The Arcturian Council via Daniel Scranton, 8 september, 2018

Vad gör ni på jorden?

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har börjat utforska möjligheterna som ligger framför mänskligheten och det vi ser, är att ni är på väg att uppleva ett mycket ”mjukare” skifte, än ni var för 5, 10, 15 eller 20 sedan. De häpnadsväckande framsteg ni har gjort får mångas ögonbryn att höjas, både i de fysiska och icke-fysiska rikena.

Vi ”tillskriver” era framsteg till det sätt som vi ser er hantera svårigheter och ordentliga nederlag. Det är många av er som har funderat på självmord på era ”resor” och ändå är det färre av er som begått självmord än vad som skulle varit fallet i tidigare liv. Det är något som ni alla gjort tidigare och alla som tar emot detta budskap, har också använt droger eller alkohol i det här livet, eller i tidigare liv, för att ”klara av” nedgångarna.

Ni har mött enorma utmaningar i det här livet och det inkluderar processandet av trauman från tidigare liv och ändå så är ni här. Många av er vill fortfarande veta vad ni gör här på planeten Jorden. Ni vill veta varför ni är här och vad ni förväntas göra. Nåväl, från vårt perspektiv, så ser vi att ni gör det varje dag. Vi ser hur ni håller ut. Vi ser hur ni ”rullar med stansarna” (rolling with the punches) som livet ”kastar” mot er och vi skulle vilja säga till er alla som är uppvaknade, att er uppgift nummer ett, är att vara här och att stanna här.

Ni vill se detta skifte komma till sitt slutförande och därvid, så möter ni så mycket som ni inte vill möta. Vi måste säga att vi känner en enormt stor respekt för och stolthet över er alla, som är här på planeten Jorden och som håller ut genom de hårda tiderna. Ni kommer att ärva den femdimensionella Jorden. Det vet vi. Det finns i alla tidslinjer som vi kan se.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...