Universella Moder Maria via Linda Dillon, 29 december 2020

 

Linda Dillon: Universella Moder Maria bekräftar alla Ljusfyrar 29 december 2020

Jag kommer hit för att omfamna er, för att vårda er, för att trösta er, för att uppmuntra er, för att stimulera er. Jag kommer för att sprida glädjen med det, för det finns inte tillräckligt med glädje någonstans!

Denna vackra kanaliserade juvel delas med kärlek från Elle från hennes personliga läsning med Linda Dillon.

Universella Moder Maria Bekräftar Alla Ljusfyrar

Hälsningar, jag är Maria, jag är Maria den Universella Modern, Modern av Hopp, Modern av Fred, Modern av Förändring och Beständighet, Modern till En. Välkommen, söta dotter, mitt hjärtas söta dotter, söta dotter från min varelse och jag kommer för att omfamna dig, för att vårda dig, för att trösta dig, för att uppmuntra dig, för att stimulera dig. Jag kommer för att sprida glädjen med det, för det finns inte tillräckligt med glädje någonstans!

Du har gått igenom … prövningar och vedermödor … du har gått igenom Pausen, och du är säkert fortfarande mitt i läkningen … nej, inte av ditt sinne, inte av din själ utan av din fysiska kropp – detta vackra kärl, söta ljusängel, som har och fungerar som en ljusfyr för så många. Du är fyren i den mörka, stormande natten, oavsett om klockan är 12 eller 3, för många som seglar i dessa turbulenta vatten, som söker sin tillflykt, som söker ljusets väg, vet inte helt eller förstår, hur man trimmar seglen, hur man läser kompassen eller sjökorten.

Du finns där, för dem till en säker hamn så att de kan vila, så att de kan återintegreras, kan återfödas och sedan fortsätta på sin resa, fortsätta på vägen – på den sanna vägen – som de har valt, ja, tillsammans med mig men också med sina egna guider för länge sedan. Och när jag säger ”för länge sedan”, så menar jag till och med långt före denna livstid.

Så nu är ögonblicket, ögonblicket av stillheten mellan inandning och utandning, det är det ögonblick då så många vänder sig till mig och helt enkelt säger ”Ja, Moder, jag vet att jag skiftar, jag vet att jag förändras, jag vet att det är dags för förändring, men får jag bara vila och andas ett ögonblick?” Och naturligtvis är svaret ja.

Ja, jag har bett om att meditationen från den 12/12 ska förlängas, för då blir alla varelser penetrerade, upplyfta, transformerade av kärlekens vita ljus. På många sätt är detta ögonblicket av tystnad, stillpunkten mellan in och utandning. Det är tiden när många, inklusive ditt söta jag, älskade, håller och förkroppsligar – inte bara esoteriskt – utan fysiskt förkroppsligar den heliga överlämningen, för i stillpunkten överlämnar du dig till det du föddes till, och förde med dig. Så det är väldigt personligt och väldigt individuellt – och väldigt stort, väldigt universellt och långt bortom.

Så ta tid på dig. Först och främst kommer din kropp inte att tillåta det, och jag skulle aldrig uppmuntra dig att driva på denna återkalibrering. Ja, vi har använt många ’åter’-ord: återinträde, återställning … men låt oss kalla det ”omkalibrering” så att du bokstavligen kan hålla en högre effekt, en högre frekvens, så att du inte bränner någon av dina kretsar eller någon annans – och att du kan, i din roll som ljusfyr, som sändare, lysa med ett klarare ljus, och inte bara klarare utan längre.

Och, det ljuset är naturligtvis för de människor som försöker hitta sin väg, men det är inte enbart för dem. Det är en överföring, det är en Elle-överföring, det är en *** [änglanamn/ intergalaktiskt namn] överföring till dina Stjärn-bröder och systrar, både på och bortom Jorden, som säger: ”Jag är trygg, jag är människa, jag är gudomlig, jag vet att ni är här, ha tro, ha hopp, kollektivet vaknar.”

Och sedan överför du till alla de uppvaknade, människorna, änglarna i kroppar, som också finns … många ljusarbetare är trötta, många är utmattade … du sänder då också till dem, ljusa ängel, och du säger: ”Vänta, här är vägen, här är ljuset, låt oss uppdatera dig, återfödelsen är nära.”

Så det är inte bara markeringen av Yeshuas födelse. Det är markeringen av mänsklighetens återfödelse till den sanna formen – vi kan säga ”originalet med en förbättrad form” – som man gick med på och varje varelse – ja, vissa mer medvetet än andra – men varje varelse längtar efter detta skifte som redan är på god väg.

Så under denna heliga tid, min älskade dotter, önskar jag att du vet att jag är med dig, och att din tysta, uttryckta eller outtalade bön, inte bara hörs utan också blir besvarad. Jag är med dig.

Gå med min nåd, gå med min kärlek, gå med min hjälp och viktigast, med min glädje.

Tack, Mor, så underbart! Ska vi dela detta med de många ljusfyrarna där ute?

Ja, det skulle jag vilja, för alla behöver bekräftas. Farväl.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...