Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 augusti, 2018

Tidslinjer för full kontakt! 

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla!

Vi har börjat utforska de tidslinjer som kommer att leda till öppen kontakt med utomjordingarna, för mänskligheten. Vi vet att de flesta av er inser att kontakt har tagits och några av er erkänner till och med att utomjordingar och hybrider vandrar bland er. Men, ni vill alla veta, när det blir accepterat av hela mänskligheten att utomjordingar existerar och ni vill veta när det är möjligt att ha kontakt med utomjordingar närhelst ni vill ha kontakt.

Vi har undersökt de olika möjligheterna för mänskligheten att nå det datumet och den tiden och det vi kan se, är att det beslutet inte har något att göra med era regeringar, det har inte något att göra med militären och det har inte något att göra med de hemliga rymdprogrammen. Den enda bestämmande faktorn har att göra med hur integrerade ni alla är som individer. Med andra ord, det hela är mycket större än att bara få en öppen kontakt.

Ni har medvetenhetsskiftet att ta hänsyn till och ni kommer inte att ge er själva någon upplevelse, som ni inte är redo för, inkluderat kontakten med ET:s. Så, när ni vill ha mer kontakt, titta inte där ute och beskyll inte någon myndighet för att hålla er kvar i mörkret.

Er beredskap för ET-kontakt vilar i era händer. Ju mer ni processar de rädslor ni har och släpper taget om dömanden, desto närmare kommer ni till den integrerade versionen av er själva, som kan klara av en helt öppen kontakt.

Om ni kan göra detta; om ni kan komma på vad ni behöver lösa som individer, så kan ni ha kontakt närhelst ni vill.

Det finns så många välvilliga ET:s där ute, som vill ha kontakt med er alla, men de vet att för att det ska hända, så måste ni vara redo och de tittar på. Bara vet om detta och ta hand om det som ni behöver ta hand om inom er, så kommer ni att få den kontakt ni önskar.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ha kontakt med er.

Översättare:

Marie Silja

 

Du gillar kanske också...