Moder Maria

Moder Maria

Ni är på väg att bli Mästare i Alkemi

8 september 2014

Kanal: Fran Zepeda

 

Hälsningar kära resenärer mot den 5: e dimensionen och högre. Ni tränar med era flerdimensionella jag. Ni upplever de högre dimensionerna mycket mer regelbundet medan era fysiska kroppar görs om för att hjälpa er uppstigning.

Jag säger göra om eftersom era fysiska kroppar , som har varit era fordon så länge i den 3: e dimensionen, verkligen genomgår omfattande översyn och förfining för att blandas med era Ljuskroppar och låter era multidimensionella jag att upplevas på en mycket djupare och konstant nivå.

Och detta har verkligen varit en vild resa för många av er. Ibland är ni inte säkra på vad som händer och vad som ska uppnås. Men er inneboende kompass, er inneboende känsla av varandet – ert Gudomliga varande vet exakt vad det gör, kära ni, och jag är här igen för att omsluta er i mina kärleksfulla armar och hjälper er i era resor till ert hjärtas djupa skrymsle där ni upptäcker så många underbara saker om ert multidimensionella jag.

Ni är utomordentliga i denna ökande förfining. Ja, då ni accepterar er utveckling och inte slåss mot eller motstår den, känner ni er lättare och mer omfattande. Ni inträder mer och mer i alla aspekter och accepterar alla era aspekter. Ni upplever er multidimensionalitet på en mycket mer “stadigare” nivå.

Dess okända karaktär blir bekvämare för er. Dess okända kvalitet håller på att omvandlas till förmån för er växande förtrogenhet med det då ni öppnar upp mer för alla möjligheter av er sanna natur – att er fysiska kropp i den 3: e dimensionen, bara är en liten del av er och är ett sätt att innesluta alla delar av er då ni kopplas ihop och blandas med era högre aspekter, och energierna strömmar in mot er för just det ändamålet.

Och så mina kära, tar jag er igen på en resa med mig, längre in i de djupa skrymslena i ert hjärta, vidare in i ert Gudomliga Hjärta, vidare in i er kärnas sanna väsen: “Så ta ett djupt, djupt andetag nu med mig. Känn mig omsluta er i min famn av kärlek, min djupa eviga uppfyllande Kärlek. När jag gör detta, känn hur den exakta kopian av denna kärlek väller upp inom er och känn dess sammetslena lätthet. Känn djupet av den. Känn den tröstande, lugnande kärnan av den.

Jag förstorar er kärlek till er själva med min blotta närvaro, med mina djupa flödande vågor av genomskinlig och skimrande Kärlek som flödar över, genom och i dig. Förena den med din egna. Matcha den med vad du vet och minns av Kärlek från Källan, då ni var födda ur Källan så många eoner sedan.

Utveckla, minns och upplev den Kärleken nu. Upplev den söta essensen av den, värmen av den, skenet, kraften av den. Känn det genomsyrar varje cell i era fysiska kroppar och känn den genomsyra era Ljuskroppar. Känn hur det ÄR er essens nu; simma i den som er sanna miljö, er ocean av erfarenhet i Multiuniversum.

Ni kan inte känna er fysiska kropp som separerad från er Ljuskropp nu, men ändå som ett ankare till Gaia, som ett ankare till hennes kärna. När ni andas känner ni er tjudrade men ändå fria att utforska universum och Multiuniversum och alla de högre dimensionerna som drivs av Kärleken som är er essens.

Kärlek blir den lins som med vilken ni upplever allt igenom i vardagen. Det är den lins med vilken ni uppfattar allt. Känn formlösheten av er energi och vet samtidigt att ni är fast förankrade i er fysiska kropp.

Gränserna till ert tänkande har nu utökats i detta. Med Kärlek och Fred som er lins, tar allt en ny mening och syfte. Det öppnar perspektiv för er. Det öppnar upp ett nytt sätt att manipulera och uppfatta era dagliga upplevelser. Allt kan färgas i denna nya högre dimensionella verklighet om ni ser allt genom den här linsen. Därifrån kan ni nå Glädje och Harmoni i varje upplevelse bara för att ni har uppfattat det genom linsen av kärlek. Det är utsökt.

Föreställ er att varje tanke eller erfarenhet ni har, har en kärna till det som är kärlek. Från den kärnan kan ni arbeta utåt och se lektionen och gåvan av erfarenheten eller tanken, då Kärlek färgar, transformerar och förvandlar den till dess verkliga syfte och anledning att vara.

Ni är på väg att bli Alkemistmästare i att låta er själva att se allt som är fött av kärlek och därmed kunna återvända till kärleken. Det är en enkel utsökt process som ni alla lär er– eller snarare återlär – att göra väldigt förträffligt.

Och så greppar ni djupet av er existens på detta sätt. Ni rör vid den verkliga kärnan i ert väsen på detta sätt. Ni reser genom era erfarenheter som är baserade av kärlek som når och kastar er in i de högre dimensionerna med lätthet.

Känn hur er energi expanderar nu. Känn hur er känsla av normalitet förändras. Känn hur det omfattar större möjligheter. Ni är på god väg att upptäcka era utökade flerdimensionella jag genom att låta er vara i era fysiska kroppar och samtidigt utforska djupet av ert Varande på detta nya sätt.

Det känns subtilt och kanske lite förvirrande, men jag har bara tagit med er på en resa av expansion och ni kanske nu känner att er syn på saker och ting är upplysta och mer fritt flytande. Ni har fortfarande ett grepp om er fysiska anslutning till Moder Jord, men samtidigt har ni öppnat er själva till att utforska djupare delar av er, som har sina rötter i de högre dimensionerna i och med att ni har forskat djupare i de möjligheter att ni alltid kan se saker från linsen av Kärlek, alltid och för evigt.

Så jag fortsätter att omsluta er i min famn av Kärlek då ni ökar er kärlek till er själva och andra. Och från denna plats kan ni nu sväva i de högre dimensionerna med högre och djupare förmåga. Namaste

 

All min Kärlek är Er

 

Moder Maria

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

You may also like...