Arkturierna via Marilyn Raffaele, 6 november

kanalsol

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 6 november

6 NOVEMBER 2016

Kära ni, i dessa tider av kaos och förvirring börjar många uppleva en känsla av hopplöshet för de ser inte fred eller tecken på Ljus, bara våld och lidande. Släpp alla koncept ni forfarande kan ha, gällande hur energiskiften kan se ut, för ni bevittnar verkligen hur Ljuset arbetar när varje bit av tidigare gömd information stiger upp till ytan. Den mörka ömma punkten hos världens trosuppfattningar som baseras i en hänsynslös strävan efter pengar och makt exponeras nu när Ljuset i ett världsmedvetande i utveckling, lyser i de mörka hörnen.

Bli inte modstulna, för skapelserna av den gamla energin måste ses för vad de är – koncept, åsikter och falska trosuppfattningar. Det är viktigt för dem som accepterar utan ifrågasättande, allt som sägs av dem i auktoritära positioner, att förstå att mycket av vad de hittills har accepterat som sanning, inte är det.

Många ledare har försökt att uppfylla löftena de gjort till allmänheten, men har blivit motarbetade av rika och mäktiga krafter som arbetar genom rädsla, hot och krav för att uppnå en personlig agenda. Andra så kallade ”ledare” anser helt enkelt att deras position är en väg till personlig makt och kontroll. Dessa är hörnen som Ljuset lyser in i.

Kära medborgare i USA, meditera för guidning till valet. Låt intuitionen vara er guide när ni tar tid för att granska varje kandidat oavsett hur obetydlig posten de söker är. Gör detta innan ni går in i valbåset så ni är förberedda när ni kommer dit. Välj kandidaten som närmast är i resonans med sanning, ärlighet och kärlek. Se inte på reklam och hype för denna information, för ni kommer inte att hitta den där, den måste komma inifrån. Fråga ert Högre själv och era Guider att hjälpa er med urskiljningsförmågan när ni granskar kvalifikationerna hos varje kandidat.

Vi vill tala om fred, inte tredimensionella koncept av fred, utan den högre innebörden av Fred, vilken bara manifesteras ur ett medvetande om enhet. Många försöker uppnå fred inom sig själva, med andra och mellan nationer men för att de gör det inom ett trossystem som baseras på dualitet och separation, kan de bara föra fram fred som reflekterar detta – en fred som kan manifestera sin motsats när som helst.

Mänskligheten försöker att bära dualitetens medalj med dess goda sida utåt, men till slut kommer medaljen att vändas för det är dualitetens natur, oavsett hur mycket ansträngning som görs för att den goda sidan ska visas.

Energin som formade mycket av den tredje dimensionens trossystem löses nu upp, och gör många allmänt accepterade och länge hållna trosuppfattningar ogiltiga. Samhället i stort förändras snabbt när fler och fler vaknar upp. Gamla koncept om fred är inte längre i resonans som de en gång var och blir omvärderade, särskilt när många unga och mycket utvecklade själar växer upp. De som insisterar med att bibehålla det gamla finansiellt lukrativa sätten av ”falsk fred” börjar få mindre och mindre stöd.

Många har börjat inse att handlingar som använder andras liv som en nödvändighet för att få fred, har helt enkelt varit en maktkamp baserat på personlig strävan efter mer makt och tillgångar – land, människor, makt, olja, guld, etc. Fred mellan individer är också ofta inte mer än ett försök att böja en annas vilja till den egna, i tron att icke motstånd från en annan är fred. Sann fred kan inte tvingas fram om det så är mellan länder eller individer.

Fred är ett naturligt uttryck för insikten om Enhet, ett uppnått medvetandetillstånd som vet att allt levande är individer men formade till och av den ENDA. Detta betyder inte att alla måste tänka på samma sätt eller aldrig ha en åsikt, för det finns och kommer alltid att finnas individualitet.

Varje dag erkänner fler och fler människor inklusive militären meningslösheten i att döda, lemlästa, och använda våld i fredens namn. En ny och högre betydelse av fred håller på att födas men den ackompanjeras av födslovärkar av revolt. Det är det ni bevittnar vid denna tid. När sanningens Ljus fortsätter att expandera i världens medvetande, måste fred utan vapen och våld manifesteras, för bara Sann Fred är verkligheten.

Varje uppvaknad själ bidrar med Ljus till världen genom att hålla sig till sin inre sanning oavsett vad som verkar vara på den yttre scenen. Sanningens energier måste flöda, och inte hållas bara för sig själv. Precis som frukt måste plockas för att mer ska komma nästa år, så måste medvetenhet och Ljus flöda ut för att göra utrymme för mer att komma. Tiden då man flydde för att permanent leva i en grotta för sin egen upplevelse av Ljuset är över. Nyckeln är: ”I världen, men inte av den”.

Det finns ett populärt talesätt om vad som skulle ske om många personer skulle tända ett litet ljus – föreställ er hur det skulle skina. Föreställ er att varje sanning som utvecklas för er är det lilla ljuset. Våld, krig, uppror, och hat skulle snart berövas energin som behövs för att underhålla, upprätthålla och, manifestera dem.

Eftersom sann Fred hålls på plats av Gudomlig Lag kommer den slutligen manifesteras, men kan bara göra det när konsensusmedvetandet tillhandahåller substansen från vilken den formas – energierna av ovillkorlig kärlek och Enhet. Vad ni bevittnar i världen är bilder som reflekterar energierna av en värld som fortfarande lever ut från dualitet och separation. Kom alltid ihåg att bilder oavsett hur upprörande de är, har ingen lag att upprätthålla eller underhålla dem, och hålls på plats bara av trosuppfattning och kan därför bli upplösta i en sekund av insikt.

Vet att varje terrorist är en Gudomlig varelse trots det faktum att han/hon kanske är många livstider från att veta det själv. Varje insikt av sanning blir ert ljus som lägger till Ljus till världens medvetande trots händelser som sker fortfarande kräver ett mått av kontroll och handling.

Dagens meddelande är menat att sätta ljus på skillnaden mellan vad samhället har kommit att acceptera som fred och metoder som är nödvändiga för att upprätthålla den, i motsats till Sann Fred. Påståenden som talar om slutet för världen är föråldrade och inte längre relevanta, för mänskligheten har skiftat energi. Påståenden som bara får tillgång till energierna i stunden och bara har makten som mänskligheten ger dem.

Ni har kontrollen, kära ni. Ni håller inom er själva den sanna Makten om ni skulle välja att erkänna vem och och vad ni verkligen är. Fred måste komma till uttryck genom vapen och våld, utan som en aktivitet från den stilla lilla rösten inom varje hjärta som flödar och vårdar en trött och hungrig värld.

Detta är arbetet, och ni är redo, kära Ljusarbetare.

Vi är den Arkturiska Gruppen. 11/6/16

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...