Jesus via John Smallman, 19 augusti 2023 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus 

Via John Smallman, 19 augusti 2023 

 

Ni är Alltid i Guds Närvaro 

Allt som finns är närvarande och existerar inom den oändliga omfattningen av KÄRLEK, som är ALLT. Det finns BARA KÄRLEK, och det finns absolut INGET behov eller NÅGON möjlighet för någon annan plats, miljö eller alternativ domän, eftersom KÄRLEK innehåller ALLT som ÄR i sig själv, vilket är ett tillstånd av evig och oändlig glädje för alla i varje ögonblick. 

Er sanna natur är Kärlek, det finns inget annat som det skulle kunna vara, och ni är i varje ögonblick av er eviga existens i Närvaro av Moder/Fader Gud, Källan, KÄRLEKEN, utan ens den minsta möjlighet till ens en nanosekund av separation. Och i det eviga tillståndet är er pågående upplevelse Glädje! 

Men i mänsklig kropp, som ni för närvarande upplever livet, är detta inte fallet. Den värld eller miljö som ni ständigt rekonstruerar, den overkliga eller illusoriska miljön som ni lever i som människor verkar absolut verklig för er, och det var naturligtvis er avsikt med att konstruera den och sedan skenbart gå in i den. 

Födelse, liv, död – slutet! Det är ett onaturligt och ångestfyllt tillstånd som ständigt intensifieras när ni hör talas om dödsfall till följd av sjukdom, olyckor, avrättningar och krig, och det träffar er ännu hårdare när en närstående lägger av sin fysiska kropp, och lämnar er till synes ännu ensammare än ni normalt känner er som individer i en osäker och ofta mycket skrämmande omgivning – världen.  

Därför är det absolut nödvändigt att var och en av er påminner er själva, åtminstone dagligen, om att ni är gudomliga varelser som har en overklig upplevelse av det omöjliga – separation. 

Ni är aldrig och kan aldrig vara ensamma eller separerade, eftersom ni nu och för evigt är i Närvaron av Moder/Fader Gud. Det finns ingen annan plats, miljö eller tillstånd, därför att det finns bara Gud.  

Det här är ingen begränsning! Det här är ett tillstånd av fullständig och total frihet, det tillstånd ni så kärleksfullt skapades till för att uppleva Kärlekens Enhet för evigt. Lita på Gud och lita på er själva som de strålande och briljanta uttrycken för Moder/Fader Gud som ni alla är; alltid i relation med Henne/Honom, och ändå kan ni uttrycka er själv som individuella eller differentierade varelser, så att era personliga kreativa uttryck av er själva fritt kan uppstå och ständigt glädja både er själva och Gud.  

Gud finner verkligen glädje i var och en av er, i var och en av Hennes älskade barn. Varför skulle Hon inte göra det när Hon skapade er i glädje för Hennes egen skull och för er skull. Hon accepterar fullständigt och villkorslöst var och en av er – Hon dömer aldrig, Hon bara Älskar – eftersom det är Hennes oändliga och Gudomliga Natur, som Hon till fullo delar med vart och ett av sina barn. 

Eftersom Moder/Fader Gud älskar och gläds åt var och en av er, är det absolut meningslöst för er att inte göra likadant. 

Men ert mänskliga tillstånd – uppenbarligen separerat och individuellt – har orsakat er enorm rädsla, därför att omgivningen som ni upplever det tillståndet i verkar stort i jämförelse med era mänskliga kroppar.  

Era egon är de till synes individuella varelser eller identiteter som ni uppfann för att skydda och vägleda er när ni vandrar – fysiskt eller i era sinnen – genom den materiella världen. De drivs av rädsla eftersom för dem verkar döden mycket verklig och kan när som helst drabba dem utan varning genom olyckor, sjukdomar eller konflikter. Det är därför det är så viktigt att dagligen ta time out för att känna er fridfulla och för att erkänna Guds Närvaro inom er i varje ögonblick. 

Ni är aldrig ensamma! Ni är alltid i Guds Närvaro. Men på grund av er övertygelse om verkligheten i den overkliga drömmen eller illusionen i vilken ni upplever livet genom er fysiska kropp, och på grund av ert val att acceptera ert ego som er sanna identitet, blockerar ni er medvetenhet om er sanna natur och gör er döva för Verklighetens tysta röst inombords.  

Många av er har hört eller läst om mystiker som har, under tillräckligt långa tidsperioder, lyckats tysta de distraherande rösterna från sina egon och vilat i frid i vetskapen om Guds Närvaro. Detta har gjort det möjligt för dem att släppa allt som inte är i linje med Kärlek och att sedan erbjuda kärleksfull vägledning till andra som söker upp dem för deras visdom och kunskap. 

Ni har alla förmågan att tysta era egon och ta direkt kontakt med Guds Närvaro inom er, men ni – det här är era egon – är smarta och använder många förföriska sätt att distrahera er när ni sitter tysta för att lyssna. Det verkar därför för många av er – antingen av egen erfarenhet eller av att lyssna på andra – att det är extremt svårt om inte omöjligt att sitta tyst och bli medveten om Guds Närvaro inom er. 

Och att tro att så är fallet gör det praktiskt taget omöjligt för er att utöva det nödvändiga tålamodet för att sitta tysta och lyssna. Och därför att det finns så mycket som ni behöver göra i världen omkring er för att försörja er själva och era nära och kära, att ett stort antal väljer konstant engagemang i världen hellre än med deras ständigt kärleksfulla Källa.  

Minnesförlusten, som är en viktig aspekt av den overkliga drömmiljön, är i sig bortglömd efter att ni har inkarnerat som människa, så ni har därför i allmänhet inga minnen av Verkligheten som kan hjälpa er i er uppvakningsprocess.  

Men ni har alla en livsväg, som ni planerade i förväg, och ni kommer att ta emot små knuffar genom era liv – tankar som dyker upp som antyder att det måste finnas mer i livet än vad er kulturella miljö kan erbjuda.  

När ni reagerar positivt på dessa tankar och börjar undersöka möjligheten att de är giltiga, har ni hittat er väg. Det kanske bara är tillfälliga till en början, eftersom ni återigen kommer att bli distraherade, men ni kommer att fortsätta att ta emot små knuffar och om ni svarar kommer ni att börja bli medvetna om att det finns en mycket större mening med livet än ni först trodde.  

Över hela världen svarar många nu på sina små knuffar och kommer till insikt att, som er historia mycket tydligt visar, konflikter aldrig kommer att lösa problem som skiljer er åt. Den enda vägen till lösning är via en öppen och ärlig diskussion, där alla närvarande lyssnar och deras synpunkter respekteras även om inte alla är överens, vilket gör det möjligt att gå vidare och visa på områden där en tillfredsställande kompromiss kan nås och enas om. 

Det nuvarande tillståndet i världen, även i sin overklighet, orsakar enorm smärta för ett otal människor, och den enda vägen framåt är att läka smärtan genom att kärleksfullt acceptera varandra, istället för att försöka bevisa sin egen rättfärdighet genom att döma och bestraffa andra. 

Som jag har sagt många gånger, bara Kärlek är verklig – och var och en av er är Kärlek – och att bara kärleksfullt engagera sig i livet och med andra försvagar illusionen eller drömmen genom att lösa upp allt som är kärlekslöst, ungefär som solen som löser upp den tidiga morgondimman.  

När ni tar time out varje dag för att vara tysta och lyssna på Moder/Fader Gud, återställ er avsikt att bara vara kärleksfulla så att rädslans dimmor och allt den representerar kan lösas upp och låta Guds Kärleksljus stråla genom er hela tiden och hjälpa er i er kollektiva uppstigningsprocess.  

Er kärleksfulla broder, Jesus. 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *