslor som leder till rädsla och allt som detta skapar i er och runt omkring er. 

Rädsla, vad det än är, flyr från ditt väsen i vågor som kommer att möta det elektromagnetiska nätet som omsluter jorden. 

Du förstår att din rädsla i detta ögonblick sprider sig med hög hastighet genom hela mänskligheten och kommer också att beröra hjärtat av planeten Jorden. Ni inser att för närvarande görs allt för att aktivera rädsla inom mänskligheten. Vi säger till er: var säkrade i er själva, se och förstå att denna rädsla bara är artificiell, det vill säga skapad från grunden av era härskare var de än är. 

Rädsla existerar inte längre eftersom ni är varelser som gradvis blir medvetna om sin gudomliga kraft, om sin gudomliga makt. Ju mer ni är i frid i ert hjärta, desto mindre kommer allt som är emot er i ert samhälle att få er att frukta det ena eller det andra. 

Vi talar till er om rädsla, vi talar till er om evolution i villkorslös Kärlek eftersom detta är vad som presenterar sig för er mer och mer. 

Frukta inte den villkorslösa kärleken. Det är inte den lilla kärlek som ni regelbundet talar om bland er själva. Villkorslös Kärlek är det vackraste som finns eftersom den tillåter dig att leva i Fred och Lugn. 

I villkorslös kärlek finner ni styrkan att svara med mildhet på allt, som vi just har sagt, sätts på plats av era härskare. I den villkorslösa aspekten av Gudomlig Kärlek är det en mänsklighet av stor mildhet, delande, respekt och stor vänskap som uppenbaras. 

Förstå att ju mer ni är i ert hjärtas sanna kärlek, desto mer kommer ni att ha styrkan och kraften att se på händelserna i ert liv på Jorden med en skyddande blick. Ni kommer att vara närmare varandra, ni kommer att behöva stödja dem som behöver det, ni kommer att vara redo att älska och skydda naturen och djuren mycket mer än ni för närvarande gör. 

Allt detta blir tydligare, ni kan inte undkomma det om det är er djupaste önskan. Ni vet det, vi har ofta sagt er, Livet, det Sanna Livet är inte det som ni lever på marken på er planet; detta liv är bara en erfarenhet som kommer att berika ert Sanna Liv som delvis är på Jorden men också i en annan värld med mycket mer utvecklat Medvetande badat i Rent Ljus och Ren Gudomlig Kärlek. 

Kära Jordens barn, vi säger ofta till er: ”snart, mycket snart, mycket snabbt, kommer förändringar att äga rum inom den jordiska mänskligheten och inom er”. Vi vet att många av er är lite upprörda över dessa ord eftersom ni inte ser något konkret komma. Vi ler eftersom ni faktiskt ännu inte ser de förändringar som har ägt rum i er mänsklighet, i dess medvetande, men ändå kan vi berätta för er att en stor förändring i det mänskliga medvetandet har ägt rum och fortsätter att äga rum. Naturligtvis behöver fler människor fortfarande inse vad Sant Liv är för att se den Nya Jorden. 

Vi ser era framsteg, vi ser era energier omvandlas till ljusare och ljusare vågor och strömma ut över Jorden. Vi stödjer er i denna omvandling. 

Ni kommer under de närmaste månaderna att uppleva en del störningar i ert samhälle, men som vi ofta har sagt er: er andliga utveckling medför nedgången för alla dem som ville, och fortfarande vill ha ett strypgrepp på era liv. 

Lita starkt på din Gudomliga Kraft i ditt hjärta, lita på Vår Kärlek som stödjer dig och låter dig gå framåt snabbare. Vi följer er med hela vårt hjärta av Ren Kärlek och Rent Ljus. Var lyckliga, Jordens barn, var lyckliga.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *