Kristallina Ljusvarelser och Kristallina Mästaren via Carina, 18 oktober, 2019

Meddelande från Kristallina Ljusvarelser och Kristallina Mästaren via Carina 2019-10-18

 

Kära Ljusvareler på jorden,

Ni går genom avslöjandets tid. Ni ägnar er inte längre åt att förfäras över alla de tragedier som pågår på jorden utan har äntligen kommit till insikt att dessa är en del av det tredimensionella spelet och att detta spel kommer att pågå ända tills alla människor vaknat upp och trätt in i den femte dimensionens ljus i sig själva.

Ni har släppt ansvaret för det som andra väljer att uppleva och det gör er mycket gott. Ni har nu förstått att det bästa ni kan göra för er själva och världen i stort är att ägna er åt att skapa glädje i ert eget liv. Inte med bästa vilja i världen kan ni ta ansvar för andra människors resa i sig själva då alla dessa människor är en förklädd mästare av ljus och kommer att transformera sig tillbaka till ljuset när tiden för dem är inne. Att göra dessa människor till offer är inte längre aktuellt för er då det var en del av det tredimensionella spelet som ni gick igenom men som ni nu kan släppa.

Att visa människor kärlek är inte detsamma som att göra dem till offer. Att vara vänliga mot dem som är vänliga mot er är en naturlig del av er men de som har för avsikt att göra er illa, manipulera och kontrollera er ska ni välja bort. Genom att vänligt men bestämt välja bort dessa människor slutar ni bidra till att de kan fortsätta att lyckas med sina tredimensionella maktspel och till slut kommer dessa människor att vända sig inåt i sig själva för att söka sitt ljus.

Ni har inget ansvar för att dessa människor ska förändras och bli snälla och välmenande mot andra. Ni ska inte vara elaka eller dumma mot dem tillbaka då det är ett spel ni inte kan vinna emot dem som befinner sig kvar i en lägre frekvens. Ni ska bara stilla vika av från er gemensamma väg och gå er egen väg. Skapa ingen dramatik, skapa inga konflikter, bara vik av och välj bort. Ni är inte skyldiga att förklara, ni behöver ingen annans godkännande att välja bort.

Att välja bort har varit svårt för er förut då ni haft en energimässig pålaga i den lägre dimensionen att er uppgift är att rädda hela världen och att det till och med varit ”fint” att offra sig själv och sin egen lycka för att rädda andra. I den femte dimensionen är detta inte sant längre. I den femte dimensionen bär alla ansvar för sig själva och sina egna känslor helt enkelt för att alla har samma enastående ljus och kärlek inom sig som de måste söka sig mot för att kunna hitta sig själva igen och bli lyckliga på riktigt.

Genomsyra er själva med ljus i denna tid. Tillåt alla gamla guldklimpar i ert liv att dela sig mitt itu så att ni ser vilka som är guld på riktigt och vilka som bara är förgyllda kolbitar. I den dimension ni levt så länge har ni haft föreställningar om att ni vill ha vissa människor i ert liv, vissa saker och att vissa upplevelser varit viktiga för att ni ska vara lyckliga. Många av dessa kommer nu att avslöja sig själva då ni skiftar frekvens och helt enkelt ändrar era uppfattningar om vad ni vill ha, hur ni vill leva och vad som är viktigt för er. I vissa stunder kan det vara svårt för er att erkänna att ni varit på ”fel spår”. Ni har lagt mängder av tid och kraft på att gå i en viss riktning för att nu upptäcka att ni inte alls vill gå där längre.

Låt bara allt detta hända. Låt alla dessa avslöjanden ske och ta det med ro. Förstå att ni lekt en lek i en värld som inte alls varit som ni trott men att allt detta varit i sin ordning och helt enligt er plan. Gläds åt att ni fått uppleva allt detta och att ni varit modig nog att ta en bit av er själ ner i denna låga frekvens av er själva. Ni har aldrig varit vilse, ni har aldrig varit borttappade och ni har aldrig någonsin kunnat göra fel på riktigt. Allt det allvar, all den sorg, ilska och hopplöshet ni känt i den tredje dimensionen kommer nu lämna er. Alla är ni på olika ställen i er resa men alla har ni gemensamt att ni färdas mot ljuset i er själva och därmed mot ljuset i Universum. Lågfrekventa känslor är snart ett minne blått men ha tålamod och ta allt med ro.

Genom att följa det ni känner att ni vill göra kommer många saker att avslöjas för er. Genom att lyssna på er själva kommer dessa saker att bli en del av ert liv för gott eller avslöjas att ni inte längre vill ha dem i ert liv. Alla dessa avslöjanden är upplysningar från era Högre aspekter till er som människa och ni ska se dem som en gåva från er själv. Att vara i ljuset är en känslomässigt mycket bekväm och angenäm upplevelse som ni kommer att glädjas mycket åt. Ljuset ger er kraft och styrka att vara de som ni i sanning är och skapa det som ni i sanning vill skapa. Ni är alla fantastiska ljusvarelser som nu leder er själva hem till ljuset i er själva. Ni älskar alla er själva innerligt och villkorslöst och ni älskar varandra utan krav på motprestation. Låt oss bistå er med kärlek och ljus och låt oss följa er på er väg tillbaka till er själva.

Minns att ni älskar er själva villkorslöst och vill er själva allt gott!

 

 

Du gillar kanske också...