Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 17 juli

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 17 juli 2016
via Shanta Gabriel

Stärk er medvetna kännedom om andra tillstånd bortom det fysiska, kommunicera djupt inom er själv och lär er att lita på era egna svar.

Kära Ni!

Ni är här på den här planeten för att utveckla er själv till fullo. När de gamla filosoferna sade ”Känn Er Själv”, talade de om kraften i Själv-kännedom. Detta innebär inte bara ens medvetande om det fysiska, eller till och med om det mentala och emotionella jaget. Att verkligen känna sig själv innebär att verkligen förnimma er själv som en flerdimensionell varelse.

Ni har kraften inom er att känna verklighetenplan bortom den tredimensionella värld där ni bor. Att utveckla en kännedom om dessa andra tillstånd skapar i själva verket en länk till den glädje och kärlek som så många söker. Dessa egenskaper ni verkligen önskar i livet finns bortom det fysiska planet. De existerar i det utökade medvetandetillståndet som är ert band med Gud, Källan till hela er existens. Att kommunicera inom er själv, är att hitta dessa kvaliteter. Det krävs en vilja att se bortom ert yttre jag, och att ta den tid som krävs för att skapa en medveten kännedom om kärleken och ljuset inom er.

Övning:

När ni sitter stilla och andas balanserade andetag djupt och långsamt, blir det omedelbara resultat i sinne, kropp och ande. Föreställ er att ni sitter i en pelare av gyllene ljus som förenar Himlen med Jorden genom er. Detta låter er förstora ert medvetande. När ni lägger till en bön för att be om vad ni vill ha i ert liv, tillåter ni Änglarnas nåd att arbeta för er.

På denna fria viljans existensplan måste ni be om deras hjälp, annars kommer de inte att ingripa. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda en formell bön. Bönen kan vara så enkelt som att säga orden för de egenskaper ni vill ha i ert liv, såsom Kärlek, Frid och Harmoni. Att meditera på dessa egenskaper kan bokstavligen förändra ert liv och skapa en mer överflödande, glädjefylld existens. Den låter er få tillgång till ert Högre Jag och era Skyddsänglar, så att ni kommunicerar med de djupaste nivåerna av ert väsen.

Från denna plats kommer de svar ni får, vara från en nivå av Gudomlig Ordning, och allt som följer kommer att vara för det högsta goda för alla parter. Ni kommer att få intuition och veta vilka åtgärder och ord som bäst kan hjälpa er med de utmaningar ni ställs inför. När ni väl börjar agera på er intuitiva vägledning kommer ni att lita på er själv. Livet kommer att kännas lättare. Ni behöver inte fortsätta se till andra, för att få svaren. Med varje fiber av er varelse kommer ni att veta vad som är sanning i ert liv.

Att lita på er själv betyder inte att ni är ensam, ni är aldrig ensam. I alla tider har ni med er Änglar för att hjälpa er. Några har varit med er under eoner av tid. Då de verkar i harmoni med Guds Ljus, känner de er på den djupaste nivån av er själ. Det är skönt att veta att ni alltid är insvept i deras vingar av ren kärlek, och ni omhändertas bortom er förmåga att förstå.

Det är den här länken inuti jaget som de flesta människor söker. De hungrar efter kunskap om kärleken som finns inom dem. Den är lätt tillgänglig genom bön och att ta sig tid att sitta och andas in ljus och kärlek på ett medvetet sätt. Så ge er själv gåvan att sitta i ljus och kärlek varje dag under fem minuter. Det är en enkel sak som ger er underbar glädje.

Änglarna är redo nu att leda er in i ljuset av ert sanna Jag. Skapa en medveten relation med er Högre Kraft och hitta glädjen ni så önskar ha. Be om hjälp från Änglarna. Börja att göra detta varje dag och mirakler kommer säkerligen inträffa, eftersom mirakler är er födslorätt och det naturliga tillståndet för er varelse. Vet att ni förtjänar att ha ert liv fyllt med Kärlek, Glädje och Mirakler. Lär er att kommunicera inombords och lita på er egen sanning. På detta sätt kommer ni att leva er fulla potential och uppfylla ert högsta öde på Jorden.

Änglarna älskar er och välsignar er med allt som är gott. Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

Stärk er medvetna kännedom om andra tillstånd bortom det fysiska, kommunicera djupt inom er själv och lär er att lita på era egna svar.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...