Universella Moder Maria via Linda Dillon, 13:e february, 2018

Universella Moder Maria via Linda Dillon,
13:e february, 2018

 

Per Staffan 17:e februari 2018

Lady Moder Maria (kanaliserat meddelande)

Universella Moder Maria
Ni rör er verkligen … och, det finns ett moment i det ni kan anse vara övergången … ni rör er framåt från en plats av förberedelse – men, naturligtvis är förberedelser inte bara något man gör och sedan anser sig vara klar på grund av det – det behövs alltid inspiration och intention, och utformningen av planerna är en viktig ingrediens i skapandeprocessen.

Och det blir alltid processer inom processer inom processer i den mån … ni tänker på det på det här sättet: Jag skapar en planet och sedan ett solsystem eller en galax, och ett universum och ett multiversum och ett omniversum och så vidare och så vidare, och var och en har många, många sätt att forma dessa på. Och har ni en egen process, er egen vackra expansion, finns också ni på denna plats.

Och redan innan vi går längre, så vill jag föreslå … nej, jag säger till er … att mycket av informationen, och ännu viktigare, de energier av kärlek – av min kärlek, av vår kärlek, av er kärlek – som ni tillåtit tränga in i er och expandera er under det senaste året, har varit fenomenalt och helt rätt. Är det 100%? Nej, det finns alltid utrymme för större klarhet, men det är inte något problem, eftersom ni gör det utomordentligt bra. Och inte bara det. Ni har gjort denna övergång genom att bara söka information eller insikter från data eller böcker, för att verkligen integrera och förankra inte bara informationen, utan energierna.

Och vi har bildat – och jag säger ”vi” i ordets högsta bemärkelse – vi har bildat detta djupa partnerskap, utan tvång. Men det som har hänt är verkligen utformningen och förankringen, genomförandet av vårt partnerskap. Och det har inte bara varit nödvändigt och önskvärt, det har varit en glädje – och det har varit en glädje, inte bara för er, utan för mig och för oss alla, att förenas i detta åtagande.

Ni vet att jag har ett behov av många röster – många klara röster, många mentorer, många lärare, många kanaler – på denna planet under tiden för förändring och skiftning för övergången, med total förankring i den högre 13:e oktaven, för att helt lämnar de gamla riket av 12:12 bakom. Det gamla riket är en lika urgammal historia som Atlantis fall eller förfallet i Lemurien. Mycket uppmärksamhet ges ofta – och det med rätta, förresten – till ”storhetstiden” på Atlantis eller Lemurien, eftersom det egentligen inte finns någon längtan efter att titta på de hjärtskärande händelser som uppstod, då dessa gyllene tider upphörde. Men även inom det, fanns det viktiga uppfattningar och läror att kunna utläsa.

 

Och så blir det när ni lämnar denna övergångsålder bakom er, en ålder med öppningar av portalerna 11:11, 12:12 och den Harmoniska Konvergensen – inte så att ni kommer att glömma – för dessa lärdomar är förankrade och integrerade, utan att med fokus, och det fokuserade agerandet, föra den nya skapelsen framåt med tillit.

Så ni gör detta för ert älskade själv – för er inre krets, så att säga – men ni gör det också på uppdrag av mänskligheten, söta änglar, och ni gör det också för min skull, och ni har kommit till stor klarhet i det avseendet. Så ni har nått en djupare, bredare, nyare förståelse för vår enighet – och en lyckligare, glädjefullare, en mer sprudlande acceptans av hur vårt samskapande fungerar. Ja, det behövs fortfarande en del rensning av skräp, lite till att föra fram av sådant som behöver ses över, undersökas och överges innan det helt och totalt har avlägsnats. Men det är på god väg.

Så nu, hand i hand, hjärta till hjärta, i er varelses utrymme och det jag nu föreslår, i min varelse, för vi fram det nya – och det innebär att skapa på ett helt annat sätt, och det gäller inte enbart i de osynliga rikena. Börjar det och slutar där? Ja, det gör det helt klart, men under tiden, finns det fysiska, konkreta saker som ska göras och bli klara.

Och när jag talar om detta, menar jag inte bara inom den större ordningen i kollektivet eller samhället, den yttre samhället. Jag menar också, söta ni, söta dotter av mitt hjärta, i ert liv, i er upplevelse av denna resas punkt, på planeten nu. För ni har gjort rent hus, så att säga, och ni har förberett er för denna blomning, och ni tillåter.

Så börja ert skapande arbete, inte bara med en fast avsikt, utan med fantastisk upprymdhet [småskrattar], även i det nuvarande riket. Och då menar jag inom allt – från kärlek och partnerskap till nya riktningar.

De som skulle kunna störa, om det så bara skulle kunna innebära en antydan till problem, är inte välkomna. De kan mycket väl observera vad ni håller på med, men bjud inte in dem för att engagera sig i era skapelseprocesser, under det kommande året. Låt dem se med vilken lätthet det görs, och hur. Låt dem lära sig genom att titta på, och genom att följa ert exempel. Hela poängen är att när ni kastar ert nät så låter ni det lägga sig över dem, så att ert expanderade Nya Nät från Gabriel, blir ett enhetligt nät. Så att det vilar på dem och sändningarna skickas ut, men ni drar inte in dem i den inre kretsen. Ni sänder ut.

Tänk igenom vad ni och vi menar när vi talar om heligt partnerskap, och när vi talar om att bilda, forma, skapa en växande gemenskap. Er vision av att bokstavligen ha ett fysiskt utrymme, för att människor ska komma samman i själslig harmoni, genom anden, förenade, i Enighet, av anslutning i hjärtat, är inte bara det som gäller, det är också helt korrekt – och så kommer det att bli.

Så det här, söta ni, är inte någon vision, som vi föreslår att ni ska släppa. Men ni har också haft rätt, då ni helt enkelt för tillfället, lagt det åt sidan, eftersom en stor del av mänskligheten – särskilt under den här tiden med eliminering av kaos, transmutation av kaos, avslöjandet av kaosets storlek – för så länge det funnits vid sidan av, har det distraherat. Och det är okej eftersom medvetenheten, som jag sagt, att oavsett om det är Atlantis fall eller fallet av 12:12, så behöver det komma upp till ytan för att tillintetgöras, men också tittas på så att det inte upprepas.

Så det ni gör i den nya världen, är att ni fortfarande har och bygger en känsla av gemenskap, men med ert synsätt – vilket är ett korrekt, lämpligt och fantastiskt synsätt – som med hjälp av denna transmissionsfaktor har uppgraderats fenomenalt, med det nya Nätet som Gabriel bokstavligen har gett er, med mitt tillstånd och min välsignelse. Det ni gör är att ni sänder ut längs rutnätet, som för de flesta ännu är osynligt … men det spelar ingen roll; det är så starkt och så påtagligt … och ni sänder ut längs rutnätet, från hus till hus till hus till hus, så att hjärtanknytningen, med dess varsamhet, den kärlek ni bär, känslan av lätthet och lek, blir alltmer bekant.

Och det ni lär er, men också erkänner, är att det inte är nödvändigt – ofta önskvärt men inte nödvändigt – för att detta arbete ska bli gjort, för att expansionen ska kunna ske, att vara inom samma rum som, kropp efter kropp efter kropp efter kropp, hjärta efter hjärta efter hjärta, hand efter hand efter hand, för att det ska röra sig med kärlekens hastighet, med perfekt effektivitet och sätt, så att arbetet utförs tills dess det når en viss punkt – och det kommer att nå en punkt då människor kommer att säga – ”Du vet, jag älskar när vi träffas”, men det är inte för att det finns ett behov eller ett akut behov eller är nödvändigt. Det är för glädjen, det är för känslan av överlämning, av sublim enkelhet som vi säger ”låt oss träffas och göra detta.” Så oavsett om det gäller hela planeten, hus efter hus efter hus, eller stad efter stad, eller ett enstaka rum, så spelar det ingen roll.

Och när ni visar, är förebilder och undervisar om kärleken, hoppet, lättheten, den himmelska friden och den himmel jag vårdar, så utför ni ert uppdrag. Och när ni manifesterar det fysiskt, oavsett om det är med ett leende på kaféet eller då ni bestiger ett berg, det spelar ingen roll. Ni sänder ut – ni sänder ut 24 – 7, ja, i synnerhet då ni sover.

Ni har också lärt er hur viktigt det är att vara avslappnade, att bokstavligen vältra er i den delikata soppan av min nåd. Jag bad er inte, och ni har inte lovat mig, att komma till Gaia för att bara arbeta, arbeta och arbeta. Jag bad er att komma för att hålla hoppet, få ett högre paradigm och att leka, för att kunna vara i helig balans.

Människan har glömt hur änglarna leker. Detta har istället blivit till produktion/produktivitet … och jag säger ”produktion” i stället för ”arbete” … och det finns en tro på att det är det som är det värdefulla – och det är inte så. Har det sin plats? Naturligtvis. Men något av det bästa arbetet sker med lätthet och skratt, storheten i leken, och det är också något ni påminner den mänskliga rasen om.

Ni är inte obstinata och det är en gåva. Något som människor ibland också glömmer är – att minskningen, upphörandet, försvagningen av det gamla är lika mycket en gåva, som en förankring av ersättningen för det nya.

När ni fokuserar på det nya, kommer ni att bli av med det gamla. Så när ni subtraherar – se det som mycket enkel matematik – när ni drar ifrån något, när ni tar bort något, subtraherar distraktionen av hat, av dömande, eller vad det än gäller … ge det då tillbaka till mig, till Mikael eller till någon annan av oss … för då skapar ni ett utrymme, ett utrymme för det nya.

Och i det, blir det antingen en expansion av gåvan, säg av förtroende, eller med ytterligare en blomma att dela. Och ni gör mer rum för det ni vill ta in och det ni vill ha, i stället för att fastna i … det människor har känt är svårt att bli av med. Det är lika enkelt som att slänga bladen på golvet från en blomma ur er korg. Jag fångar dem. Jag tar hand om dem. Det är klart.

Er roll som vägvisare, som dörrvakt, handlar inte om att se tillbaka. Ni har haft en period av uppdrag som sanerare, kan vi säga. Det uppdraget är över. Er uppgift finns nu inom förankringen av det nya, i förankringen av utrymmet, i transmissionen av kärlek, leken och nya sätt av att vara. Eftersom människor då de släpper taget, inte känner sig helt säkra – och det är inte menat som någon kritik; det är bara för att de verkligen suttit fast i kvicksanden av det gamla, under så lång tid. Och de börjar nu släppa taget, men ser sig om och frågar, ”Nå, vad händer härnäst? Vad ska jag göra? Hur ska göra?”

Det ni gör genom tankarna, orden, handlingarna och energetiskt beskriver, är ”Så här gör ni. Kom hit.” Sedan visar ni dem. Så ert fokus ska vara framåt – närvarande, ja, för jag vill inte att ni avskärmar er från verkligheten i mitt evinnerliga nu – utan finns i den nuvarande tillitsfulla framtiden, inte inom den tidigare saneringen. Att se tillbaka … ja, att minnas är viktigt, så att misstagen och fördärvet inte upprepas … men att se tillbaka nu, är inte er uppgift!

Så bestäm det ni valt att föra fram på uppdrag av er själva, på uppdrag av mig, på uppdrag av Fadern och Mig, för det kollektiva, för familjen ni älskar, för ert hjärtas önskan. Ni vet hur man gör. Och då det uppstår frågor, kommer vi definitivt att ge er svar.

Det är en glädjefylld, spännande tid av upptäckter! Det är därför vi stundom inte bara använder termen ”övergång”, eftersom upptäckten i sig själv är glädjefull. Det handlar inte bara om att lugna stormen, för att komma på rätt väg mot det okända. Det är en resa av glädjefulla upptäckter och skapande, av att upptäcka nya horisonter, nya möjligheter.

Bli inte förvånade – eftersom vi inspirerar er – när ni får nya idéer om saker som ni skulle vilja prova och göra, ja, både andligt och påtagligt i den fysiska världen, eftersom en del av denna expansion inte bara gäller uppfyllandet av det ni vill och i era hjärtan drömmer om; Vi inför också det nya, och det är fenomenalt.

Så när ni tror att en tanke uppstår hel slumpmässigt – så är det naturligtvis inte så – och tveka inte att fullfölja den. Tveka inte att ta den till er. Tveka inte att utforska den. Ni tar då inte en naturskön omväg, eftersom ni är djupt anpassade till vårt gudomliga hjärta, sinne och vilja. Så dessa inspirationskällor kommer inte från egots själv. Men, vi vill inte eliminera ert ego eller er förtjusande personlighet! Den är charmig, den är kraftfull, den är gullig, den är rolig, den är snäll, den är kärleksfull – men tiden för dessa omvägar är sedan länge passerad.

Så tveka inte att utforska. Tänk inte ”Fast, jag vet inte vart det kommer att ta mig, om det kommer att ta mig ner i ett kaninhål, eller till ett område av stiltje på havet”. Nej, gör det av nyfikenhet eftersom ni är vägvisare, ni är vägvisare och lärare. Man kan bara lära ut sådant man kan – och det finns så mycket mer att lära sig.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...