Universella Moder Maria via Linda Dillon, 5 januari 2020

Universella Moder Maria via Linda Dillon

5 januari 2020

Universella Moder Marias Nyårsbudskap – Ni är Mästarna

Hälsningar, JAG ÄR Maria, JAG ÄR Maré, Universell Moder, Evig Moder, Moder av Ett och Moder av allt, oceanernas Moder, himlens Moder, Moder av det inre och Moder av det yttre.

Jag vill att ni tänker på detta för JAG ÄR den interna Modern, intern hos er, söta ni, och förstås, extern … intern hos Gaia, intern hos galaxerna, intern hos universum, mitt omniversum, och extern; ja, er inom och utom.

Allting var utformat för att vara i balans, i den oändliga och eviga ebben och floden av balans; den är inte stagnant, den är inte fast, den är i konstant, evig förändring, rörelse. Och söta ni, om ni inte finns i den ebben och floden, i den konstanta rörelsen, precis som era andetag, då är ni inte levande.

Det finns många, många former av vad ni uppfattar som döden, och det sorgligaste … för ja, er uppfattning av döden är ofta fylld av sorg … det sorgligaste är de som fortfarande lever, andas, men är döda. Det är inte i omfattningen av det jag ger er och det jag alltid, alltid har givit er. Och ja, det finns alltid mer och jag menar inte det ändlösa dramat. Jag menar att det alltid finns mer kärlek, det finns alltid mer potential, det finns alltid mer möjligheter än ni någonsin kan föreställa er.

Så, ja, när vi säger att ni ska drömma stort, att följa ert hjärta, menar vi inte bara att vi önskar att era drömmar och önskningar skall uppfyllas, utan bokstavligen att ni, i ebben och floden, ska följa ert hjärta.

Jag talar inte bara för att jag har behov av något att säga … och ja, jag har mycket att säga, att förmedla, från mitt hjärta, från vårt hjärta till ert i denna tid av återfödsel, denna tid av nya begynnelser, och så att säga, nystarter?

När jag sagt till er, när jag säger till er, när min älskade son, Yeshua, ger er gåvan av nytt liv, vad betyder då det? Betyder det att ni får en andra chans … i er andliga resa? … att möta ert livs kärlek? … att följa era drömmars väg? Ja, det betyder allt det, men, älskade, det betyder så mycket mer … det innebär att bli pånyttfödd. Jag vill att ska fundera på och omfamna omfattningen av detta.

När jag har givit er gåvan av den 13:e Oktaven är detta en gåva som inte tidigare funnits tillgänglig på er planet. För att kunna komma hem måste ni göra er av med det ni tänker på som er fysiska farkost. Men jag behövde, jag ville, jag önskade, jag valde, jag ämnade att ni skulle få den kapaciteten så att ni skulle vara fullt redo och i rörelse in i er uppstigning. Jag har gett er gott om tid och ni är redo … även om ni tror att ni sitter fast eller inte är redo, säger jag er, ni är redo.

Så nu, vad ger jag er i det nya året 2020, detta nya årtionde från 2020 till 2030? Nej, ni väntar inte ett årtionde till på er uppstigning, barn. Jag ger er återfödsel, i form, något som bara några sällsynta få hittills har fått åtnjuta. Det är inte en gåva som ges lättsinnigt, och ja, det finns många som kommer att säga, ”Jag vet inte ens vad hon talar om”. Men på själsnivån har hela planeten redan sagt ja … men ni kommer att antingen säga ja eller nej och återvända till mig.

Balans är balansen inom er, internt. Men balans är också det externa … att vara i skön harmoni, inte knuffa och dra utan skön harmoni, inte bara med varandra utan med alla kungarikena, speciellt med kungarikena. Ja, de kommer att engagera er, men elementalerna och stjärnvarelserna är i sanning återuppbyggarna, särskilt Halion ingenjörerna, och deras tid ät nära.

Om ni inte är i balans med planeten, med er galax, med alla kungarikena, med varandra och er själva, hur ska då återföda ert Nya Ni? Er Nya Varelse? Ert Nya Gaia?

Jag sade till er för länge sedan, jag förklarade att när jag drömmer, då är det gjort. Ja, söta änglar, mina steg av handling faller på plats samtidigt därför att drömmen, önskningen, avsikten är, vad ni skulle tänka, så stark att det inte finns något som kan distrahera.

Så, tiden för uppfyllande, för återfödsel, för förnyelse, av det faktiska omfattandet av ett nytt liv är det medvetna beslutet och sedan är det fullbordat. Nej, det betyder inte att ni sitter hemma och gömmer er. Det betyder att ni agerar.

Jag har väglett denna kanal för att påminna er, inte om förväntan … det är sedan länge passerat … jag påminner er om att ni är mästarna i världen. Dessa ord talar till ert hjärta, men de talar också till er potential. Jag gav inte födsel till något som är mediokert, jag födde dem som har min oändliga kapacitet, inte bara att skapa utan för att sam-skapa med kungarikena, med Gaia, med er galax, med er stjärnfamilj som är mycket närvarande … detta uttalande kommer snart. Allt står redo och det är de goda nyheterna ni väntat på. Det handlar inte om ett år eller ett årtionde ytterligare av rensning och städning.

Ni ser vad som är möjligt. Tänd er egen eld och släck er önskan. Var i den balans, söta ni, ni föddes till att vara i. Och om ni vänder er till mig och säger, ”Moder, jag vet inte hur”, så kommer jag att hjälpa er. Jag har många legioner uppställda och redo … ni är redo. Låt oss fortsätta därför att nu är det er tid i min tid.

Gå med min kärlek. Ni är så omhuldade. Upptäck, återupptäck i er återfödsel vad ni verkligen är kapabla till. Jag är med er. Farväl.

https://counciloflove.com

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...