An-Ra via Kjerstin Sisilla, 21 oktober, 2020

An-Ra via Kjerstin Sisilla 21 oktober 2020
Jag är An-Ra som har återvänt i denna tid.
Jag är Atlantis drottning. Jag är den feminina aspekten av helheten. Det är en stor tid, en högtid, som mänskligheten befinner sig i nu.
Då, långt tillbaks i tiden föll allt samman, kristallstäderna sjönk i havet därför att människorna inte kunde behålla balansen, sin del av helheten, inombords. Experimentlustan tog över, det begicks grova övergrepp på “den Heliga Modern”. Alla kvinnor bär inom sig den Heliga Modern – Livmodern – där ett nytt liv kan växa, i kärlek och förväntan. Förväntan inför att få bli en Guds gåva till föräldrarna och förväntan inför att upptäcka den fysiska världen på jorden.
Detta gudomliga skeende försvann i hög grad av detta fasansfulla experimenterande genom skaparlust och skaparkraft som gick överstyr. Det var inte av Gud planerat att Människorna skulle utnyttjas och att kvinnorna helt skulle förlora makten över sina liv. Kärleken försvann på jorden, barnen blev sällan burna i sin “Moders liv” – Livmodern – i ren kärlek när så mycket var förmörkat av rädsla.
Än i dag lever många –  jag vill påstå den största delen av Jordens befolkning – i rädsla. Nu äntligen när så många portar har öppnats mellan jorden och himmelriket – då blir ni FRIA Människor!!
Man som kvinna, det är dags att vakna upp nu – till ett liv i frihet och kärlek. Ni har ALLT ni behöver inom er. Gud Fader vill avsluta “experimentet Gaia” sedan en tid. Ni är fullärda, erfarenheter är samlade under årtusenden. Dörrarna är öppna till ert inre, ni kan se tillbaks på era strapatser och se att ni prövat alla tänkbara roller. Därmed har ni kunskaper och erfarenheter både av liv med övervikt av maskulina energier och med feminina. Ni har alla dödat, ni har skövlat, ni har utövat makt över.
Minns att NI ALLA ÄR ETT och påverkas starkt av varandra, som kollektiv. Se på den som går maktens bana i dag och utveckla förståelse för att de är en del av Gud Skaparens skapelse och därmed även av dig.
Gå inom och upplev dina känslor. Be Mästare Sananda (Jesus) och änglarna om hjälp. Be om S:t Germains transformerande lila flamma och bränn bort känslorna från det förflutna.
Kvinna, förstå att du är Guds högsta skapelse för att du bär på Livet självt. Be om hjälp att rena den skuld du kanske ännu bär på, för att du inte har högaktat din Gudomliga Feminina kraft i alla livstider och i alla situationer. Använd så dina samlade maskulina erfarenheter och ta tillbaka kraften i din varelse och i ditt liv. Se dig själv stå i det Gyllene Ljuset i all din Gudomlighet. Känn Moder Jord under dina fötter, känn tryggheten från henne och känn kontakten med djuren och med all slags fortplantning och celldelning på hela jorden.
Känn hur Gud Skaparens vita ljus strålar in i ditt kronchakra högt uppifrån. Kontakten är nu helt öppen – du är ett med Skapelsen. Fyll alla dina celler med ljuset som fyller din kropp med Kärleksljus. Känn hur du återfår din kraft och styrka, din Jagkraft. Du har nu inom dig balans mellan de Gudomligt maskulina och feminina energierna. Du är fri.
Du man som läser detta, känn dig inte förbisedd. Om du ändå gör det, förstå att kvinnan har fått träda tillbaka på er planet under tusentals år. Försök att få kontakt med dina inkarnationer som kvinna. Kanske finns en tagg i ditt hjärta om din Livmoders Gudomliga skapelse har utnyttjats. Be om hjälp med att lossa den taggen, men minns den sedan i din kontakt med kvinnorna du möter.
Bejaka Kärleken i ditt hjärta och låt den genomsyra relationer till kvinnorna i ditt liv, det må vara din fru, din flickvän, kollega eller dotter. Du lever på och av en kvinna, Moder Jord/ Gaia och du bör högakta hennes gåvor. Du har gjort det som urbefolkning och du bör göra det även i dag.
Kvinnan bär barnet inom sig en lång tid, hon ammar och ger genom bröstmjölken en stor dos ren kärlek till barnet. Du som man kan sända kärlek till kvinnan från ditt hjärta vid samlaget; ge kärlek, Gudomlig Kärlek, villkorslös kärlek. Du kan genom ditt hjärta och din blick få en mycket nära kontakt med din son eller dotter. Om alla barn på jorden finge ren Kärlek av sina föräldrar – utan krav och förväntningar utan med ödmjukhet och respekt – då vore krigen strax utrotade från jordens yta.
Ni män som träder fram nu – ni män som bejakar era mjuka och kärleksfulla sidor – ni är förebilder för den Nya tidens Män. Ni förenar inom er den Gudomligt maskulina energin med den Gudomligt feminina energin och det är underbart att se.
Älskade människor på Jorden, förvandlingen sker nu. ALLA på jorden upptäcker att “överheten” endast är ett tomt skal. Kejsaren står där naken och NI, folket träder fram i er styrka, som ert Högsta Bästa Jag – utan rädsla utan i Frihet!
Äntligen händer det som Universum väntat på.
Älskade NI ALLA. All min kärlek till er.
Minns att det aldrig är för sent att förändra sig, så var snälla och bidra till att ta med så många som möjligt på resan.
Er An-Ra.

You may also like...