”Torus” – GCR/RV-Filosofi – Tisdag – 13 juni 2017

”Torus” – GCR/RV-Filosofi – Tisdag – 13 juni 2017

 

Hämnd är en uråldrig reaktion.

Att slänga ur sig saker när något inte går vägen, eller det blir en stor besvikelse, eller långa förseningar som kommer från ingenstans och nu hit.

Ibland verkar det inte som om man kan göra något för att ändra situationen, förutom att klampa runt och vänta på att saker förändras.

Vet att ilska och disharmoni är emotioner från botten, som kommer från kroppens nedersta chakra (rotchakrat) som sedan flyttar sig till hjärtat, där det antingen transcenderas eller absorberas, tills det lämnar kroppen som avfall (återvänder till ert rotchakra) eller till själens förståelse som finns i ert översta chakra (kronchakrat).

Var medveten om alla känslor, tankar, idéer, smaker, beröringar, visuellt och ljud, processas i hjärtat, oavsett var de först kommer in i kroppen..

Var och en adderas eller subtraheras, för att upprätthålla ert liv och/eller för dess förstörelse.

Nu när kärlek och tacksamhet kommer in i kroppen från hjässan och neråt, ger den näring till hjärtat, berikar hela kroppen och strömmar oändligt ut i alla riktningar, vilket skapar en oförklarlig synergi.

Så att fokusera på sådant som upplevs ”uppifrån och ner” (välsignelser) kontra information som kommer från ”botten och upp” (bördor), är verkligen ett inflöde för liv eller död, och vi gör det alla ständigt.

Det här är vad som menas med det universella flödet av livskraft, fantastiskt representerad i den heliga geometriska formen av en torus (se www.sananda.website).

Därför är fixering av livets vedermödor kontra välsignelserna, ett livsavgörande val, som bestäms utan fördomar om universella lagar av målinriktad energetisk fysik.

Så…

Uppifrån och ner = liv, kärlek, Gud.

Nerifrån och upp = död, rädsla, inte Gud.

Ganska enkelt.

Men det är inte alltid så enkelt att kontrollera vad vi tar in, än mindre processa eller att transcendera till positiv energi – och åtminstone för mig – är det min största utmaning att aktivt delta (av val) i GCR/RV.

Att förbli positiv och uppåt … hela tiden … oavsett vad.

Eftersom det i slutet av dagen, handlar det inte om vilka valutor vi har, vad de är värda eller när de konverteras. Det handlar om att lära sig att förbli i konstant tacksamhet, oavsett min tillfälliga miljö med dagens goda/dåliga nyheter – så att jag alltid stärker och uppehåller min livserfarenhet, ögonblick för ögonblick, gentemot att försvaga den..

Det motsatta är för mig oacceptabelt … att ta livet av mig själv genom eget val, är också irrationellt och inte hur jag vill uppleva denna livstid – kanske min sista.

Nej tack, säger jag till de tusen dåliga tankarna på papperslappar, som kabalen ger oss alla som landminor, varje dag.

De vill att jag ska känna till alla deras fruktansvärda och ”overkliga” belastningar angående denna kommande, mycket verkliga episka nya verklighet, av oändliga välsignelser.

Jag vill känna all godhet den har att erbjuda och en transcendering av allt som är negativt, till kraftfulla handlingar av barmhärtiga mänskliga änglar, för att alla själar ska bli berikade, hydrerade ekonomiskt och healade.

Vi vet att vi kan välja att bekämpa dem på deras gräshalva, eller byta slagfält och utrota alla tidigare energetiska kontroller över vår art, genom att bara förbli i ett tillstånd av konstant uppskattning.

Att bara leva och väckas totalt under en sådan monumental och transcendent period i den mänskliga och planetens historia, är tillräckligt för att skörda oändlig glädje.

Det är ett uppifrån- och nertillstånd. Det är vad jag väljer medvetet och omedvetet.

Eftersom deras ”som ovan, så nedan”-tankesätt, helt enkelt inte motsvarar eller skapar samma energetiska resultat, när det gäller att expandera eller upprätthålla den mänskliga livserfarenheten.

Så idag, låt oss tillsammans välja att vara tacksamma och älska till varje pris, i stället för att spotta gift och svänga våra mäktiga men tunga svärd, för att hämnas.

Därför att…

Välsignelser eller bördor är vårt kall.

Älska eller frukta, är ett val.

Inlösen eller hämnd är båda optioner.

Himmel eller helvete, är bara ett beslut.

Gud eller inte Gud, är ett överlämnande åt något håll.

Valet av vart vi riktar vår uppmärksamhet, och vad vi hävdar är vår heliga tro, är helt vårt eget.

Vilket av det … så är det rätt.

Gud är med oss.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...